Å lede med politikere i førersetet

Av Sveinar Kildal 12. september 2017

Det kan være en krevende øvelse å lede store, komplekse organisasjoner med politikere i førersetet.
I stortingsvalgtider blir gjerne styre og ledelse i det offentlige Norge diskutert villig vekk. Det er mange som mener mangt om styring, prioriteringer og ledelse i stat og kommune. Heldigvis. Men ikke alle som mener vet hvordan det faktisk er å lede politisk styrte organisasjoner.

Når politikerne samles til kamp om maktposisjoner og velgernes gunst, blir det ofte pekt på gode og dårlige eksempler på styre og stell i offentlig sektor - og følgelig også eksempler på god og dårlig ledelse.

Meninger er viktig og bra. Men det ikke alle er klar over, er at det kan være en svært krevende øvelse å lede og styre store, komplekse organisasjoner med politikere i førersetet.

Rasjonelt kontra relasjonelt

Vi som er ledere er gjerne utdannet og oppdratt til å være styrt av rasjonelle beslutningsprosesser. Vi analyserer, vurderer og beregner for å legge til rette for rasjonelle avgjørelser. Som mennesker i lederrollen er vi også i stor grad rasjonelle - eller vi prøver nå i alle fall å være det.

I politiske styrte organisasjoner er det en viktig tilleggsdimensjon: Politikere er relasjonsstyrt. For ledere i stat og kommune vil det derfor alltid være viktig å forstå politikkens vesen, som i stor grad handler om å påføre motstandere knivstikk og samtidig innkassere seire i sosiale medier, i pressen og selvfølgelig blant sine egne meningsfeller.

Å lede i landskapet mellom det relasjonsstyrte og rasjonelle er et krevende fagområde.

Personlige erfaringer med politisk relasjonsstyring

I løpet av noen år i rådmannstolen i kommune-Norge fikk jeg selv også erfare det mange andre ledere før meg i offentlig sektor har opplevd, nemlig at det relasjonelle kan trumfe det rasjonelle.

Alt fra politiske valgløfter som skal innfris (koste hva det koste vil), til overraskende utslag i avstemninger i kommunestyret som følge av et behov for å ivareta relasjonen internt i partier, eller overfor viktige pressgrupper.

Og kanskje det mest irrasjonelle: At saker aldri blir til saker - enda det er skrikende behov for å få gjort noe - fordi de ikke er mulig å lande i forhandlingene mellom parter med ulikt politisk ståsted.

Ny stortingsperiode - nye lederutfordringer

Når stemmene i årets stortingsvalg nå er talt opp og de overordnede politiske retningslinjene er lagt for de neste fire år, skal det gjennomføres mange nye endringer i det offentlige.

I tiden som kommer vil det vil sitte mange ledere i kommuner og stat som utreder rasjonelle løsninger og forslag. Og i siste instans sitter politikerne, som kan fatte de endelige avgjørelsene basert på behovet for å ivareta sine viktige relasjoner. (På dette punktet er for øvrig alle partier helt like.)

Ledelse av politiske styrte organisasjoner er en evig spennende og utfordrende arbeidshverdag mellom det relasjonsstyrte og det rasjonelle!

LES OGSÅ: Endringsledelse i offentlig sektor - ledere deler sine erfaringer

Det er ikke utenkelig at noen av våre lederkolleger i det offentlige vil trenge både oppmuntring, råd, hjelp og støtte på veien når de politiske valgkampløftene nå skal gjennomføres. Vel overstått valg og lykke til!

Last ned gratis guide  Les konkrete erfaringer fra interimledelse

Temaer: Ledelse, Offentlig sektor


Sveinar Kildal's photo

Av: Sveinar Kildal

Sveinar Kildal har mange års erfaring fra industri og offentlig ledelse. Siden 2016 har han vært partner i Norscan Partners AS, og gir rådgivning innenfor strategisk forretningsutvikling, interimledelse og endringsprosesser. Han har arbeidet i Norge og internasjonalt med kommuneledelse, bærekraft, industriutvikling, avfall og gjenvinning. Bred erfaring fra topplederstillinger i organisasjoner som Grønt Punkt, Elopak, Hurum Papirfabrikk og Øyer kommune har gitt Sveinar en solid forståelse for komplekse utfordringer i både privat næringsliv og offentlig sektor. Han er utdannet fysiker fra University of British Colombia og Universitet i Oslo.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - konkrete erfaringer fra interimledelse

Siste innlegg