<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=633460&amp;fmt=gif">

Sustainable Leadership Is Not for Sissies

Skrevet av Rooth, Vegard 5. desember 2017


Leaders who want to shape tomorrow's business landscape need to hurry. The future is not coming – it's already here. And, as history teaches us, the only survivors of change will be those who are brave and adaptable enough.

Les mer >

Temaer: Bærekraftig ledelse

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2000 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Siste innlegg