5 beslutningere interimledere tar, som de fleste ledere ikke tør

Av Peter Mollatt, Jon Sivert Nielsen, Vegard Rooth 26. september 2023

fem beslutninger interimledere tar som de fleste ledere ikke tørHva gjør at en innleid, midlertidig leder tør der andre nøler? I denne artikkelen tar vi for oss fem beslutninger ledere flest nøler på, som interimledere tør å ta, og forklarer hvorfor det er slik.  

Du vet hvordan det er i bedrifter flest. Alle vet hva som er galt, og hva som burde vært gjort, men ingen tør å si det i frykt for: 

 • å tråkke noen på tærne (spesielt sjefen) 
 • å ikke gjøre det som «forventes» 
 • å ikke bli invitert i kollegaens bursdag 

Interimledere har et annet mindset enn fast ansatte ledere

Som fast ansatt må du velge dine kamper med omhu og navigere taktfullt og strategisk i et landskap med usynlige maktstrukturer, allianser, karriereklatring og internpolitiske forhold. Det er ikke noe galt i det – det er bare slik det er.

Men når du er innleid i en kort periode for å løse et oppdrag, er situasjonen en helt annen. Du har ikke tid eller råd til slikt. Du må stille de tøffe spørsmålene og ta de modige beslutningene, så styret, eierne og ledergruppen får de resultatene du er hentet inn for å skape. Som interimleder har du derfor et annet mindset enn en leder i en fast stilling har.       

LES OGSÅ: Hva kjennetegner de beste interimlederne?

Interimledere tør der andre tier

Vår påstand er at interimledere tør der andre tier. Her er fem eksempler på beslutninger en interimleder tar (det finnes definitivt flere), som de fleste andre ledere ikke tør:

 1. En interimleder tør å avslutte upopulære prosjekter. 
 1. En interimleder tør å si: «Vi har ikke rett kompetanse i organisasjonen.» 
 1. En interimleder tør å ta tak i pågående eller latente konflikter og løse dem raskt – for organisasjonens beste. 
 1. En interimleder tør å sette kortere frister for å gjennomføre tiltak og nå mål og samtidig sette krav til høyere leveringstempo. 
 1. En interimleder tør å ta tak i en ledergruppe med sterke sosiale forbindelser. 


Selv om man som interimleder må skape resultater raskt, betyr ikke det at beslutningene ikke må være basert på grundig analyse og innsikt og være i tråd med organisasjonens mål og verdier. Det er selvsagt. Men som interimleder er man handlekraftig og vil kreve mer av organisasjonen rundt seg, og sannsynligvis få utrettet mer på kortere tid, enn mange andre ville ha klart. 

LES OGSÅ: Interimledelse er lederskapets elitedivisjon

Hvorfor er det slik? 

Interimledere har fått et oppdrag de skal løse, gjerne på 9-12 måneder, og har hundre prosent fokus på det, Derfor sliter de ikke med kvalene og dilemmaene i forhold til hva som bør og ikke bør gjøres. De er uavhengige, de har ingen historie i selskapet, ingen bindinger og ingen egen agenda for karriereklatring. De mener business, og de gjør det som må til for å skape varig og positiv endring.

Vi som er forfattere av denne artikkelen har selv mange års erfaring som interimledere. Selv om beslutningene en interimleder tar kan virke drastiske for omverdenen, så er de ikke det for interimlederen. Det er flere grunner til dette: 

 • En interimleder er klart firmaets mann eller kvinne. 
 • En interimleder ønsker å forlate selskapet i objektivt bedre stand etter 9-12 måneder.
 • En interimleder har mindre følelsesmessig tilknytning til prosjekter, kultur og strategi. 
 • En interimleder har en kortsiktig horisont for sitt mål og leveranse. 
 • En interimleder skal løse et problem eller nå et mål innenfor en begrenset tidsramme. Da må noe skje, og interimlederen er ofte en garantist for at planen blir gjennomført. 
 • En interimleder har alltid en avklart og omforent plan for perioden, som følges opp løpende.
 • En interimleder har ikke et eget markeringsbehov for å sikre en fremtidig forfremmelse. De er uavhengige, som gjør det lettere å ta upopulære beslutninger uten «politiske» implikasjoner.
 • En interimleder har ofte blitt leid inn på grunn av deres spesialiserte kompetanse innen et bestemt område eller for å håndtere spesifikke utfordringer. Det gir dem tillit og autoritet til å ta gode beslutninger som faste ledere kanskje ikke har samme forutsetning for å ta.
 • En Interimleder er ingen fersking – det er en som har gjort jobben før. Da er heller ikke relaterte beslutninger «tøffe» å ta lenger, men kjente og godt innarbeidet. 

Den utløsende faktoren for det sovende potensialet i din virksomhet?

Det at interimledere tør å ta tøffe beslutninger er ofte den største verdien av å engasjere en interimleder, og det er derfor interimledere skaper verdier. Årets interimleder 2019, Linda Rode, omtaler interimledelse som den hemmelige superkraften du ikke visste din virksomhet trengte. Hun nevner her de fem største verdiene en virksomhet kan oppnå gjennom en interimleder: 

 1. En interimleder får opp farten i organisasjonen og sikrer gjennomføring av planen. 
 1. Ofte utløser en interimleder en iboende, men ubrukt kraft og energi hos medarbeiderne. 
 1. En interimleder kommer inn med en verktøykasse, erfaring og kompetanse – og bidrar slik til å løse saker som har stått stille, og får organisasjonen i gang. 
 1. En interimleder vil sikre kompetansen og overføre læring til neste leder, som da kan starte i steget og ikke fra scratch. 
 1. En interimleder kommer inn med klare mål og oppgaver, som ofte er mangelvare. Det gir samtidig resten av organisasjonen en tydelig retning og klare oppgaver. 

 

Interimdagen 2023 - se video av foredragene - klikk her

 

Temaer: Interimledelse, Ledelse


Peter Mollatt, Jon Sivert Nielsen, Vegard Rooth's photo

Av: Peter Mollatt, Jon Sivert Nielsen, Vegard Rooth

Artikkelforfatterne har lang erfaring fra toppledelse og interimledelse: Peter Mollatt (seniorrådgiver i Interimleder). Jon Sivert Nielsen (seniorrådgiver i Interimleder) og Vegard Rooth (CEO i Interimleder).

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Interimdagen 2023 - se video av foredragene - klikk her

Siste innlegg

Temaer

Se alle