Interimledere og kirurger: Uunnværlige i akutte situasjoner

Av Narve Karlsen 27. oktober 2020

Finne meg på

Interimledere og kirurger Uunnværlige i akutte situasjonerHvordan kan en interimleder komme inn og gjøre vei i vellingen uten å kjenne bedriften? Jeg liker å sammenligne interimlederen med en dyktig kirurg. Hvordan kan en kirurg utføre en vellykket operasjon på en pasient han ikke kjenner? Jeg mener svaret ligger i erfaring, besluttsomhet og handlekraft.

Erfaring

Ville du lagt deg under kniven om du visste at det var kirurgens første operasjon? For min egen del ville jeg følt meg trygg om jeg visste at kirurgen hadde flere lignende operasjoner bak seg, og at de var vellykkede. Erfarne folk skaper trygghet rundt seg, og i akutte situasjoner er de uunnværlige.

En interimleder (som har gått gjennom en grundig seleksjonsprosess) har vært ute i mange krevende og tilsvarende utfordringer før. De kjenner igjen symptomene, vet hva som skal gjøres, og hvordan. Sammen med dine ansatte skaper de engasjement, fremdrift og resultater både på kort og lang sikt.

Les også: Hva kjennetegner de beste interimlederne?

Besluttsomhet

For alle ledere, og interimledere i sær, er besluttsomhet en viktig fellesnevner. Besluttsomhet er evnen til å ta en beslutning og stå for den. Det er vel ingen ledere som med hånden på hjertet kan si at de aldri har tvilt på sine beslutninger. Jo flere beslutninger du tar og ser konsekvensene av, jo dyktigere blir du på å ta de rette beslutningene.

Under rutinemessige enkle kirurgisk inngrep kan det oppstå komplikasjoner – alvorlige komplikasjoner som ikke var forventet. En dyktig kirurg, med et godt team rundt seg, er i stand til å ta raske og riktige beslutninger. Når akutte ting oppstår, kan du ikke vente med å ta avgjørelser eller innkalle til hastemøte. Som leder må du ta beslutningen der og da, og dette er interimledere godt trent på.

Les også: Verdien av interimledelse

Handlekraft

Handlekraft defineres som innsatsvilje, energi og motivasjon til å utføre noe – evnen til å realisere en beslutning – og er et fellestrekk blant de beste interimlederne.

En interimleder vi leier ut nå fikk i oppdrag å opprettholde kurs og fart i bedriften ettersom eksisterende daglig leder ville bli borte i nærmere ett år – det mandatet ble raskt utvidet.

Interimlederen avdekket flere mangler ved driften og gikk systematisk til verks. Styret ble hele tiden orientert om hvilke tiltak som ble iverksatt og resultatene av dem. 

Virksomheten er i dag langt bedre organisert og betydelig bedre utrustet for å møte fremtidig konkurranse. De ansatte er mer motiverte, mer inkludert i driften, og trivselen har økt betraktelig.

Jeg vet ikke hvor kunden ville vært i dag uten denne akutte og målrettede handlingen. Interimlederen har vært en god støttespiller for styret og eierne, men samtidig ivaretatt de ansatte og kundene slik at de har lyktes med å tilføre virksomheten tilstrekkelig gjennomføringskraft til å nå fastsatte mål.

Les også: Ledelse i krisetider: Tenk rolig, handle metodisk

Konklusjon

Rask tilgang på lederskapets elitespillere, med en fleksibel tidsramme, er en attraktiv løsning for mange virksomheter, og kan gjøres mulig gjennom interimledelse. Interimleder AS jobber etter «no cure, no pay»-prinsippet. Finner vi ikke riktig kandidat for oppdraget, koster det deg heller ingen ting. Ønsker du en uforpliktende prat, ta kontakt med meg eller en av mine kolleger.

Les mer om hva vi tilbyr eller kontakt oss

Temaer: Interimledelse


Narve Karlsen's photo

Av: Narve Karlsen

Narve Karlsen er seniorrådgiver i Interimleder. Han har lang bakgrunn som leder både nasjonalt og internasjonalt og har solid erfaring innen omstillings- og endringsledelse. Narve har også vært foreleser ved Handelshøyskolen BI.

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

New Call-to-action

Siste innlegg