<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=633460&amp;fmt=gif">

Bærekraftig stafettløping i lederposisjon

Skrevet av Vegard Rooth 28. mai 2019

Finnes det «bærekraftige stafettløpere» som kan gjøre en forskjell på ditt lag? Vi jobber hardt hver eneste dag for å finne den rette stafettløperen til de etappene våre kunder trenger løpere til – et møysommelig arbeid hvor innlevelse i og passion for våre kunder er suksessformelen. Klarer vi å finne, briefe, coache og samhandle godt med både interimlederen og kundelaget for øvrig, blir utfallet det beste.

Les mer >

Temaer: Interimledelse, Bærekraftig ledelse

Modige, bærekraftige investeringer og ledelse er fremtiden

Skrevet av Vegard Rooth 21. mai 2019

… eller er det nåtiden? Mitt inntrykk er at mange ledere nå er fremoverlente og offensive på dette, men jeg møter også de som henger etter. Noen har gått foran, og fremdeles vil noen ligge i tet. Noen har tapt, andre har vunnet, og slik vil det vel fremdeles være. Derfor trengs det MOT, både for å sikre verden bærekraft, og for å tjene penger på det!

Les mer >

Temaer: Bærekraftig ledelse

Bærekraftsåret 2019

Skrevet av Vegard Rooth 19. mars 2019

 

Vi har lenge engasjert oss i bærekraftig ledelse. Derfor er det veldig gledelig å registrere hvilket formidabelt trykk det har blitt på bærekraft. For morgendagens vinnere er ikke bærekraft noe man driver med bare for å være «compliant», men noe man satser på for å vinne fremtidens kunder i fremtidens konkurranse!

Les mer >

Temaer: Bærekraftig ledelse

«The honest product» og bærekraftig ledelse

Skrevet av Vegard Rooth 12. februar 2019

«Vi lever i en verden hvor fake er et mer vanlig ord enn truth, hvor tillit er mangelvare, og hvor forbrukernes forventninger til oss som virksomheter er i endring.» Slik åpnet Ingunn Midttun Godal fra DNV GL foredraget sitt på Interimdagen. Hun mener løsningen på tillitskrisen er at bedrifter ikke bare viser frem smørsiden, men at de er åpne og ærlige om det som ikke går fullt så bra.

Les mer >

Temaer: Bærekraftig ledelse, bærekraft

Bærekraftsrapportering: Fyrer dere for kråka?

Skrevet av Stine Lise Hattestad Bratsberg 16. oktober 2018

Å fyre for kråka vil si å lage varme som ingen bruker. Like unyttig er bærekraftsrapporteringen i mange norske selskaper. 9 av 10 rapporterer riktignok resultattall for bærekraft og samfunnsansvar, men bare halvparten har satt seg mål. Det er det på tide å gjøre noe med.

Les mer >

Temaer: Bærekraftig ledelse

Bærekraftig ledelse er ikke for pyser!

Skrevet av Vegard Rooth 28. august 2018

Det er en stor prestasjon av Oslo Business Forum å få President Barack Obama til Norge. Hvorfor kommer han? Har vi i Norge spesielle fortrinn når det gjelder bærekraftsutvikling? Uansett er Obama en ledestjerne for mange, og bærekraftig ledelse vil i stadig større grad få fokus fremover. Derfor tenkte jeg det kunne være greit å minne om hva vi skrev om dette spennende temaet for et år siden.

Les mer >

Temaer: Digital endringsledelse, Bærekraftig ledelse

Clean Air Games: Bærekraftig fremtid krever MOT

Skrevet av Vegard Rooth 5. juni 2018

På slutten av 80-tallet var luftforurensningen som drepte skogen og reduserte menneskenes levealder, samt det ozonlaget som åpnet seg, høyt på agendaen i samfunnsdebatten om klima og miljø. Noen viste MOT den gangen og skapte løsninger som tettet ozonlaget og reduserte luftforurensningene. De tjente penger på det og skapte arbeidsplasser. Som et bidrag til miljøsaken har vi i Interimleder valgt å gå inn som partner for Clean Air Games, som ble arrangert i perioden 1988-1994, og som i år arrangeres igjen for første gang på 24 år. Onsdag 29. mai ble seminaret «Bærekraftig satsing krever MOT» avholdt i forbindelse med årets utgave av Clean Air Games.

Les mer >

Temaer: Bærekraftig ledelse, Endringsledelse

Fremtiden er bærekraftig

Skrevet av Vegard Rooth 15. mai 2018

Historien har heldigvis vist at det er lønnsomt å satse bærekraftig, og vi er overbevist om at denne sannheten bare vil forsterke seg i årene fremover. Kodak, med mange flere, klarte det ikke, så det kan også være livsnødvendig å satse riktig, men det krever MOT!

Les mer >

Temaer: Bærekraftig ledelse

Oslo Børs: Er det typisk norsk å være bærekraftig?

Skrevet av Vegard Rooth 23. januar 2018

For en som brenner for bærekraftig omstilling, er det veldig motiverende å føle det trykket det er blitt i mange settinger på bærekraftig omstilling, inklusive Oslo Børs. Forrige uke holdt jeg mitt foredrag i et sterkt felt av gode foredragsholdere på Grand Hotel i Oslo, hvor Børs- og verdipapirkonferansen 2018 gikk av stabelen.

Les mer >

Temaer: Bærekraftig ledelse

Bærekraftig eierskap – et spørsmål om motivasjon, mentalitet og mot

Skrevet av Vegard Rooth 12. desember 2017


Alle typer eierskap har mulighet til å være modige og bærekraftige, men det forutsetter at man forstår naturen og drivkreftene i sin type eierskap og bruker forutsetningene til sin fordel. Til syvende og sist handler det også om mentalitet og mot, uansett hvilken eiermodell det er snakk om.

Les mer >

Temaer: Bærekraftig ledelse, Bærekraftig eierskap

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2000 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Siste innlegg