Ledergrupper med growth mindset skaper de beste resultatene

Av John-Ivar Johansen 5. oktober 2022

Finne meg på

Ledergrupper med growth mindset skaper de beste resultateneEn av de største utfordringene for toppledere i dag er å skape en agil læringskultur, hvor man tilnærmer seg innovasjon, læring og prestasjonsutvikling med et growth mindset. Fersk forskning på området viser at agile ledergrupper skaper de beste resultatene.

Det viktigste talentet: Talentet til å trene

Ingen trodde Axel Lund Svindal skulle bli en stjerne. Som 15-åring var han helt ordinær. Men han har et fantastisk treningstalent og et growth mindset, som bidro til at han tok Norges første OL-gull i utfor. 

Svindal er et eksempel på at hvor god du blir, er det ingen som vet før alt er sagt og gjort. Du kan utvikle de utroligste evner, hvis du lærer å trene riktig. 

Det er bevist at “hvem som helst” kan:

  • utvikle absolutt gehør for musikk
  • huske 100 tall i tilfeldig rekkefølge
  • bli stormester i sjakk

Disse eksemplene går på mentale ferdigheter. Er du lav av vekst, blir du neppe en veldig god høydehopper. Men det er en fysisk begrensning. Når det gjelder de mentale ferdighetene, er det bevist at hjernen er som en muskel som kan trenes. Hvor stor muskelen blir, kommer an på treningen den får.

Det tar oss over til et begrepet growth mindset.

Les også: Prestasjonsledelse: Fra «Good» til «Great»

Hva er Growth Mindset?

Det var psykolog og Stanford-professor, Dr. Carol Dweck, som først tok i bruk begrepene growth og fixed mindset i 2007, i den bestselgende boken Mindset: Changing the way you think to fulfil your potential.  

Growth mindset er en grunnleggende tro på at hvor god et menneske blir ikke har noenting med medfødte evner å gjøre. Alle har evner og talenter, men de er råvarer. Det er foredlingen av disse råvarene som avgjør hvor god du blir. 

Motsatsen til growth mindset (vekstorientert tankesett) er fixed mindset (låst tankesett), hvor man tror at evner og talenter er medfødte kvaliteter som man kan gjøre lite med. Dette er en innstilling som ødelegger for læring, utvikling og innovasjon. 

Agil læringskultur er kritisk for økonomisk vekst

I min forskning og arbeid bruker jeg begrepet agil læringskultur for å beskrive bedriftskulturer som kjennetegnes av et growth mindset. 

De Meuse-studiet påviste at det er direkte sammenheng mellom lederes agilitet og deres sannsynlighet for å lykkes. 

Ønsker du godt lesestoff om temaet, anbefaler jeg boken Hit Refresh, av Microsoft-CEO Satya Nadella, som handler om hvordan selskapet klarte å snu seg fra fixed til growth mindset og dermed mer enn firedoble selskapsverdien siden 2014.

Men vi har også norsk forskning som bekrefter gevinsten av å kultivere en agil læringskultur. 

Sammen med OsloMet og NHH-forsker Bård Fyhn har vi i Marshmallow studert 30 ulike ledergrupper, 200 ledere og cirka 4000 medarbeidere.  

Vår hypotese var at hovedårsaken til at de beste virksomhetene er best på organisk salgsvekst er den agile læringskulturen (growth mindset) i teamet. Så langt ser vi at hypotesen stemmer.  

Det er spesielt to ting som kjennetegner de beste lederteamene og bedriftskulturene. 

For det første har de har en høy grad av psykologisk trygghet. Det vil si at vi tør å si hva vi mener, fordi vi tror at våre kolleger vil oss vel og ikke vil gjøre narr av oss. 

For det andre har de en åpen og lyttende kommunikasjon, det man kaller ostentatious listening. Det vil si at du har øyekontakt, prøver å ignorerer den interne dialogen i hjernen din og fokuserer all din oppmerksomhet på hva samtalepartneren din prøver å formidle, og den energien som oppstår mellom dere. Et sikkert tegn på fixed mindset er når du svarer med “ja, men”. 

Studier av professor Amy Edmondson viser at agil læringskultur utvikles på teamnivå, og at atferden til nærmeste leder er den viktigste faktoren som påvirker teamkulturen.

Konklusjon: Vær ærlig og ta grep

Som ledere må vi være ærlige med oss selv og teamet. Har vi en agil læringskultur, eller har vi et fixed mindset? Forskningen viser at growth mindset er kritisk for økonomisk vekst. Som ledere må vi da legge til rette for at folk føler psykologisk trygghet, og at lytting og læring settes høyt. I stedet for å jakte naturtalentene, må vi lage bedriftskulturer som utvikler talenter og lager gull av gråstein. Det er det nærmeste vi kommer alkemi! 

New call-to-action

Temaer: Ledelse, prestasjonsledelse, growth mindset


John-Ivar Johansen's photo

Av: John-Ivar Johansen

Jon-Ivar Johansen er rådgiver, gründer, forfatter, foredragsholder, blogger og tidligere leder på flere nivå og alpintrener for WC-løpere. Han har skrevet femten bøker om mestring, atferdsendring og atferdsøkonomi, blant annet bestselgeren «Endringskoden», som kom ut på Hegnar forlag i 2019.

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Meld deg på oppdateringer fra oss

Siste innlegg

Temaer

Se alle