Forstå din eier: Eierskapets kompleksitet og kraft

Av Vegard Rooth 12. juni 2018

Finne meg på

Forstå din eier Eierskapets kompleksitet og kraftVi har hatt gleden av å jobbe med mange forskjellige selskaper med mange forskjellige eiere opp gjennom årene. Gjennom dette har vi erfart hvor enormt viktig det er å forstå din eier. Uten denne forståelsen er det mindre sannsynlig at du lykkes i ditt lederoppdrag.

Eieren har alltid rett

Det høres kanskje provoserende ut, og det er selvsagt en sannhet med modifikasjoner, men det er ingen tvil om at man får til mest ved å ha en rød tråd fra eierskapet og ned i virksomheten, med en gjensidig god forståelse for motiver, strategier med mer.

Som leder må man lytte, skape transparens og kommunisere åpent, slik at det blir en god retning på innsatsen som legges ned av hver og en, til felles beste.

Det hender vi hører at «eieren burde, men vil ikke, eller forstår ikke». Når slikt blir sagt, mener vi det kan være fare på ferde.

Lederjobben handler om å forstå sin eier og skape tilstrekkelig åpenhet og kommunikasjon, slik at man kommer innenfor de strategiske rammene eieren setter. Først da blir det kraft i utviklingen av virksomheten.

Hva hvis den strategiske retningen eieren setter er feil? Jo, da kan det gå galt. Men det er ofte bedre med fremdrift i feil retning, enn å ligge stille og ikke ha noen retning i det hele tatt. Har man fart, kan man tross alt korrigere kursen. 

Eksempel: Toppledere ansatt i familieeide bedrifter 

Forskning viser at man i familieeide selskaper ser at eierne og topplederen (som ikke er i familien) tar beslutninger basert på to helt ulike logiske tilnærminger. 

Mens topplederen ofte har en aksjonærverdi-tilnærming, har mange familiebedrifter en sosio-emosjonell verdi-tilnærming, eller det man på engelsk kaller Socioemotional Wealth (SEW). Denne består av komponenter som:

  • Familiekontroll og -innflytelse
  • Familiemedlemmenes identitet i selskapet
  • Forpliktende sosiale bånd
  • Emosjonell tilknytning
  • Fornyelse av familiære bånd til selskapet gjennom dynastisk suksesjon 

Dette skaper utfordringer for ledere som er ansatt eller leid inn for å profesjonalisere virksomheten. For å lykkes må man balansere de to tankesettene. Da får man en god relasjon til eierne, og vil ofte kunne få gjennomslag for beslutninger som går på bekostning av SEW, men som ut fra en aksjonærverdi-tilnærming er fornuftige.

Eiere er ikke like

Eiere er selvsagt like forskjellige som mennesker flest. De kan være av forskjellig karakter. Vi jobber både med offentlige virksomheter, offentlig eide selskaper, børsnoterte selskaper, private equity-eide selskaper, familieeide- og partnereide selskaper, og de har alle sine særtrekk.

Som leder må man forstå dem. Ofte ser vi at det er en fordel at en interimleder har jobbet med tilsvarende eierskap tidligere, når man skal inn i et interimoppdrag. Da tar det som regel kortere tid å komme i gang. Likevel må man alltid bruke tid på forankring innledningsvis. Bruk nok tid på å lytte, lese, studere, og ikke minst kommunisere med premissgiverne fra starten av.

Den tiden man bruker på dette, tar man som regel raskt igjen når man kommer opp i fart, fordi eierkrefter og operative krefter har samme retning!

Da jeg selv var i interimoppdrag, brukte jeg gjerne turen hjem på telefonen hver dag til å avstamme mine inntrykk fra dagen med hovedpremissgiver i virksomheten de første ukene.

Eierne er ikke alltid enige

Mange foretrekker et enkelt eierskap som leder, men slik er det ikke alltid. Mange ganger kan det være en lederjobb i seg selv å koordinere eierskapet. Uansett må man forstå alle godt nok til å skape en nødvendig plattform for å utøve lederskapet. Her kan både små og store eiere ha betydning, samtidig som makten rår på generalforsamlingen. Noen ganger kan man også ha deler av eller hele generalforsamlingen på jobb sammen med seg. Dette er også en herlig lederutfordring.

Mange krefter i samme retning gir kraftfull fremdrift

Ledelse er et fascinerende yrke. Klarer man å få mange gode krefter til å jobbe koordinert i samme retning, blir det en kraftfull fremdrift, og om retningen er riktig, kan man oppnå mye. Hvis retningen er feil, kan man justere. Men, start på toppen! Forstå eierne godt og forankre alltid. Da er sannsynligheten for å lykkes best!

Få gratis tilgang til video av foredragene her

Temaer: eierskap


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Få gratis tilgang til video av foredragene her

Siste innlegg