Kraften i å involvere de ansatte

Av Rolf Utgård 28. februar 2023

Finne meg på

Kraften i å involvere de ansatte - Rolf Utgård - Interimdagen 2023På slutten av 90-tallet var jeg på en konferanse i Tyskland sammen med fagforeningsfolk fra hele Europa. Der kom det en kar bort til meg som var tillitsvalgt i en tysk bedrift, som hadde blitt norsk og fått en norsk direktør. Han var tydelig beveget.– Jeg har vært klubbformann i tjuefem år, men dette er første gang jeg har blitt behandlet som et likeverdig menneske, sa han. 

Det var så stort for han at tårene rant da han snakket om det. Det var ikke noe spesielt med direktøren. Jeg kjente han godt. Han var en vanlig norsk bondegutt. Men han oppførte seg skikkelig overfor sine medarbeidere, og fikk en helt annen lojalitet tilbake enn sin forgjenger.

GRATIS: Få tilgang til foredragene fra Interimdagen 2023 (video)

Vis tillit og gi ansvar, og folk vil yte

Vi har en tradisjon for samarbeid i Norge som stammer fra etterkrigstiden, da landet skulle bygges opp igjen. Trepartssamarbeidet var navnet på modellen for samarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter, som ble formalisert under Einar Gerhardsen, som sa følgende fra Stortingets talerstol:

– Vis arbeiderne tillit og gi dem ansvar, så vil de, som den avgjørende faktor i produksjonsprosessen, yte sin del. Men da skal de vite at deres innsats komme ikke bare bedriftene, men også dem selv og samfunnet til gode.

Det er min erfaring at man i industrien har lykkes godt med dette. Men i bransjer som helsevesenet har man kanskje en lengre vei å gå. Og ansvaret ligger først og fremst hos ledelsen.

LES OGSÅ: Viktigheten av en kultur ved utvikling av en virksomhet

De tillitsvalgte er en del av ledelsesstrukturen

Da jeg begynte hos Kværner i 1976, var ledelsen ganske avvisende overfor fagforeningene. Men i løpet av min tid, hvor jeg rakk å bli hovedtillitsvalgt og sitte i konsernstyret, jobbet vi oss inn på feltet og engasjerte oss i bedriftens overlevelse. 

Ledelsen oppdaget etterhvert at fagforeningens engasjement var til det beste for bedriften, og de siste par tiårene hadde vi et tett samarbeid og ble anerkjent av ledelsen. I de siste ti årene fram til fusjonen med Aker i 2003 økte produktiviteten kraftig.

I mitt foredrag på Interimdagen 2023 (se det her) forteller jeg om kamper, kontroverser og et nært samarbeid med ledere som Kjell-Inge Røkke, Erik Tønseth og Kristian Siem, for å nevne noen. Noen forsto nok mer enn andre hvordan de skulle hente ut potensialet i fagforeningen og de tillitsvalgte. 

Om jeg skulle gi et råd til dagens ledere, måtte det være i form av dette gamle Aker-slagordet: «De tillitsvalgte er ikke en del av ledelsen, men de er en del av ledelsesstrukturen.» 

Involver dem, og de vil yte! Ignorer dem, og du vil få en krevende lønnsforhandling.

LES OGSÅ: Mangfoldsledelse – energien ligger i mangfoldet

Gleder du deg til årets lønnsforhandling?

For noen år siden talte jeg på en konferanse for norsk industri. Jeg spurte de vel to hundre i salen om hvor mange som gledet seg til årets lokale lønnsforhandlinger. Fem eller seks hender gikk opp. La meg snu på det, sa jeg. Hvor mange her tror at fagforeningene gleder seg? Nesten alle hendene gikk opp. 

Hvorfor er det slik? Det er så enkelt som at hvis du gjennom året ikke involverer de tillitsvalgte i de store sakene, (det som er spennende og morsomt, som betyr noe for bedriften og de ansatte), så har de bare én arena igjen hvor de kan prestere. Og det er lønnsforhandlingene. 

Da kan du være sikker på at de ligger de i hardtrening femti uker i året for å ta deg de to ukene dere har lønnsforhandlinger. Da er det julekvelden, og du er julegrisen.

Uenig men lojal

Det er fire forhold som er avgjørende for at en bedrift lykkes: Ledelse, organisering, bedriftskultur og fagforeninger. Dette kan du ikke få kjøpt. Du må bygge det opp i egen bedrift. Det tar tid, men det er gull verdt. 

Fundamentet for et vellykket samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte er ærlighet, anstendighet og lojalitet. Det å være lojal betyr ikke at du ikke kan være uenig. Du må ærlig si din mening, så alle vet hvor du står når ting står på spill.

Jeg hadde mange harde kamper med både Røkke og Tønseth, men det som ble sagt i fortrolighet, om det var aldri så nyhetsverdig, ble ikke formidlet videre til pressen eller andre. Lojaliteten til motparten og til bedriften ble holdt høyt. 

I 1999 var det krise i oljeserviceindustrien. Kværner lå an til å gå med 800 millioner kroner i underskudd på Åsgård B-plattformen. Selv om det var varslet masseoppsigelser, jobba fire tusen hardt gjennom hele sommeren. 

Vi kom i mål på kvalitet og tid og tjente penger på jobben takket være en enorm innsats fra arbeiderne, som viste lojalitet til kunden, kollegene og selskapet. Selv de som skulle ut i ledighet.

Fagforeningsfolk kan stå på barrikadene og bråke som bare det, men de er lojale og gjør jobben. Enda bedre hvis de blir involvert, sett og hørt. 

Se intervjuet med Rolf Utgård fra Interimdagen 2023 her:

 

Få tilgang til Rolf Utgårds foredrag (og mange andre) ved å klikke på banneret under:

Interimdagen 2023 - se video av foredragene - klikk her

Temaer: fagforeninger, tillitsvalgte


Rolf Utgård's photo

Av: Rolf Utgård

Rolf Øivind Utgård er selvstendig næringsdrivende konsulent. Han har bakgrunn som fagforeningsleder, hvor han som ansatt i Kværner var hovedtillitsvalgt i 16 år. Han satt i konsernstyret fra 1987 til 2003 og ledet i ti år det europeiske konsernutvalget av tillitsvalgte i Kværner. Utgård har en mastergrad i historie med spesialisering innen arbeidsliv, fagbevegelse og omstillinger.

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Interimdagen 2023 - se video av foredragene - klikk her

Siste innlegg

Temaer

Se alle