Hvordan lykkes som interimleder

Av Peter Mollatt 18. oktober 2022

Finne meg på

Peter MollattEtter 20 år som toppleder og de siste fem som interimleder har jeg gjort meg noen erfaringer som jeg ønsker å dele med deg som ønsker noen tips med på veien. Denne artikkelen er basert på mitt innlegg på Interimseminaret 2022.

Før starten

Du ser annonsen fra Interimleder og tenker kanskje at du ikke er kvalifisert. Ikke legg den fra deg. Prøv å forstå den, og avstem oppdraget med deg selv. Kanskje nettopp du er den rette kvinne eller mann. Noen av oss har en tendens til å undervurdere våre egne ferdigheter. 

Når du har fått oppdraget, er det viktig at du tar regien på introduksjonen og skaper forventninger på de områdene du vet du kan levere på. 

Jeg ber alltid om så mye informasjon som mulig om bedriften, ansatte, organisasjonen, markedet og økonomien. Noen ganger er dette konfidensielt inntil oppdraget er signert, eksempelvis i situasjoner preget av konflikt eller konkursfare. Dann deg en forståelse av situasjonen og virksomheten, slik du ser den utenfra. Da er du beredt til å ta fatt på oppdraget.

Les også: Vil du bli interimleder?

Oppstarten

Bruk mye tid med dine nye kolleger. Prat med dem, lytt og vis respekt. Ikke si “ja, men”. Bry deg om dem og sett deg inn i deres situasjon. Gjør du det, vil du ofte oppdage at menneskene rundt deg sitter med deler av løsningen på utfordringen du er leid inn for å løse, og du kan sette det hele sammen. Du kan få mye ved å bruke to ører og én munn.

Som leder må du stole på din egen kompetanse, sette mål og vise vei. Som interimleder, desto mer. Du kommer inn uten “historikk” i virksomheten. Det er en styrke, men det kan også kan være fallgruve. Vær forsiktig med å ta alt for gitt av det du blir fortalt. Det er fort gjort å havne i en situasjon hvor du oppfattes som naiv.    

Planlegg 1:1-samtaler med alle ansatte, om virksomheten er liten, og med de nærmeste i større selskaper. Ingen skal føle seg utelatt. Møtet bør være strukturert, så du får samme type informasjon fra alle. Samtal også med viktige kunder. Dette gir deg et bakgrunnsteppe på hvor virksomheten står, hvilken kompetanse du har å jobbe med og motivasjonen hos kollegene dine.

Kanskje selskapet du jobber hos har flere lokasjoner. Finn ut hvor det er viktigst å være mest, og hvilke personer du bør tilbringe mest tid sammen med.

Du vil helt sikkert ha stort fokus på prosesser, teknologi og systemer, men glem ikke at det er menneskene du skal oppnå resultater gjennom. Og husk at du som interimleder står mye mer alene på scenen enn andre ledere, fordi folk heller ikke har noen historikk på deg.

Les også: Hvordan bli en ringrev på to uker som nytiltrådt leder

Den lange arbeidsfasen

Jeg har alltid praktisert én god leveregel som interimleder. Hver uke sender jeg et notat på én side til min oppdragsgiver med en kort status på hvor jeg står i forhold til målene jeg er satt for å levere på. Blir det endringer i målet (og det vil garantert skje), blir det avdekket i neste samtale, og jeg kan korrigere kursen.

Selv om du er valgt til et oppdrag basert på en bestemt type erfaring, så har du helt sikkert mye annen kompetanse. Bruk den også, og vis at du har den. 

Se opp for fallgruver. Du vil helst ikke oppfattes som eiernes leder, men heller ikke som de ansattes person. La de ansatte føle seg sett og hørt, og kommuniser til dem hvilke mål du er satt til å levere på.

Et annet viktig suksesskriterium er det jeg kaller å gjenskape din egen performance-modus. Når du har vært noen tiår i arbeidslivet, vet du hva som må til for at du skal levere på ditt beste. Hva gjør deg god? Teen om morgenen? Den gode samtalen? En rask løpetur? Gjenskap de gode prestasjonene ved å fylle hverdagen med dine favorittingredienser.

Vær klar over din juridiske status og hva du kan og ikke kan gjøre. Det er spesielt viktig når konkurser og oppsigelser er en del av bildet. 

Som interimleder er du inne en kort stund, og det blåser på toppene, så bruk det nettverket du har rundt deg når du trenger å sparre med noen. Du kan få mye verdi av å ta en prat med revisor, styret eller din kontaktperson hos Interimleder AS.  

Til slutt et lite taktisk tips: Ikke oppgi din sluttdato. For det første vil det ikke gjøre at folk hører mer på deg, om de vet at du snart er ute av døren igjen. For det andre vet du ikke selv hvor langt oppdraget egentlig blir. Jeg har vært ett sted i fire uker, ett sted i sju år, og alt imellom. Seks til ni måneder er snittet på et typisk oppdrag.

Lykke til!

Interimdagen 2023 - se video av foredragene - klikk her

Temaer: Interimledelse


Peter Mollatt's photo

Av: Peter Mollatt

Peter Mollatt er seniorrådgiver i Interimleder. Han er siviløkonom og har over 20 års erfaring som toppleder. Han har bred industriell bakgrunn med erfaring både fra Private Equity-eide selskaper og internasjonale konsern. Siden 2017 har han gjennomført en rekke interimlederoppdrag. 

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Interimdagen 2023 - se video av foredragene - klikk her

Siste innlegg

Temaer

Se alle