Bærekraftsrapportering: Fyrer dere for kråka?

Av Stine Lise Hattestad Bratsberg 16. oktober 2018

Finne meg på

Barekraft-Rapporterer-selskapet-for-krakaÅ fyre for kråka vil si å lage varme som ingen bruker. Like unyttig er bærekraftsrapporteringen i mange norske selskaper. 9 av 10 rapporterer riktignok resultattall for bærekraft og samfunnsansvar, men bare halvparten har satt seg mål. Det er det på tide å gjøre noe med.

Bærekraftsmål, bærekraftstrategier – og nå tid for rapportering. Nyttig eller unyttig?

I mange tilfeller ganske så unyttig, vil jeg påstå. Når PWC sin ferske Bærekraftrapport; «Bærekraft 100» viser at 88 % av selskapene de har kartlagt rapporterer på tallfestede resultater for bærekraft, men kun 52 % har konkrete mål for bærekraft og samfunnsansvar, da er mitt poeng åpenbart.

Å rapportere for rapportens skyld er vel og bra, men flytter det noe som helst? Gjør det virksomheter mer skikket for fremtiden slik at forretningsmål nås og verdier skapes? Eller sier rapportene i beste fall noe om det som har skjedd det siste året og at virksomheten ikke har gjort noe galt? 

Ikke slutt med rapportering – men gjør det relevant

Ikke slutt med å rapportere, men slutt å rapportere på det som ikke er viktig for din virksomhet.

Det finnes en rekke rapporteringsverktøy, og det er bra, men hva er viktig for din virksomhet? Gjør jobben skikkelig, sett mål og jobb for å nå dem. Bærekraft er ikke noe ved siden av forretningsstrategien. Det handler om hvordan du driver din virksomhet, ikke bare for å skape verdier for aksjonærene, men også om hvordan du bidrar til verdiskapning i det samfunnet virksomheten opererer i. 

Sett klare mål

FNs 17 bærekraftsmål er et godt egnet rammeverk, og mange virksomheter har tatt de i bruk. PWCs rapport viser til at over 40 % av de 100 største selskapene i Norge prioriterer ett eller flere av bærekraftsmålene i sitt arbeid.

Rapporten viser også til en positiv trend; «selskapene i årets rapport er langt mer bevisste FNs bærekraftsmål og sin egen rolle i å vise ansvarlighet og promoterer bærekraftig verdiskaping». En annen rapport, fra KPMG, viser at over 40 % av de 250 største virksomhetene i verden gjør det samme.

Begge rapporter påpeker at konkretisering av mål ikke er på plass hos alle. I en fersk dansk rapport sier syv av ti av medlemmene i Akademiet for de Tekniske Videnskaber at de benytter bærekraftsmålene i sitt daglige arbeid, så kanskje det er danskene som ligger lengst fremme her?

Bruk gjerne bærekraftsmålene

Uansett – det fine med FNs bærekraftsmål er at de er konkrete og målbare. De består av 193 delmål og en rekke indikatorer. Som både kartlegging i Norge og globalt viser, benytter mange både i privat næringsliv og det offentlige bærekraftsmålene og delmålene for å sette egne mål, mål som bidrar til at virksomheten er en del av den fremtidige løsningen.

Min oppfordring til ledere er at de setter relevante mål for bærekraftig utvikling av egen virksomhet, måler fremgang og rapporterer på status. Ikke rapporter for rapporteringens skyld, men for å bli skikket for fremtiden og for å ta del i verdiskapningen.

Lykke til med rapporteringen! 

Få gratis tilgang til video av foredragene her

Temaer: Bærekraftig ledelse


Stine Lise Hattestad Bratsberg's photo

Av: Stine Lise Hattestad Bratsberg

Stine Lise Hattestad Bratsberg er gründer av Pure Consulting og tidligere vinner av olympisk gull i freestyle skiing. Hun er leder for Forum for Bærekraft i Polyteknisk Forening og Co Chair i FN-prosjektet Safe Planet.

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Få gratis tilgang til video av foredragene her

Siste innlegg

Temaer

Se alle