Per Morten Hoff

Per Morten Hoff har ledet IKT-Norge i 27 år som generalsekretær. Få om noen har jobbet så tett på utviklingen innen IKT-næringen og digitaliseringen av Norge. Han har tidligere jobbet som journalist i Farmand og som seniorkonsulent i Samfunnskontakt. Inngående kjennskap til problemstillinger rundt digitalisering, sikkerhet og modernisering av samfunnet. Hoff har vært aktiv i norsk samfunnsdebatt innen en rekke temaer og har også sittet i flere regjeringsoppnevnte utvalg.

Siste innlegg

Digitalt fokus eller brå død

Skrevet av Per Morten Hoff 1. august 2017


Endring er blitt den nye normalen. Men mange bedriftsledere og styremedlemmer uttaler at de er godt vant med endringer, og at endring ikke er noe nytt. Jeg er redd de ikke har skjønt hva digital transformasjon betyr.

Les mer >

Temaer: Ledelse, Digital endringsledelse

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Meld deg på oppdateringer fra oss

Siste innlegg