Gisle Grave kåret til Årets interimleder 2022 på Grand Hotel

Av Cecilie Skarphagen 26. januar 2023

Finne meg på

gisle grave årets interimleder 2022_1000pxPå vegne av juryen er jeg stolt og glad over å kunne annonsere Gisle Grave, nå administrerende direktør i Presto Brannteknikk, som Årets interimleder 2022.

Lederskapets elitedivisjon

Det er alltid en stor ære å få lov til å dele ut denne prisen, som ikke bare hedrer en verdig vinner, men også løfter interimledelse som fag og yrke til dets rettmessige plass.

Midlertidig ledelse er generelt en sterkt økende trend både i næringslivet og det offentlige, og interimledelse spesielt har med rette blitt kalt lederskapets elitedivisjon, på grunn oppdragenes korte tidshorisonter og det høye kravet til erfaring og lederegenskaper.

Rammene for gårsdagens prisutdeling var den årlige konferansen Interimdagen, som ble avholdt for syvende år på rad på Grand hotel i Oslo i regi av Interimleder AS, som i over 20 år har tråkket opp stien for denne spennende ledelsesformen her i Norge, med seminarer, foredrag, webinarer og jevnlige fagartikler, under ledelse av Vegard Rooth, som selv har vært interimleder og som brenner for faget.

Fra nominasjon til kåring

For oss i juryen har det vært en givende men krevende jobb å utpeke en vinner blant de fem nominerte, som alle er meget sterke og dyktige kandidater.

Hvordan vi jobber kan du lese om i statuttene , men jeg vil takke mine kolleger i juryen for deres innsats og bidrag: Are Skeie (medgründer i BackerSkeie), Magne Amundsen (managing partner i Visindi) og Rune Brandstadmoen (styremedlem i Interimleder).

Sammen har vi hatt mange gode faglige diskusjoner fra vi ble introdusert til kandidatene tidlig i januar, til nominasjonsmøtet ble avholdt og helt til mållinjen. 

Årets interimleder 2022, Gisle Grave

Etter å ha inntatt en faglig syvretters-meny i Speilsalen, inntok de drøyt 90 deltagerne Rokokkosalen, hvor kåringen skulle skje.

Med kraft og energi som kveldens røde tråd, var det nok mye uforløst energi i salen da vinneren skulle utropes. Ikke minst for Gisle Grave, som i går svært fortjent ble overrakt trofeet etter å ha vært nominert tre år på rad:


At prisen er fortjent vitner referanseuttalelsene tydelig om:

  • Gisle er et godt eksempel på hva interimledelse innebærer med mange gode og ulike oppdrag i sin portefølje.
  • Han evner å ta raskt over ansvar og oppgaver når andre fratrer, og klarer å beholde gode relasjoner til de som må fratre.
  • Han evner å sikre resultater, få alle med seg i den retningen som er ønsket, er en endringsagent – samt behersker teknologi, økonomi og ledelse i god kombinasjon.
  • Han er lyttende – men bestemt når det trengs, god til å spille andre gode, ekstremt tilpasningsdyktig, har naturlig autoritet og leverer verdi fra dag én. Ser både løsninger og muligheter, er en relasjonsbygger, fokuserer på det som er kritisk for å nå målet, og får raskt respekt i kraft av måten lederrollen utøves på.

Jeg vil avslutte med juryens begrunnelse, som jeg leste opp fra scenen i går:

Årets interimleder representer en maskulin bransje som, i likhet med mange andre bransjer, er preget av endringer. Årets vinner har fått fornyet tillit hos oppdragsgiver ved å bli engasjert i to ulike oppdrag. Først som CFO i 9 måneder i en krevende periode for selskapet, og deretter som daglig leder. Dette er en referanse som taler for seg selv!

Vedkommende representerer med det en profil som styrker faget interimledelseJuryen anser vedkommende å være en god rollemodell for mange andre interimledere, eller som en av uttalelsene sier: Vedkommende er et forbilde.   

Gratulerer, Gisle!

Se også Knut Skeie Solbergs intervju med Gisle:

 

Foto og video: NTB

Interimdagen 2023 - se video av foredragene - klikk her

Temaer: årets interimleder


Cecilie Skarphagen's photo

Av: Cecilie Skarphagen

Cecilie Skarphagen er juryleder for Årets interimleder. Hun har 24 års erfaring fra ulike operative topplederstillinger innen flere bransjer og har også erfaring som styresekretær på konsernnivå. Cecilie er i dag ansatt som leder for HR stab, divisjon Innsats, i Skatteetaten.

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Interimdagen 2023 - se video av foredragene - klikk her

Siste innlegg

Temaer

Se alle