Sidsel W. Storaas

Sidsel W. Storaas er i kategorien «Eksepsjonell kvalitetsleder». Hun har erfaring fra tunge fag- og lederoppgaver med kvalitet og forbedringsledelse som del av virksomhetsledelsen. Hun har lang innsats i fagorganisasjonen Kvalitet og Risiko Norge som bl.a. styreleder, foreleser på konferanser og på EOQ Congress, KRN Ambassadør, kursholder og bidragsgiver fra medlemsbedrifter. Sidsel er utdannet sivilingeniør fra NTNU i marin teknikk og har jobbet for maritim industri og i olje & gass. Sidsel har en egen nysgjerrighet og lidenskap for kvalitet. Hun har en Lean Six Sigma Master Black Belt og gløder for å viderebringe sin kunnskap.
Finne meg på:

Siste innlegg

Ydmykhet som (interim)lederprinsipp

Skrevet av Sidsel W. Storaas 11. januar 2022

Ydmykhet kan være et godt prinsipp for ledere og for selvledelse, inkludert for interimledere. Faktisk er det kanskje essensielt for interimledere. Vi blir aldri helt ferdige med utviklingen vår. Uansett er det alltid konstruktivt å være åpen for ny læring, og be om tilbakemelding og hjelp når det trengs.

Les mer >

Temaer: Interimledelse, verdibasert ledelse, toppledelse

Vær beredt! Risikotankegang i koronaens tid

Skrevet av Sidsel W. Storaas 13. mars 2020

Speidernes motto kan brukes av oss alle. Nå i disse koronatider – hvor godt beredt er vi, eller var vi? Så vi denne risikoen komme? Noen kaller Covid-19 for 2020s sorte svane. Andre mener dette er fullt ut forutsigbart, og at vi ikke har noen grunn til å ikke være beredt.

Les mer >

Temaer: risikoledelse

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Meld deg på oppdateringer fra oss

Siste innlegg