Årets interimleder 2020 er Odd Nymark

Av Cecilie Skarphagen 27. januar 2021

Finne meg på

Odd Nymark årets interimleder 2020CFO og daglig leder i Advokatfirmaet Ræder, Odd Nymark, ble i dag kåret til Årets interimleder 2020. Prisutdelingen ble streamet til deltagerne på Interimdagen 2021, og selv om vi satt på hvert vårt hjemmekontor, var det kanskje en av de mest spontane, ekte og rørende prisutdelinger vi har hatt.

Lockdown og korona til tross – Årets interimleder 2020 skal kåres og hedres. I år falt juryens valg på Odd Nymark, som for sin innsats og resultater i Advokatfirmaet Ræder pekte seg ut som den soleklare vinneren, dog i et knallhardt heat med mange gode kandidater.

Vi allierte oss med hans kone Therese og barn for å arrangere en prisutdeling i stua hjemme på Snarøya. Via Zoom fikk jeg sammen med Vegard Rooth og Knut Skeie Solberg æren av å overlevere nyheten. Trofé og blomster hadde vi sendt like i forveien med taxibud, barna viftet med norske flagg, og Therese overrakte prisen sammen med en god gratulasjonsklem.

– Det er veldig hyggelig å få en sånn pris. Det har vært knallhardt arbeid og mange oppgjør for å komme dit vi kom. Men vi fikk til veldig mye, så på en måte føler jeg at det er fortjent også, sa en lattermild, stolt og tydelig rørt vinner.


Lanserte radikal plan etter seks uker som interimleder

Nymark startet interimlederoppdraget sitt hos Advokatfirmaet Ræder i 2019, hvor han fremdeles er engasjert, og har altså hatt et lengre oppdrag enn det som er gjennomsnittet for interimledere flest. Med solid og lang erfaring fra styrearbeid og som toppleder i mange år, men uten erfaring fra advokatbransjen, tok han modig fatt på oppgaven med en radikal plan som krevde en trygg endringsleder. At han lyktes, er den solide bunnlinja i 2020 et bevis på.

– Jeg lanserte en radikal plan etter seks uker. Så radikal at det styret, som hadde leid meg inn, rykket i stolen og mente at dette var altfor tøft. Men vi gjennomførte, fortalte Nymark.

Interessant nok ble korona-pandemien en katalysator i omstruktureringsarbeidet:

– Korona hjalp faktisk til. For en partnereid organisasjon, med flinke folk som helst ikke vil bli ledet, var det lettere å lede da frykten kom. Frykten for det ukjente, for hvor stort dette fallet faktisk kunne bli, gjorde at det var lettere å få gjennomført ledergrepene som skulle til for å få full kontroll på butikken. I dag har selskapet mye mer kontroll enn noen gang før.

Juryens begrunnelse

Her følger juryens begrunnelse (juryen består av Magne Amundsen, Are Skeie, Rune Brandstadmoen og undertegnede) som ble lest opp før overrekkelsen av prisen:

Alle de nominerte har gjort seg fortjent til prisen, men til slutt falt valget på én kandidat. Om Årets interimleder kan det sies:

  • Vedkommende har i sitt oppdrag vært meget sentral i utvikling av selskapet. Dette i forhold til å sikre god lønnsom vekst – også i en periode hvor selskapet var under endring i sin struktur. Ikke bare organisatorisk, men også prinsippmessig i forhold til ledelsesform.

  • Vedkommende spenner over flere kompetanseområder og setter seg raskt inn i nye fagområder. Dette eksemplifiseres ved at kandidaten har innehatt en funksjon i et selskap preget av meget høy fagkompetanse, men uten selv å ha tilsvarende utdannelse eller bakgrunn. Kandidatens evne til å manøvrere i ulikt terreng kan således sies å være meget gode. Det hører videre med til historien at kandidaten fortsatt er engasjert i selskapet, men nå som interimleder i en annen funksjon.

  • Vedkommende evner å ta roret med en naturlig autoritet, sikre resultater, se nye muligheter, effektivisere infrastrukturen og å få alle med seg. Og med referanse til det året vi har lagt bak oss er evne til å motivere medarbeidere en viktig dimensjon.

  • Som noen av referansene sier: dynamisk og nytenkende, har et godt strategisk blikk og ikke redd for å ta nødvendige grep. Vedkommende er en solid og uredd leder, har masse driv, er omgjengelig og handlekraftig, samt en flott person som utfordrer konstruktivt og får frem det beste i folkene rundt seg. Er utrolig positiv, imøtekommende, en blid relasjonsbygger og tar utfordringer på strak arm kombinert med dønn profesjonalitet.

Årets interimleder har siden februar 2019 ledet en virksomhet med svært høy kompetanse og aktive eiere (partnere), og har bidratt til en god utvikling, vekst og økonomiske resultater. Vedkommende har således hatt ett langt engasjement og representerer med det en litt annen profil enn den antatt tradisjonelle interimlederen, hvis oppdrag er av noe kortere varighet. Det bidrar til å styrke faget interimledelse, rekrutteringen til bransjen og bransjens fremtid. Juryen anser således vedkommende å være en god rollemodell for mange andre interimledere.

Les mer om hva vi tilbyr eller kontakt oss

Temaer: årets interimleder


Cecilie Skarphagen's photo

Av: Cecilie Skarphagen

Cecilie Skarphagen er juryleder for Årets interimleder. Hun har 24 års erfaring fra ulike operative topplederstillinger innen flere bransjer og har også erfaring som styresekretær på konsernnivå. Cecilie er i dag ansatt som leder for HR stab, divisjon Innsats, i Skatteetaten.

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Siste innlegg

Temaer

Se alle