7 ting en interimleder kan hjelpe deg med i usikre tider

Av Peter Mollatt 13. juni 2023

Finne meg på

7 ting en interimleder kan hjelpe deg med i usikre tider
I disse usikre tider møter mange bedrifter utfordringer de aldri før har sett. Gjennom mer enn tjue år som toppleder har jeg navigert gjennom mangt et ruskete farvann. Her deler jeg syv scenarier der jeg har erfart at interimledere kan utgjøre en vesentlig forskjell, samt noen tips fra min egen "kokebok" om hva du bør gjøre når permitteringer er uunngåelig.

Er du en av de heldige nå og alt går greit – flott! Sørg for at du blir med på den bølgen så lenge du kan.

Opplever du derimot stor usikkerhet, ja til og med stor nedgang – på grensen til at du bør permittere – da kan en interimleder hjelpe dere gjennom stormen.

Nedenfor er sju områder hvor en interimleder kan bidra sterkere enn de fleste. Det er fordi de kommer utenfra og inn, uten historiske bindinger eller relasjoner og ser på virksomheten med nye øyne. De vet de er der for en kort stund og ønsker å levere maksimal verdi fra dag én. La oss se på de sju områdene:

 1. Kostnadsstyring, likviditetsstyring og effektivisering: En interimleder kan analysere kostnadsstrukturen din og identifisere muligheter for å redusere kostnader uten å gå på bekostning av kvaliteten eller ytelsen. De kan hjelpe til med å identifisere ineffektive prosesser, implementere kostnadsbesparende tiltak og optimalisere ressursallokeringen.

 2. Endringsledelse og restrukturering: I en nedgangstid kan det være behov for å gjøre endringer i organisasjonsstrukturen eller forretningsmodellen for å tilpasse seg nye markedsvilkår. Interimledere kan håndtere denne prosessen ved å identifisere behovet for restrukturering, utvikle og implementere planer for omorganisering og veilede organisasjonen gjennom endringsprosessen – fordi de har gjort det før.

 3. Strategisk planlegging og gjennomføring: Interimledere har erfaring med strategisk planlegging og gjennomføring av tiltak for å håndtere økonomiske utfordringer. Dette er de særdeles gode på. De kan bidra til å utvikle en klar strategi for bedriften, identifisere nye vekstmuligheter eller diversifisering av produkter /tjenester, og sørge for at tiltakene blir implementert på en god og effektiv måte.

 4. Finansiell ledelse og restrukturering: I en økonomisk nedgang kan det være behov for å håndtere likviditetsutfordringer, reforhandle avtaler med kreditorer og restrukturere gjeld. En interimleder med erfaring innen finansiell ledelse kan bidra til å sikre sunn økonomisk styring, identifisere alternative finansieringskilder og forhandle med relevante interessenter.

 5. Lederskap og motivasjon: I vanskelige tider er det viktig å opprettholde høy motivasjon og engasjement blant ansatte. En erfaren interimleder kan bidra til å skape et positivt arbeidsmiljø, styrke teamet og gi støtte og veiledning til lederne og medarbeiderne for å opprettholde produktivitet og moral.

 6. Midlertidig lederskap: Hvis en nøkkelleder forlater bedriften under en nedgangstid, kan en interimleder fylle dette midlertidige lederskapshullet. De kan sikre kontinuitet og lede organisasjonen gjennom krevende tider, samtidig som de søker etter en permanent løsning.

 7. Objektivitet og nøytralitet: En erfaren interimleder kommer inn i en organisasjon med en objektiv og nøytral synsvinkel og ser virksomheten med nye øyne. Dette kan være avgjørende i pressede situasjoner der det kan være behov for tøffe beslutninger og endringer som kan være vanskelig å gjennomføre internt.

LES OGSÅ: Planlegg for kommunikasjon i kriser

Hvordan går du som leder frem når permittering er uunngåelig? (Råd og tips fra min egen "kokebok" som interimleder)

Om det kommer så langt at permisjon av flere medarbeidere er uunngåelig, er det flere vurderinger som bør gjøres for å sikre at prosessen blir grundig og rettferdig. Her er noen tips fra min egen "kokebok" etter mange år som interimleder:

 1. Økonomisk analyse: Du bør nøye vurdere og dokumentere selskapets økonomiske situasjon, herunder inntekter, kostnader og reelle fremtidige utsikter. En grundig analyse her vil bidra til å avgjøre om permitteringer er nødvendig for å oppnå kostnadsbesparelser og økonomisk bærekraft.

 2. Alternativer til permitteringer: Før du tyr til permitteringer, bør du undersøke andre alternativer for å redusere kostnader og opprettholde arbeidsstyrken. Dette kan inkludere reduksjon i arbeidstid, frivillige avtaler om lønnskutt, eller omskolering av ansatte til andre avdelinger eller prosjekter.

 3. Juridiske og kontraktsmessige forpliktelser: Som leder må du også ta hensyn til eventuelle juridiske og kontraktsmessige forpliktelser knyttet til permitteringer. Dette kan omfatte arbeidskontrakter, tariffavtaler og gjeldende arbeidslovgivning. Det kan være nødvendig å konsultere juridisk ekspertise for å sikre at prosessen følger alle nødvendige lover og regler.

 4. Kommunikasjon og medarbeiderstøtte: Det er viktig å utvikle en klar kommunikasjonsstrategi for å informere de berørte ansatte om permitteringsbeslutningen og de grunnleggende årsakene til den. Du bør også tilby støtte og veiledning til de permitterte ansatte, for eksempel å gi informasjon om sosiale støtteordninger, karriereveiledning og muligheter for gjeninntreden i arbeidsstyrken.

 5. Påvirkning på virksomheten: Du bør vurdere den langsiktige påvirkningen på virksomheten ved å gjennomføre permitteringer. Dette kan inkludere tap av kompetanse, moraleffekter på gjenværende ansatte og omdømmemessige konsekvenser. Det kan være nødvendig å utvikle en plan for å håndtere disse potensielle utfordringene.

Permitteringer er en vanskelig beslutning som kan ha betydelige konsekvenser for de berørte ansatte og virksomheten som helhet. Ved å gjøre grundige vurderinger på disse områdene sikrer du en rettferdig og velinformert beslutningsprosess. Velger du å engasjere en interimleder som har gjort dette før, kan du både sikre gjennomføringen, gjøre den smidig og gi verdi til alle involverte.

LES OGSÅ: Kraften i å involvere de ansatte

Ofte Stilte Spørsmål (FAQ)

Hva er en interimleder?
En interimleder er en midlertidig leder som blir ansatt i en bedrift for å håndtere en spesiell situasjon, for eksempel en økonomisk krise, restrukturering eller for å dekke opp for en nøkkelleder som har forlatt selskapet. Se våre interimledere!

Hvordan kan en interimleder hjelpe i usikre tider?
En interimleder bringer med seg verdifull erfaring og ekspertise i å håndtere utfordringer og krisesituasjoner. De kan bidra med kostnadskontroll, endringsledelse, strategisk planlegging, finansiell restrukturering, lederskap og motivasjon, midlertidig lederskap og objektivitet. LES OGSÅ: Vær beredt! Risikotankegang i koronaens tid (fremdeles relevant!)

Hvordan velger jeg den riktige interimlederen for min bedrift?
Det er viktig å velge en interimleder som har relevant erfaring og kompetanse for din spesifikke situasjon. Dette kan inkludere erfaring fra bransjen, spesifikke ledelseskompetanser eller erfaring med lignende utfordringer som din bedrift står overfor. LES OGSÅ: Midlertidig leder: Slik finner du rett person til din lederrolle.

Hvordan håndterer jeg permitteringer på en rettferdig og grundig måte?
Det er viktig å gjøre grundige vurderinger av bedriftens økonomiske situasjon, utforske alternativer til permitteringer, oppfylle juridiske forpliktelser, kommunisere effektivt med ansatte og vurdere den langsiktige påvirkningen på bedriften. En erfaren interimleder kan hjelpe med å veilede gjennom denne prosessen. LES OGSÅ: Det er bedre at alle lider litt enn at noen lider mye.

Hva er fordelene med å ansette en interimleder i stedet for en permanent leder?
En interimleder kan ofte starte umiddelbart, gir fleksibilitet, og har ofte omfattende erfaring med å håndtere krisesituasjoner. De kan også bidra med objektive og nøytrale synspunkter, noe som kan være nyttig i pressede situasjoner der tøffe beslutninger må tas. LES OGSÅ: Ikke la bedriften gå hodeløs mens headhunteren jakter din neste leder.

Interimdagen 2023 - se video av foredragene - klikk her

Temaer: Interimledelse


Peter Mollatt's photo

Av: Peter Mollatt

Peter Mollatt er seniorrådgiver i Interimleder. Han er siviløkonom og har over 20 års erfaring som toppleder. Han har bred industriell bakgrunn med erfaring både fra Private Equity-eide selskaper og internasjonale konsern. Siden 2017 har han gjennomført en rekke interimlederoppdrag. 

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Interimdagen 2023 - se video av foredragene - klikk her

Siste innlegg

Temaer

Se alle