Sidsel W. Storaas

Sidsel W. Storaas er i kategorien «Eksepsjonell kvalitetsleder». Hun har erfaring fra tunge fag- og lederoppgaver med kvalitet og forbedringsledelse som del av virksomhetsledelsen. Hun har lang innsats i fagorganisasjonen Kvalitet og Risiko Norge som bl.a. styreleder, foreleser på konferanser og på EOQ Congress, KRN Ambassadør, kursholder og bidragsgiver fra medlemsbedrifter. Sidsel er utdannet sivilingeniør fra NTNU i marin teknikk og har jobbet for maritim industri og i olje & gass. Sidsel har en egen nysgjerrighet og lidenskap for kvalitet. Hun har en Lean Six Sigma Master Black Belt og gløder for å viderebringe sin kunnskap.
Finne meg på:

Siste innlegg

Vær beredt! Risikotankegang i koronaens tid

Skrevet av Sidsel W. Storaas 13. mars 2020

Speidernes motto kan brukes av oss alle. Nå i disse koronatider – hvor godt beredt er vi, eller var vi? Så vi denne risikoen komme? Noen kaller Covid-19 for 2020s sorte svane. Andre mener dette er fullt ut forutsigbart, og at vi ikke har noen grunn til å ikke være beredt.

Les mer >

Temaer: risikoledelse

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Siste innlegg