Konstituert leder vs. interimleder: Hvilken løsning er best?

Av Peter Mollatt 21. mars 2023

Finne meg på

Konstituert leder vs. interimleder Hvilken løsning er best?Hva gjør du når du må bemanne en lederstilling raskt? Ofte står valget mellom å gjøre et internt opprykk og sette inn en konstituert leder, eller å bruke management for hire ved å leie inn en interimleder.

→ Les også vår omfattende guide til interimledelse!

Konstituert leder – trygt, men ikke alltid optimalt 

Samfunnet har vært under et konstant «stresspress» de siste tre årene, siden før pandemien, og stor usikkerhet preger mange virksomheter og organisasjoner nå. Strømmen er dyr, renta stiger og lønnsforventningene er høye. 

Likevel går det bra for veldig mange, som opplever høyt salg og god etterspørsel. Hvor lenge vil dette vare? Kan vi satse på fortsatt oppgang? Bør vi gjøre endringer for å tilpasse oss en ny hverdag? Dette er spørsmål mange stiller seg akkurat nå.

I usikre tider kan det virke opportunt å konstituere interne kandidater fremfor å bruke en interimleder, når behovet for en ny leder melder seg. Men er en konstituert leder den beste løsningen?

Tilbakemeldingen våre kunder gir oss er at selv om "interne løsninger" kan virke trygt, er det ikke optimalt. Det er det minst seks grunner til.

» Se hvilke lederroller vi leverer

1. Erfaring og gjennomføring

Interimledere er erfarne toppledere som ikke baserer råd og tiltak på teori eller PowerPoint-presentasjoner. Ulikt konsulenter, som fokuserer på analyse og rådgivning, er interimledere eksperter på gjennomføring. Dermed tilbyr de ikke bare en løsningsoppskrift, men sikrer også utførelse når de blir engasjert i et oppdrag. De har dessuten gjort tilsvarende jobb før, noe som sjelden er tilfelle ved interne opprykk.

Les også: Hva kjennetegner de beste interimlederne?

2. Riktig kompetanse

Det hender at bedrifter står overfor utfordringer som krever annen erfaring og kompetanse enn den man har. Ofte kan ledelsen forsøke å adressere behovet med interne ressurser. Risikoen er at man med sin nye konstituerte leder ikke treffer på kompetanse og erfaring, og da blir resultatet deretter.

Ved å etablere en tydelig behovsbeskrivelse sammen med en aktør som Interimleder vil denne kunne finne en toppkvalifisert interimleder for den konkrete oppgaven du står overfor. I utvelgelsen blir kandidatene grundig sjekket og referanser også, så vi er sikre på at de har den kompetansen og profilen vi ser etter.

I motsetning til interne kandidater, som i rollen som konstituert leder ofte må balansere mellom nye utfordringer og ordinære oppgaver, vil interimlederen raskt engasjere seg i den definerte oppgaven og vie all sin konsentrasjon og innsats til oppdraget. Vanligvis er interimledere "positivt overkvalifiserte" med omfattende erfaring fra lignende situasjoner.

Behovet for en spesifikk kompetanse eller erfaring kan også være kortvarig eller tidsavgrenset. En viktig vurdering kan være hvorvidt det er hensiktsmessig å tilegne seg dette internt. Ofte vil svaret være at man får en bedre løsning ved å leie inn en interimleder for den perioden det gjelder.

Og om det er ledig kapasitet internt, kan man også spørre seg om hvorfor. Kunne man ha klart seg uten i den rollen er den interne kandidaten går fra.

Les også: Tre trekk som kjennetegner en innovativ leder

3. Akutt behov

Årsakene til at en virksomhet kan få akutt behov for lederkapasitet kan være mange: fra en dramatisk fratredelse av daglig leder eller annen kritisk lederkompetanse til uventet sykdom – og det skjer som regel når man minst trenger det.

I stedet for å bruke tid på å fylle gapet med en konstituert leder og risikere å spre seg for tynt, er det bedre å raskt hente inn en dyktig interimleder. Gode interimledere «lander løpende» og setter umiddelbart i gang med oppgaver, samtidig som de tilegner seg bedre forståelse og innsikt i organisasjonen i de første dagene og ukene i oppdraget.

Å finne riktig interimleder er avgjørende. En profesjonell leverandør har rutiner for dette og hjelper deg med å finne rett person innen få dager.

4. Objektivitet

Mange organisasjoner, enten bevisst eller ubevisst, sitter fast i et "mønster" og klarer ikke å se sin egen situasjon objektivt.

Tenk deg en bedrift med økonomiske problemer. En ekstern ressurs vil vurdere situasjonen med nye øyne. For styret eller daglig leder kan interimlederen være en "livredder" som kan identifisere og sette i gang nødvendige tiltak for å endre kurs i tide.

De fleste bedrifter kan dra nytte av en utenforstående som, etter å ha jobbet med virksomheten, gir tilbakemeldinger og råd om drift, organisering og lignende.

5. Integritet

Her er et sitat fra en av våre interimledere: «Jeg står utenfor det interne maktspillet.» Interimlederen har verken fortid eller fremtid i bedriften, noe som gjør at de kan fokusere helt på oppgaven, uten distraksjoner – slik at oppdragsgiver får det beste resultatet.

Det finnes situasjoner som er utfordrende på mange nivåer, som for eksempel nedbemanningsprosesser. En ekstern interimleder, med riktig erfaring og kompetanse, kan jobbe uten historiske eller personlige bånd til organisasjonen. Dette gjør dem uavhengige og i stand til å levere de beste resultatene raskt og effektivt.

Les også: Interimledelse er lederskapets elitedivisjon

6. Varig endring og forbedring

Til sist er det verdt å nevne at en dyktig interimleders kompetanse og erfaring påvirker resten av organisasjonen. Ofte etablerer de nye og bedre rutiner og prosesser som virksomheten vil dra nytte av etter oppdragets slutt. Dessuten gir samarbeidet med interimlederen en verdifull kompetanseoverføring til de ansatte som har gleden av å jobbe tett sammen med dem under oppdraget.

Forutsetninger for suksess

Selv om punktene over får en interimleder til å fremstå som en bombesikker løsning i forhold til en konstituert leder, må visse forutsetninger være på plass for å sikre suksess.

Når vi kobler en interimleder med en oppdragsgiver, understreker vi at de ikke er supermennesker og at begge parter må bidra. Det er tre kritiske elementer oppdragsgiver må vurdere og sikre:

  • Avklar behovet og vær tydelig i bestillingen av oppdraget. Hva er formålet, og hva skal konkret oppnås?
  • Gi interimlederen nødvendige rammer og fullmakter.
  • Spør deg selv: «Hvor stor endringsvilje har vi egentlig?»

Med dette på plass har interimlederen de beste forutsetninger for å kunne gjennomføre sin etappe med glans, og deretter gi stafettpinnen videre til neste løper.

Interimledelse er en bedre løsning enn en konstituert leder

Det er kanskje ikke overraskende at vi støtter tilbakemeldingene om at en interimleder oftest presterer bedre enn en konstituert leder. Noen av de viktigste årsakene har jeg argumentert for i denne artikkelen. Hvis du står overfor krevende oppgaver, ta gjerne kontakt for en prat med meg eller en av mine kolleger i Interimleder AS.

Ofte stilte spørsmål (FAQ):

  1. Hva er forskjellen mellom en konstituert leder og en interimleder? En konstituert leder er en intern ansatt som midlertidig får ansvar for en lederrolle, mens en interimleder er en ekstern, erfaren leder som leies inn for å håndtere en spesifikk utfordring eller oppgave for en begrenset periode.

  2. Hva er fordelene med å ansette en interimleder fremfor en konstituert leder? Interimledere har ofte mer erfaring og spesialisert kompetanse, raskere engasjement i oppgaven, objektivitet, integritet og evnen til å skape varig endring og forbedring.

  3. Hvor lang tid tar det å finne en passende interimleder? En profesjonell leverandør av interimledere kan vanligvis hjelpe deg med å finne en passende kandidat innen få dager, avhengig av dine behov og krav.

  4. Hvordan kan jeg sikre at interimlederen lykkes i oppdraget sitt? Avklar behovet og vær tydelig i bestillingen av oppdraget, gi interimlederen nødvendige rammer og fullmakter, og gjør en realitetssjekk på din egen organisasjons endringsvilje.

  5. Hvordan kan jeg komme i kontakt med en interimleder eller en leverandør av interimledere? Du kan kontakte Interimleder AS eller en annen profesjonell leverandør av interimledere for å diskutere dine behov og finne en passende kandidat for din organisasjon.

→ Les også vår omfattende guide til interimledelse!

Les mer om hva vi tilbyr eller kontakt oss

Temaer: Interimledelse


Peter Mollatt's photo

Av: Peter Mollatt

Peter Mollatt er seniorrådgiver i Interimleder. Han er siviløkonom og har over 20 års erfaring som toppleder. Han har bred industriell bakgrunn med erfaring både fra Private Equity-eide selskaper og internasjonale konsern. Siden 2017 har han gjennomført en rekke interimlederoppdrag. 

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Interimdagen 2023 - se video av foredragene - klikk her

Siste innlegg

Temaer

Se alle