Ken Ove Nyhus kåret til Årets interimleder 2023 på Grand Hotel

Av Cecilie Skarphagen 2. februar 2024

Finne meg på

Ken Ove Nyhus - Årets interimleder 2023Ken Ove Nyhus ble i går kåret til Årets interimleder 2023 for sitt engasjement som CEO i Vectura. Prisutdelingen skjedde tradisjonen tro på Grand Hotel i Oslo for åttende år på rad.

Lederskapets elitedivisjon

Interimledelse har med rette blitt kalt lederskapets elitedivisjon, på grunn oppdragenes korte tidshorisonter og det høye kravet til erfaring, resultater og lederegenskaper. Hvilket bedre sted å hedre bransjens beste interimledere enn Grand Hotel, hvor Nobelsprisen deles ut, og hvor også Interimdagen ble avholdt for åttende år på rad.

Årets interimleder: Ken Ove Nyhus

Årets nominerte var alle sterke kandidater til prisen, og for oss i juryen har det vært både givende og krevende å utpeke en vinner. På vegne av juryen er jeg stolt og glad over å kunne annonsere Ken Ove Nyhus, innleid - og tiltrådt CEO i Vectura, som Årets Interimleder 2023. Se utdelingen her:


Nyhus representer en bransje som, i likhet med mange andre bransjer, opplevde at rammevilkårene ble vesentlig endret under pandemien. Det har derfor vært nødvendig å ta flere grep i 2023  for å sikre en positiv utvikling og videre drift av virksomheten. Nyhus fikk nylig fornyet tillit hos oppdragsgiver ved bli ansatt som daglig leder. Det er en referanse som taler for seg selv!  

– En synlig, tydelig og effektiv leder

At prisen er fortjent vitner referanseuttalelsene tydelig om. Her er noen av uttalelsene 

  • Ken Ove kom inn i en stor og kompleks organisasjon, fikk raskt oversikt over situasjonen og satte i gang endringer og videre utvikling.

  • Han evner å ha begge føttene på jorden når det stormer litt, og har på kort tid vunnet både tillit og respekt hos styret, andre ledere og ansatte.

  • Han evner å sikre resultater og få alle med seg i den retningen som er ønsket. Han utviser en god forståelse for ledelse, kommunikasjon, samarbeid og produksjon i fin kombinasjon. Har en sterk tilstedeværelse – for alle og uavhengig av nivå eller organisasjonstilhørighet.

  • Han er en synlig, tydelig og effektiv leder, som er handlekraftig og beslutningsdyktig. Han er dyktig på endringsledelse og har mye autoritet – men uten å være autoritær. Han fremstår uredd og har en menneskelig sjarm som balanserer resultatfokuset. Han oppleves å være en inkluderende leder som er god på å anerkjenne andre.

  • Ken Ove ser kun muligheter og ikke problemer!

Gratulerer, Ken Ove!

Se også Knut Skeie Solbergs intervju med Ken Ove:

Foto og video: NTB

New call-to-action

Temaer: årets interimleder


Cecilie Skarphagen's photo

Av: Cecilie Skarphagen

Cecilie Skarphagen er juryleder for Årets interimleder. Hun har 24 års erfaring fra ulike operative topplederstillinger innen flere bransjer og har også erfaring som styresekretær på konsernnivå. Cecilie er i dag ansatt som leder for HR stab, divisjon Innsats, i Skatteetaten.

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

New call-to-action

Siste innlegg

Temaer

Se alle