<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=633460&amp;fmt=gif">

Dynamikken mellom styret, CEO og CFO

Av Tone Bjørnov 15. februar 2018

Finne meg på

Tone Bjørnov-455158-edited.jpgStyrerommet er stedet hvor beslutninger fattes, forhandlinger føres og makt fordeles. På denne viktige arenaen møtes tre viktige spillere. Styret, CEO og CFO. Om dynamikken mellom dem fungerer avhenger av flere ting, blant annet god kommunikasjon, realistiske forventninger og en gjensidig forståelse av hverandres roller.

INTERIMDAGEN 2018: Få tilgang til video av foredragene her 

I de siste 12 årene har jeg hatt gleden av å jobbe med styrearbeid i 20 forskjellige selskaper. Halvparten har vært børsnoterte og flere av dem internasjonale.

Jeg har jobbet med skandinaver, engelskmenn, amerikanere, kinesere, grekere og sveitsere, ledet revisjonsutvalg i halvparten av selskapene og hatt mye kontakt med CFO-rollen.

I dette innlegget ønsker jeg å dele hva jeg, basert på min erfaring, mener er viktig i forholdet mellom styret, CEO og CFO. 

LES OGSÅ: 7 ting styret og ledelsen må vite om interimledelse »

God beslutninger fattes i den rette atmosfæren

Styreleder i Starbucks, Howard Schultz, er kjent som en inspirerende leder som reddet selskapet fra den sikre undergang i kjølvannet av finanskrisen i 2008. Han sa følgende: «When you’re surrounded by people who share a passionate commitment around a common purpose, anything is possible

Lidenskap, engasjement og en felles visjon er utvilsomt viktig i alle fora. Ikke minst i styrerommet. Men det krever den rette atmosfæren, eller stemningen, om du vil. 

Du merker det med en gang du kommer inn i et styrerom, om det er høyt under taket, om det oser av kreativitet, eller om frykten sitter i veggene. Et styremøte bør preges av trygghet, respekt og åpenhet, og styrelederen er som regel den som har størst innvirkning på det. 

Styret har høye forventninger til CEO 

CEO er den som skal gjennomføre strategien som styret har besluttet, og er derfor den viktigste personen i selskapet. Styrets forventninger er derfor høye, og desto mer om det er en interim CEO, som forventes å levere fra dag én.

Som påtroppende CEO gjør du garantert mye research på selskapet, eiersituasjonen og bransjen, men husk menneskene i styret. Se på LinkedIn-profilene deres og google dem. Hvilke andre roller har de? Hvilke saker er de engasjert i? Det kan fortelle deg mye om atmosfæren som preger styremøtene og gjøre deg mer forberedt til første møte med styret. 

Nedenfor er en (ikke uttømmende liste) over forventninger styret har til CEO: 

 • Du er godt forberedt og leverer det du skal, når du skal
 • Du er løsningsorientert, lærer raskt og ser muligheter for vekst
 • Du har en god og oppdatert risikoforståelse ut fra dagens situasjon
 • Du er lønnsomhetsorientert og har god kostnadskontroll
 • Du har god bransjekompetanse og kan «utdanne» styret
 • Du kan håndtere krevende situasjoner
 • Du har egne oppfatninger og løsningsforslag, men er åpen for innspill og diskusjoner
 • Du er ærlig og utstråler tillitt og trygghet
 • Du har god dialog med styreleder

Undersøkelser viser at relasjonen mellom CEO og styreleder er veldig viktig for suksessen til den nye lederen.

Les også: Når CEO slutter brått, lønner det seg å konstituere CFO som CEO? »

Styret har ikke lavere forventninger til CFO

CFO er ofte nestkommanderende i selskapet og fast deltager på styremøtene. Vi ser en trend hvor selskaper oftere ledes i et co-management mellom CEO og CFO, hvor de nærmest opptrer som et team. 

Styrets forventninger til CFO er like høye som til CEO, og enda høyere når det gjelder de finansielle detaljene. En CFO skal rapportere korrekte, oppdaterte og relevante tall til styret, på en forståelig måte, slik at styret har et solid beslutningsgrunnlag og en trygghetsfølelse om at økonomien er under kontroll. 

I selskaper som har revisjonsutvalg har CFO en fin arena til å diskutere problemstillinger, ideer og utfordringer som man kanskje ikke ønsker å gå rett til styret med. Det er en unik anledning til å vise frem sin egen kompetanse, men også egen organisasjon. La medarbeideren som laget rapporten presentere den for utvalget. Det skaper trygghet, både for CFO og for styret. 

Hva bør CEO og CFO forvente av styret?

Enhver leder fortjener (og trenger) et godt styre, men ikke alle har det. Nedenfor har jeg gjengitt noen fellestrekk ved gode styrer: 

 • Styret supplerer og utfordre ledelsen, og bidrar med et nytt perspektiv
 • Styret støtter CEO i utøvelsen av strategien, spesielt i vanskelige situasjoner
 • Styret kontrollerer at ledelsen driver innen lover og regler og gitte risikorammer
 • Styret stiller godt forberedt til møtene og viser interesse og engasjement
 • Styret er alltid tilgjengelig, spesielt i krevende situasjoner
 • Styret holder en viss avstand til den daglige driften og prøver ikke å gjøre CEOs jobb
 • Styret viser tillit, åpenhet og kommuniserer klart og tydelig 

LES OGSÅ: Styrets rolle ved omstilling og nedbemanning »

Konklusjon

Til slutt vil jeg, som representant fra styrets side av bordet, komme med følgende oppfordring. Styret er ikke guder. Vi trenger deres hjelp. Vi kan også være til hjelp, så dra gjerne veksler på den kompetansen som finnes i styret ditt. Husk også at vi ikke er så langt nede i materien som selskapets daglig ledelse er, og bruk et lettfattelig språk når dere rapporterer. Og en siste ting ... Vi setter pris på kunst, men når grafene ser ut som Picasso-malerier er det ingen som skjønner hva de betyr. Kommuniser med så enkle ord og bilder som mulig. Da viser dere at dere også kan sakene deres. For som Albert Einstein sa: «Hvis du ikke kan forklare det på en enkel måte, så forstår du det ikke godt nok selv.» 

Lykke til!

Redaktørens kommentar: Tone er en svært erfaren leder og styremedlem, som vet hva som er viktig for at samhandlingen mellom styret, CEO og CFO skal fungere godt. De selskapene som har Tone i styret er heldige, hvor hun kan bidra til at den energien som skapes mellom slike viktige roller i et selskap blir optimal.

 Få gratis tilgang til video av foredragene her

 

Temaer: Ledelse, Styrevirksomhet


Tone Bjørnov's photo

Av: Tone Bjørnov

Tone Bjørnov har 20 års erfaring fra lederstillinger i bank og finans. Siden 2006 har hun jobbet med styrearbeid på heltid og vært styremedlem i rundt 20 selskaper, hvorav ti børsnoterte.

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2000 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Få gratis tilgang til video av foredragene her

Siste innlegg