Årets interimleder 2021 er Christine Schie!

Av Cecilie Skarphagen 28. januar 2022

Finne meg på

Årets Interimleder 2021Både vinneren av Årets interimleder 2021, og selve prisutdelingen på Grand Hotel i går kveld, den 26. januar 2022, er ypperlig bevis på en interimleders gjennomføringsevne – i startgropen så vel som i sluttinnspurten av en pandemi.

I likhet med tidligere år var det ingen enkel jobb juryen hadde da de møttes til sitt første nominasjonsmøte. Det var et meget sterkt heat, representert ved verdige og dyktige kandidater! Her var det mye god erfaring, kompetanse, flotte lederegenskaper, gode eksempler på interimledelse kombinert med strålende tilbakemeldinger fra ulike kunder og relasjoner. Det ble et jurymøte fylt med gode og grundige diskusjoner, og hvor det til slutt var to utvalgte som kom helt til finaleheatet. Det innebar at juryen valgte å ha et nytt møte, hvor vi da kom frem til hvem som skulle bli Årets interimleder 2021.

På vegne av juryen er jeg både stolt og glad over å kunne annonsere Christine Schie, Interim Administrerende direktør i Villa Paradiso Group fra juni 2020 til oktober 2021, som Årets interimleder 2021. Vi gratulerer! 

Christine var dessverre i karantene, og overvar prisutdelingen via videosamtale. Derfor sendte vi ut en taxi med gratulasjonsblomster, som ringte på døren hennes i dét vi utlyste vinneren fra scenen i Rococo-salen på Grand Hotel. Med Christine på storskjerm x 2, fikk vi heldigvis til en flott og verdig prisoverekkelse – selv med litt tekniske utfordring og de velkjente ordene som nærmest har definert 2020 og 2021: "Du er muta!"

Christine Schie Årets Interimleder 2021– Jeg fikk akkurat en overraskelse med blomster på døra her, og er svært beæret over å motta denne fantastiske prisen, Årets interimleder 2021. Det har vært en glede å bistå Villa Paradiso Group, som jo både er et engrosselskap og et restaurantselskap. Oppdraget ble naturligvis vesentlig påvirket av koronapandemien, og det var dager som var avgjørende for hvordan kontantflowen utviklet seg. Fortsatt fikk vi utrettet mye, åpnet nye restauranter og lansert merkevaren i nye kanaler, slik som hos Oda, noe som er viktig for firmaets verdiskapning fremover. Jeg er stolt over å ha hatt dette oppdraget via Interimleder AS som har vært en veldig fin partner i denne perioden, fortalte Christine fra storskjermene.

Loset bedriften trygt gjennom historiens mest krevende år for serveringsbransjen

I 2017 kjøpte investeringsselskapet Credo Partner 60 prosent av Villa Paradiso Group med mål om å skalere restaurantkonseptet fra gründervirksomhet til kjede. På det tidspunktet hadde de to restauranter og et importselskap, som frem til 2020 vokste til seks restauranter.

Så kom korona, og med lockdown oppsto også et akutt behov for raske endringer og en interimleder med høy gjennomføringsevne.

Valget falt på Christine Schie, som startet som interim administrerende direktør i slutten av juni 2020. Hun hadde lang erfaring som leder, både innen tech og IT, men også innen retail og dagligvare.

– Da jeg fikk telefonen om jeg var interessert i oppdraget tente jeg med en gang på det. Jeg hadde et sterkt forhold til Villa Paradiso og følte jeg kunne identifisere meg med kulturen og verdiene deres, som er ekte, lidenskapelig og familiær, forteller Christine Schie.

Gudmund Killi i Credo Partners er godt fornøyd med Christine som interimleder.

– Christine har loset oss trygt gjennom historiens mest krevende år for serveringsbransjen. Hun fikk optimismen, selvtilliten og samholdet tilbake i virksomheten, samtidig som hun har gjennomført store og tøffe omstillinger. Alt med en tydelig kjærlighet for Villa Paradiso.

Juryens begrunnelse

Her følger juryens begrunnelse (juryen består av Magne Amundsen, Are Skeie, Rune Brandstadmoen og undertegnede) som ble lest opp før overrekkelsen av prisen.

Alle de nominerte har gjort seg fortjent til prisen, men til slutt falt valget på én kandidat. Om Årets interimleder kan det sies:

  • Vedkommende har i sitt oppdrag vært meget sentral i utvikling av selskapet. Dette spesielt i en periode fylt med flere ulike utfordringer for den bransjen som vedkommende representerer, knyttet til pandemi-situasjonen. Årets Interimleder har bidratt til å sikre veien videre, ikke bare strategisk, finansielt og ledelsesmessig, men også organisatorisk.

  • Vinneren av Årets interimleder 2021 spenner over flere kompetanseområder og setter seg raskt inn i nye områder – og muligheter. Vedkommende oppleves å ha en samlende lederstil, kombinert med gode kommunikative egenskaper, noe som har vært svært sentralt i selskapets omstillingsperiode. Kandidatens evne til å manøvrere i ulikt terreng sies å være meget gode. I interimperioden har det, blant annet, vært viktig å etablere en mer kostnadseffektiv struktur på organisasjonen og ledelsen. I tillegg var det høyt fokus på å forbedre kjerneprosessene.

  • Vedkommende evner å ta roret med en naturlig autoritet, sikre resultater, se nye muligheter, og å få alle med seg – eller sagt med andre ord: Sikre at de ansatte fikk tilbake "troen". Og med referanse til det året vi har lagt bak oss er evne til å motivere organisasjonen en viktig dimensjon.

  • Som noen av referansene beskriver vinneren: fremoverlent og nytenkende, har et godt strategisk blikk og er ikke redd for å ta nødvendige grep. Vedkommende viser forretningsteft, handlekraft og gjennomføringsevne, samt har en unik evne til å både gi og få tillitt. Fra første dag fremstod kandidaten som den trygge lederen selskapet trengte. Vedkommende er et fantastisk menneske, en super inspirator og motivator. Utstråler engasjement og lidenskap i alt som gjøres, dyktig på endringsledelse og kulturbygging – en meget dyktig og empatisk leder.

Årets interimleder representer en bransje som nok har hatt det ekstra utfordrende, helt siden nedstengingen av samfunnet i mars 2020 – og frem til nå. Kandidaten har stått i en interimperiode på mer enn et år. Således anses vedkommende å være en god rollemodell for mange andre interimledere. Vinneren har evnet å styrke både oppdragsgivers merkevare og kundelojaliteten.

New Call-to-action

Temaer: årets interimleder


Cecilie Skarphagen's photo

Av: Cecilie Skarphagen

Cecilie Skarphagen er juryleder for Årets interimleder. Hun har 24 års erfaring fra ulike operative topplederstillinger innen flere bransjer og har også erfaring som styresekretær på konsernnivå. Cecilie er i dag ansatt som leder for HR stab, divisjon Innsats, i Skatteetaten.

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Se foredragene fra Interimdagen 2022

Siste innlegg

Temaer

Se alle