<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=633460&amp;fmt=gif">

Vegard Rooth

Vegard er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.
Finne meg på:

Siste innlegg

The Future of Technology and Sustainability - President Barack Obama - Norsk lederskap best i verden?

Skrevet av Vegard Rooth 2. oktober 2018

Hvilken fantastisk glede det var å være gjest hos Oslo Business Forum på X-Meeting Point på Hellerudsletta onsdag 26. september! Oslo Business Forum, med Christoffer Omberg og Marius Røed Wang i spissen, har vist en ureddhet og et mot som inspirerer på samme måte som familien Ingebrigtsen i friidrett, og selveste Barack Obama trekker jammen frem norsk lederskap med «If only the Norwegians where in charge ...». Man kan bli optimist av mindre.

Les mer >

Temaer: Ledelse

Finansavisen: «Kriselederne» som redder dødsdømte bedrifter

Skrevet av Vegard Rooth 18. september 2018

«Kriselederne» var tittelen på en stor featuresak som Finansavisen kjørte lørdag 8. september. Den tok for seg flere eksempler på interimledere som har reddet dødsdømte bedrifter. Det er hyggelig at interimledelse som fenomen får økende oppmerksomhet også hos pressen, og ekstra hyggelig når våre egne interimledere nevnes.

Les mer >

Temaer: Interimledelse

Bli med å kåre årets interimleder 2018 i Norge

Skrevet av Vegard Rooth 11. september 2018

Har du leid inn en interimleder eller jobbet med en interimleder i 2018? Nå har du muligheten til å nominere en kandidat til denne gjeve prisen. Prisen vil bli delt ut på Interimdagen 2019, som vil finne sted på Grand Hotel i Oslo, tirsdag 29. januar!

Les mer >

Temaer: Interimledelse

Bærekraftig ledelse er ikke for pyser!

Skrevet av Vegard Rooth 28. august 2018

Det er en stor prestasjon av Oslo Business Forum å få President Barack Obama til Norge. Hvorfor kommer han? Har vi i Norge spesielle fortrinn når det gjelder bærekraftsutvikling? Uansett er Obama en ledestjerne for mange, og bærekraftig ledelse vil i stadig større grad få fokus fremover. Derfor tenkte jeg det kunne være greit å minne om hva vi skrev om dette spennende temaet for et år siden.

Les mer >

Temaer: Bærekraftig ledelse, Digital endringsledelse

Kjøp og salg av virksomheter – ledelse kan gjøre forskjellen

Skrevet av Vegard Rooth 21. august 2018

Vi har hatt gleden av å jobbe med mange forskjellige selskaper i mange forskjellige faser av selskapenes utvikling. Gjennom dette har vi gjort oss noen erfaringer knyttet til forberedelser, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med eierskifter. Som eier er det kritisk at du handler riktig i de ulike fasene, og at du har lederressurser som kan takle dem.

Les mer >

Temaer: Exit planning

What is Interim Management?

Skrevet av Vegard Rooth 3. juli 2018

Interim management is called many things such as temporary management or management for hire. However, none of these descriptions accurately convey what interim management is all about – quick access to the right management skills for the situation, whether the business faces a period of transition, a crisis, or need to make substantial changes within the organisation.

Les mer >

Private Equity-eide vekstbedrifter: Hvordan gå fra 200 mill til 1 mrd?

Skrevet av Vegard Rooth 26. juni 2018

Når Private Equity-selskaper kommer inn som majoritetseiere i vekstselskaper, blir det ofte endringer i ledelsen. Skal veksten fortsette, er det noen få, viktige prinsipper som gjelder. 

Les mer >

Temaer: Ledelse, Endringsledelse

Seminar: Digitalisering i etablerte kunnskapsbedrifter

Skrevet av Vegard Rooth 19. juni 2018

Det var smekkfullt Simonsen Vogt Wiig Advokatfirmas lokaler da Thom Erik Borgen ønsket velkommen til frokostseminar om digitalisering den 14. juni, et arrangement hvor også Interimleder og The Boston Consulting Group var invitert som foredragsholdere.

Les mer >

Temaer: digitalisering

Forstå din eier: Eierskapets kompleksitet og kraft

Skrevet av Vegard Rooth 12. juni 2018

Vi har hatt gleden av å jobbe med mange forskjellige selskaper med mange forskjellige eiere opp gjennom årene. Gjennom dette har vi erfart hvor enormt viktig det er å forstå din eier. Uten denne forståelsen er det mindre sannsynlig at du lykkes i ditt lederoppdrag.

Les mer >

Temaer: eierskap

Clean Air Games: Bærekraftig fremtid krever MOT

Skrevet av Vegard Rooth 5. juni 2018

På slutten av 80-tallet var luftforurensningen som drepte skogen og reduserte menneskenes levealder, samt det ozonlaget som åpnet seg, høyt på agendaen i samfunnsdebatten om klima og miljø. Noen viste MOT den gangen og skapte løsninger som tettet ozonlaget og reduserte luftforurensningene. De tjente penger på det og skapte arbeidsplasser. Som et bidrag til miljøsaken har vi i Interimleder valgt å gå inn som partner for Clean Air Games, som ble arrangert i perioden 1988-1994, og som i år arrangeres igjen for første gang på 24 år. Onsdag 29. mai ble seminaret «Bærekraftig satsing krever MOT» avholdt i forbindelse med årets utgave av Clean Air Games.

Les mer >

Temaer: Bærekraftig ledelse, Endringsledelse

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2000 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Siste innlegg