Endringsledelse: Hvor høyt er det under taket der du jobber?

Av Johan Baklund 19. april 2022

Finne meg på

Johan Baklund-Endringsledelse-hoyt-er-det-under-taket

Næringslivet skal være med å løse svært mange store utfordringer i tiden fremover, og det snakkes veldig mye om hvilke ting vi må lykkes med hvis vi skal overleve, bokstavelig talt.

Hvis vi virkelig ønsker å bidra og forbedre oss, må vi snakke mye mer om hva slags miljø – og hvilke rammebetingelser – folka som skal levere disse løsningene og resultatene faktisk trenger.

I mitt lederskap har jeg aldri vært så glad i ordet endring. Det gir meg følelsen av å måtte gjøre noe jeg ikke vil, noe som andre har bestemt, og noe som skal gjennomføres på en bestemt måte, gjerne med negative konsekvenser for flere. Derfor liker jeg heller ikke ordet endringsledelse.

Derimot blir jeg veldig inspirert av ordene utvikling og forbedring, og gudene skal vite at det er nok å ta tak i for å gjøre både planeten og virksomhetene våre til bedre og mer langsiktig lønnsomme steder å være i tiden som kommer. For meg handler ikke det om endring, selv om det er en av konsekvensene ved å tenke nytt. Det handler om å løpende sørge for at virksomhetene våre skal fortsette å levere kundeverdi, samt både skape å sikre lønnsomme arbeidsplasser i et konkurransebildet der vi må tenke mye nøyere over konsekvensene av det vi velger å gjøre – eller lar være å gjøre.

Det betyr at vi må løse veldig mange ting på andre måter enn vi har vært vant til, alle sammen.

Diskusjonene om hvordan vi skal få det til er overlesset med moteord som for eksempel innovasjon, digitalisering, bærekraft, mangfold og ESG. Jeg tror ikke det er mange som med sikkerhet kan si hvordan løsningene kommer til å se ut, og jeg savner mer diskusjon rundt hva som virkelig skal til for å finne løsningene og for å gjennomføre den utviklingen vi trenger.

Les også: Interim endringsledelse i Vy

Tillit er god økonomi

Det er sikkert mange av dere som har lest om den store Google-undersøkelsen «Aristoteles», hvor de ønsket å finne ut hva som kjennetegner høyt presterende team; altså team som lykkes sammen og leverer resultater over tid. Undersøkelsen måler økonomiske prestasjoner opp mot kulturelle egenskaper i virksomheter over hele verden. Den viser at de beste økonomiske prestasjonene over tid, henger sammen med en kultur der folk stoler på hverandre og er trygge nok til å bringe til torgs alle tanker, ideer og erfaringer de har for å utvikle virksomheten videre på helt nye måter.

Endringsledelse

Virksomheter som presterer over tid, står ikke stille og ser på at konkurransebildet og -parameterne utvikler seg. De er i konstant bevegelse, ofte langt utenfor komfortsonen. For å lykkes med det må folk virkelig stole på hverandre slik at det utvikles en kultur der folk tørr å tenke nytt og ha ville ideer, utfordre status quo og si imot etablerte sannheter. En kultur der ekkokammeret stilner og folk våger å dele, spørre om hjelp og lufte umulige tanker om veien videre – uten å risikere å bli latterliggjort.

For det er i det hittil umulige at fremtiden ligger.

Høy grad av psykologisk trygghet

Undersøkelsen viser at det ikke er hvem som er med på et team, men hvordan team-medlemmene jobber sammen som er mest avgjørende for prestasjonene over tid. Den ene tingen som altså stod øverst som fellesnevner og suksessfaktor for team som leverte var nettopp psykologisk trygghet, og de selskapene og kulturene som hadde høy grad av psykologisk trygghet presterte vesentlig bedre enn andre.

Les også: Endringsledelse: Hva om dette er den nye normalen?

Næringslivet skal være med å løse svært mange store utfordringer i tiden fremover, og det snakkes veldig mye om hvilke ting vi må lykkes med hvis vi skal overleve bokstavelig talt.

Hvis vi virkelig ønsker å bidra og forbedre oss, må vi snakke mye mer om hva slags miljø – og hvilke rammebetingelser – folka som skal levere disse løsningene og resultatene faktisk trenger.

Kulturen der du jobber vil avgjøre hvor godt dere vil lykkes, og hvilke resultater dere vil klare å levere både på vegne av eierne, arbeidsplassene og felleskapet:

  1. Er det høyt under taket der du jobber?
  2. Er det lett å by på seg selv, og utfordre på ditt team?
  3. Er du så trygg på at dine team-medlemmer vil deg vel og har ryggen din at du våger by på alt du har, også når det er på tvers av felles oppfatninger og etablerte sannheter?

 

Hvis svaret er JA på alle disse tre spørsmålene, gjør dere allerede svært mye riktig og ligger godt an til å lykkes med utvikling og forbedring - eller med …. ja, nettopp - endring!

New call-to-action

Temaer: Endringsledelse


Johan Baklund's photo

Av: Johan Baklund

Johan Baklund er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, og har lang og bred erfaring som toppleder i markedsledende Nordiske Retailkjeder som ICA, Statoil Detaljhandel, Apotek1, Synsam, Profiloptik, Granngården og Felleskjøpet. Han har inngående kunnskap og forståelse for utfordringer og kompetansebehov i hele retail verdikjeden, og har de siste 25 årene jobbet med forretningsutvikling og ledelse på toppnivå i alle deler av verdikjedene i mange ulike kulturer og konkurransesituasjoner for både familie-, offentlig-, private equity- og samvirkeeide virksomheter i Norge, Sverige og Danmark. I dag er Johan seniorrådgiver i Interimleder AS, og brenner for å synliggjøre interimledelse som et aktivt verktøy for å utvikle organisasjonen og lederteam.

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

gratis-guide-exit-planning-CTA

Siste innlegg

Temaer

Se alle