Runar Heggen

Daglig leder HR-Huset AS. Runar har etablert og bygget opp Podium AS, et av Norges største konsulentselskap. Han har solid ledererfaring både strategisk og operativt, og har over 20 års erfaring som toppleder. Runar har i over 20 år bistått mange organisasjoner og bedrifter i store omstillingsprosesser, nedbemanning og endringsledelse på alle nivåer. Runar har hatt en rekke styreverv, både som styreleder og styremedlem. Heggen har etablert og vært med i HR-huset fra oppstarten 1. januar 2009, først som arbeidende styreleder og fra 17. august 2015 som daglig leder i selskapet.

Siste innlegg

Ledelse og den sjette sans

Skrevet av Runar Heggen 1. mars 2016

Det har de siste årene vært økende fokus på introverte ledere og deres betydning for et godt lederteam. Ledere med en spesiell sensitivitet har imidlertid i liten grad blitt omtalt som en sterk ressurs i virksomheten. Ledere med en annen profil enn hva som tradisjonelt kjennetegner ledere, kan skape ekstra god dynamikk og vitalisering.

Les mer >

Temaer: Ledelse

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Meld deg på oppdateringer fra oss

Siste innlegg