Hvordan endrer kunstig intelligens lederjobben?

Av Vegard Kolbjørnsrud og Vegard Rooth 10. april 2018

Vegard Rooth og Vegard Kolbjørnsrud på Interimdagen 2018På Interimdagen 2018 sto både Vegard og Vegard på scenen og snakket om ledelse. Nå reflekterer de litt sammen over dette i et kort blogginnlegg. Er det kunstig eller naturlig intelligens som vil være viktigst i fremtidens ledelse, eller er det en god kombinasjon av disse? 

Vegard Kolbjørnsrud:

Prognosene tilsier at så mye som halvparten av de jobbene som finnes i dag vil kunne gjøres av roboter utstyrt med kunstig intelligens innenfor en tidshorisont på femten år. Tradisjonelt sett har ny teknologi på arbeidsplassen ofte truffet folka på gulvet, mens lederne har sluppet unna. Men den intelligente teknologien vi nå snakker om, som kan gjøre eller støtte kunnskapsarbeid, treffer i høyeste grad lederne også.

Intelligent teknologi har fire egenskaper. Den kan sanse, forstå, handle og lære. Sanse, gjennom å hente inn informasjon fra omgivelsene gjennom sensorer eller datastrømmer. Forstå, ved å trekke ut mønstrene i dataene. Og så omsette dette i handling, som kan være alt fra å sende et varsel når en endring skjer til å utrede konsekvenser og scenarier av ulike handlingsalternativer. I ytterste konsekvens snakker vi om autonom teknologi, som setter i gang tiltak på egenhånd, noe selvkjørende biler er et eksempel på. Men det er på det siste området, læring, at AI skiller seg fra tradisjonell IT. 

Et godt IT-system gjør eksakt hva det får beskjed om og ingenting annet, og det endrer ikke atferd, før du gjør noe med koden eller endrer på innstillingene. Kunstig intelligens derimot, er teknologi som lærer av erfaring. For en datamaskin er erfaring data, og jo mer data den har i sine algoritmer, som er logikken den opererer etter, jo gir bedre og mer presise resultater leverer den.

I foredraget mitt spurte jeg retorisk om vi er klar for en maskin i ledergruppa. Det er noen som allerede har svart ja på det spørsmålet. I 2014 utnevnte et ventureselskap i Hong Kong en intelligent algoritme som styremedlem med stemmerett i investeringsbeslutninger. Den erstattet ingen mennesker, men den gjør to ting veldig bra: Finansiell analyse og analyse av data fra kliniske prøver, som er viktig siden de investerer i medisinsk teknologi. 

I foredraget mitt på Interimdagen 2018 så vi nærmere på hvilke muligheter kombinasjonen av menneske og maskin vil by på i nær fremtid, og hvordan intelligent teknologi allerede hjelper ledere til å ta bedre beslutninger.

Se Vegards spennende foredrag om kunstig intelligens her » 

Vegard Rooth:

Ledelse har gjennom alle tider handlet om å koble forskjellig typer kompetanse og egenskaper sammen i samhandling for å skape resultater i fellesskap. Vi har alltid måtte lære oss våre medarbeidere så godt å kjenne at vi har kunnet bruke de sterke sidene hos alle til felleskapets beste.

Nå må vi lære en ny medarbeider å kjenne. Vi kjenner den litt allerede, da vi omgir oss med kunstig intelligens i maskiner av ulike slag. Vi har vel alle opplevd hvordan Google og ikke minst smarttelefonene våre, lærer av vår atferd og tilpasser seg våre vaner og preferanser.

Jeg tror det er viktig at vi ikke gjør kunstig intelligens til noe skummelt og mystisk. Som ledere må vi være åpne for å slippe maskinene mer til på det de er gode på, slik at vi med «ekte intelligens» kan bruke mer tid på det vi er gode på og liker. Magefølelsen min tilsier at roboter i vår levetid ikke vil kunne sanse følelser hos andre mennesker, lede og inspirere mennesker, føle empati eller sympati, skjønne humor eller tenke ut helt nye prisvinnende konsepter på egen hånd. 

Men det de kan gjøre, er å gi oss myke trafikanter mer tid til disse tingene og frigjøre tid som vi i dag bruker på rapportering, analyser og andre rutinepregede oppgaver, for ikke å snakke om solid, datadrevet beslutningsstøtte når vi står ovenfor komplekse problemstillinger. Jeg må si jeg gleder meg til fremtiden.

Få gratis tilgang til video av foredragene her


Vegard Kolbjørnsrud og Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Kolbjørnsrud og Vegard Rooth

Vegard Kolbjørnsrud er Assistant Professor in Strategy ved Handelshøyskolen BI og Senior Research Fellow i Accenture. Vegard Rooth er administrerende direktør i Interimleder og har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Få gratis tilgang til video av foredragene her

Siste innlegg