Styrearbeid: Kraften i det verdiskapende styret

Skrevet av Ingvild Myhre 9. mai 2023


Hvordan gjøre styret til en katalysator for virksomhetens suksess og utvikling? Basert på tretti års erfaring fra styrerommet avslører jeg hemmeligheten bak et eksepsjonelt styre, og hva du bør tenke på når du setter sammen styrekollegiet.

Les mer >

Temaer: Styrevirksomhet, styrearbeid

Dynamikken mellom styret, CEO og CFO

Skrevet av Tone Bjørnov 15. februar 2018

Styrerommet er stedet hvor beslutninger fattes, forhandlinger føres og makt fordeles. På denne viktige arenaen møtes tre viktige spillere. Styret, CEO og CFO. Om dynamikken mellom dem fungerer avhenger av flere ting, blant annet god kommunikasjon, realistiske forventninger og en gjensidig forståelse av hverandres roller.

Les mer >

Temaer: Ledelse, Styrevirksomhet

Hva er god styrekultur og hvordan jobber et verdiskapende styre?

Skrevet av Bjørn Arild Bøhleng 28. november 2017


Styret sin overordnede oppgave er å sikre best mulig verdiutvikling for aksjen, slik at eierne oppnår god avkastning på sin investering. For at så skal skje, må et aktivt og godt fungerende styre være på plass.

Les mer >

Temaer: Ledelse, Styrevirksomhet

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Meld deg på oppdateringer fra oss

Siste innlegg

Temaer

Se alle