Interimleder AS – 20 år i lederskapets tjeneste!

Av Silke Holen og Vegard Rooth 31. august 2021

Finne meg på

interimleder-temaet høsten 2021I 20 år har Interimleder AS bygget sten på sten i lederskapets tjeneste. Vi har gjennomført fem hundre interimlederoppdrag for næringsliv og offentlig sektor, og sammen med mange partnere og nøkkelpersoner gjort interimledelse til et etablert og anerkjent lederverktøy. I dette blogginnlegget gir vi deg et innblikk i vår vekstreise.

Vi har hatt mange tøffe perioder i løpet av de første 20 årene. At vi har utviklet oss godt gjennom alt fra finanskrise og alvorlig sykdom til pandemi, viser at vi har et solid konsept som tåler en støyt.

Interimleder størst vekst på interimledelseVeksthistorien til høyre, målt i omsetning, viser at teamet i Interimleder AS har klart å hjelpe stadig flere kunder gjennom samhandling med dem og interimlederne.

Nå som vi snart feirer 20 år, med jubileumsseminar, vil vi her forsøke oss på en liten historiefortelling, eller en takknemlighetsreise om du vil.

Våre kunder

I de første årene var de fleste av våre kunder i kategorien privat- og familieeide virksomheter, men siden interimledelse hadde kommet betydelig lenger i en del andre land, ble også datterselskaper av internasjonale konsern raskt en stor og viktig kundegruppe.

I senere år har Private Equity virkelig kommet på banen. Dette er hands-on eiere som vet verdien av riktig ledelse til riktig tid, og vi jobber generelt meget godt sammen med disse.

Typer interimlederoppdrag fordelt på omsetning og årOgså børsnoterte virksomheter, statlige og kommunalt eide selskaper, samt noen innen offentlig virksomhet, har så smått begynt å bruke interimledelse. Vi er overbevist om at mange flere av disse kan ha nytte av interimledelse som verktøy i årene fremover.

Det å bygge og vedlikeholde den personlige tilliten mellom våre kunder og oss har vært vår viktigste salgs- og markedsmekanisme fra dag én for å få kunder til å benytte interimledelse som verktøy.

Siden oppstarten har vi levert over 500 prosjekter, og suksessen kan blant annet måles i en løpende gjenkjøpsgrad på 40-50 %.

Veksten kommer blant annet fra at 10-20 % av nye kunder kommer til oss etter anbefaling fra våre nåværende og tidligere kunder.

I tillegg har samarbeidet med MarkedsPartner gitt spesielt god effekt de siste årene, med markedsføringsaktiviteter og tiltak for økt organisk synlighet via tankelederskap og inbound marketing.

10-25 % av våre nye kunder forteller at de finner oss på nett. Tillitsskapende dialog i det «offentlige rom» gjør at de «finner oss på Google».

Vi vil derfor benytte anledningen til å takke alle våre kunder som har vært med oss på reisen. Uten dere hadde vi ikke vært så gode som vi er i dag! Gjennom hvert eneste prosjekt blir vi litt bedre i morgen enn vi var i går!

Våre interimledere

Aller mest skal de over 500 interimlederne våre, som har vært inne og løpt avgjørende etapper for en rekke virksomheter, takkes! Dere har hovedæren for veksten, og at vi stadig ligger på en gjenkjøpsgrad på mellom 40 og 50 prosent!

Selv om store deler av markedet nå har forstått at man ikke eier sine ansatte, og at ledelse er midlertidig i sin natur, er det fremdeles store muligheter for å bidra til at organisasjoner blir mer effektive ved å bruke interimledelse som verktøy – også de neste 20 årene. Vi fortsetter utviklingen med fokus på å stadig bli bedre på å løse kunders utfordringer gjennom nær samhandling med dem og våre interimledere!

Vi har alltid jobbet tett med interimlederne, både gjennom dialog i oppdragene, ved alltid å ha en interimleder i styret, ha jevnlige arrangementer og faglig dialog gjennom nyhetsbrev og blogg.

Vegard har selv hatt gleden av å være interimleder i nesten 10 år. Det er utrolig fascinerende å stadig komme inn i nye virksomheter og utgjøre en forskjell, overlevere lederskapet til nestemann eller nestekvinne, og se at virksomheten utvikler seg – også etter at du selv er ferdig! 

Dialogen med lederne er, sammen med kundedialogen, den aller viktigste aktiviteten for å utvikle både selskapet og «lederskapsindustrien». Også samhandling med utdanningsinstitusjoner, og ikke minst internasjonale partnerskap har vært og er avgjørende. 

Når det gjelder internasjonale partnerskap, har vi hjulpet mange kunder opp igjennom årene med internasjonale utfordringer. Gjennom Globalise – The Interim Management Group har vi tilgang til 60 000 ledere internasjonalt, og norske interimledere har fått muligheten til å hjelpe mange internasjonale kunder i både inn- og utland!

Vi er uendelig takknemlige for alt vi har opplevd og fått til sammen med dere interimledere! At vår base av interimledere har vokst til hele 3000 tilknyttede viser at det er mange som har tro på fremtiden. Det er kvaliteten i det vi leverer sammen som er den viktigste garantien for vekst

Bilde2De fremste av likemenn og likekvinner i denne anledning er de som er blitt kåret til Årets interimleder de siste årene:

  • Linda Rode
  • Sven Falcke
  • Nils Agnar Brunborg
  • Christian A E Andersen
  • Odd Nymark

Sammen skaper vi fremtiden!

Vårt team

Historien om teamet bak Interimleder AS starter en mørk og stormfull aften i den vesle spanske havnebyen, Nerja. Her kan du lese mer om hvordan det skjebnesvangre møtet mellom Silke Holen og Sverre Holen førte til næringslivets foretrukne samarbeidspartner på midlertidig ledelse

Selv om ekteparet Holen raskt fikk eierskapsmajoritet, har selskapet i alle år hatt en rekke eksterne styremedlemmer og ledere, fra det første styret med Silke Holen, Sverre Holen, Harald Heier, Stig Hammer, Arne Rød, Einar Wahlstrøm og Hans Paul Finsrud. Siden har Bjørn Erling Lingaas Larsen, Cecilie Skarphagen, Vegard Rooth, Ulf Deinoff, Stig Herbern, Kaare Frydenberg og Hege Sundquist vært bidragsytere i styret.

Vi har i dag et utviklende styre med Trond Pedersen, Petter Quinsgaard, Rune Brandstadmoen, Bård Windingstad og Silke Holen. Styret har i alle år bidratt med nettverk, retning og utvikling og alle skal ha en stor del av æren for at vi er der vi er i dag. Takk!

De som skal takkes enda mer er alle som har jobbet i og for selskapet. Etter «topersonsvirksomheten» med Sverre og Silke, har mange vært inne som seniorrådgivere, partnere og andre roller i Interimleder AS.

Wenche Vihovde, Kari Hildremyr, Monica Fjærn, Dagfinn Wang, Johnny Stuen, Erik Hassel, Tor Mørk, Line Nadden, Astri Henriksen, Patricia Bjerkholt, Robert Aunaas, Jan Petter Rønning, Morten Nordli, Tor Hansen, Rolf Svendsen, Camilla Skare, Leanne Drøyer, Yannick Hougaard, Liv Mari Rostad, Camilla Hall Henriksen, Petter Quinsgaard og nå sist Pål Thore Krosby.

Alle har gitt sine viktige bidrag til vår utvikling.

Dagens team består av nyankomne Jon Sivert Nilsen, sammen med Narve Karlsen, Geir Erik Lian, Silke Holen og Vegard Rooth.

Ansatte i Interimleder

Dette teamet bygger nå forretningsideen og virksomheten videre i nær samhandling med nesten 3000 interimledere og de flere hundre kundene som vi er i dialog med.

Vi har hatt mange tøffe perioder i løpet av de første 20 årene. At vi har utviklet oss godt gjennom både finanskrise, alvorlig sykdom og pandemi, viser at vi har et solid konsept som tåler en støyt.

I dag er det undertegnede (Vegard Rooth og Silke Holen) som er selskapets hovedeiere. Begge har lang fartstid i selskapet. Silke Holen har vært med helt fra starten i 2001, og Vegard Rooth, som interimleder fra 2005, styremedlem fra 2008 og administrerende direktør fra 2015.

Eierskapsreisen de kommende 20 år blir også en spennende og mulighetsskapende reise!

Vi feirer 20 år som markedsleder, det tror vi at vi skal gjøre som 40-åring også, men i første omgang gleder vi oss til feiring med jubileumsseminar og båttur den 8. september!

Silke Holen og Vegard Rooth

Se videoene fra interimdagen 2021

Temaer: Interimledelse


Silke Holen og Vegard Rooth's photo

Av: Silke Holen og Vegard Rooth

Silke Holen er gründer og administrasjonssjef i Interimleder. Hun kommer opprinnelig fra Tyskland, hvor hun har erfaring fra vikar- og bemanningsbransjen, blant annet som avdelingsleder.
Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Se foredragene fra Interimdagen 2021

Siste innlegg