Interimledelse: Et marked i kraftig vekst

Av Björn Henriksson 16. mars 2021

Björn Henriksson Björn Henriksson, Managing Director Nordic Interim Executive Solutions AB, ser tydelig hvordan interimledelse vokser i Norden. Han snakker her om trendene som styrer etterspørselen etter spesifikke ferdigheter, her og nå.

– Skal vi leie inn et team med konsulenter eller sette inn en «rockstar»? Det spørsmålet vil stadig flere styrer og ledergrupper besvare med å sette inn en interimleder. Markedet er i kraftig vekst internasjonalt, og det nordiske markedet er verdsatt til cirka 3,5 milliarder kroner.

Da jeg startet i bransjen for sju år siden, utdannet vi markedet om hva interimledelse var. Nå handler det om å kommunisere verdien av å bruke en ISP (Interim Service Provider). Tre fjerdedeler av det nordiske markedet går fremdeles via personlige nettverk.

Se intervjuet med Björn fra Interimdagen 2021:

Bjørn Henriksson - Intervju

 

Fra «kompisnettverk» til ISP

Interimbransjen er i rask endring. Der man før leide inn interimledere fra egne nettverk, har man begynt å benytte lokale headhunter-selskaper. Nå er interimledelse i ferd med å bli en profesjon som i økende grad utøves gjennom en ISP, med de klare fordelene det gir:

  • Det naturlige valget for styret og ledelsen når man trenger å gjøre store endringer i en funksjon eller i hele selskapet.

  • ... som har internasjonal rekkevidde, med de beste kandidatene og de mest spennende oppdragene.

  • ... som sammen med oppdragsgiver definerer behov og mål, og sammen med interimlederen sikrer resultater.

  • ... som er en plattform hvor interimledere kan utvikle sin karriere og dra veksler på nettverkets kompetanse og erfaring under oppdraget, ved behov.

Interimmarkedet vokser med 10-15 prosent i året

Sammenlignet med våre venner på kontinentet, er det nordiske markedet 3-5 år etter i modenhet. Det internasjonale markedet for interimledere vokser med 10-15 prosent hvert år. Veksten drives frem av fire underliggende trender:

  1. Aktive eiere har en mer tydelig agenda og mindre tålmodighet med å få gjennomført endringer, noe som øker etterspørselen etter senior kraft på toppnivå.

  2. Executive search tar ofte for lang tid, noen ganger opp til 12 måneder, som er veldig lang tid om du for eksempel eier et PE-selskap.

  3. Prisen på og verdien av management consulting blir stilt spørsmål ved. Rådgiverteam består ofte av juniorer, og bedrifter søker andre måter å få gjennomføringskraft på.

  4. Tilgangen på høyt kvalifiserte mennesker øker. Vi ser en trend i den vestlige verden at stadig flere over 45 år ønsker å bli uavhengige profesjonelle – noe Harvard Business Review omtalte som «The Rise of the Supertemp» for sju år siden.

modenhet markedet for interimledelse

Det beste av to verdener

Det som gjør interimledelse attraktivt er at man får det beste fra to verdener: En seniors ledererfaring og en ekstern konsulents objektivitet, på samme tid. Det setter profesjonen i en unik posisjon mellom executive search og management consulting.

interimledelse managing consulting executive search

En rolle i utvikling

Interimledelse har utviklet seg fra det å fylle en tom sjefsstol til å bli brukt i mange ulike situasjoner, som modellen under viser:

Interimledelse - ulike situasjoner

Generelt ser vi at interimledelse kommer inn lenge før man snakker med et rekrutteringsfirma. Interimlederen brukes i så måte som rådgiver for å spesifisere hvilken person man trenger å rekruttere til oppdraget og vil ofte gi en handover til den nye lederen.

Se foredraget mitt på Interimdagen 2021 her:

Foredrag Bjørn Henriksson

 

Se videoene fra interimdagen 2021

Temaer: Interimledelse, interim service provider


Björn Henriksson's photo

Av: Björn Henriksson

Björn Henriksson er Managing Director og Partner i Nordic Interim Executive Solutions AB og styremedlem i Globalise, et internasjonalt nettverk av ISP-er (Interim Service Providers) med tilstedeværelse i 15 land, en årlig samlet omsetning på 120 millioner euro og mer enn 500 oppdrag i året.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Se foredragene fra Interimdagen 2021

Siste innlegg