Mangfoldsledelse og toleransekondisjon 

Av Marco Elsafadi 22. mars 2022

29Mangfoldsledelse handler om mer enn å ta hensyn til kulturforskjeller. Det handler om å tilpasse seg for å få mennesker opp og frem, og legge til rette for at ulike ansatte og mennesketyper kan skinne. Både sammen og hver for seg.

Som leder er det en selvfølge at du skal være rettferdig mot dine ansatte, men er det ensbetydende med at du skal behandle alle likt?  

I Norge lærer de fleste barn den gylne regelen “Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg”. Jeg mener det er selvsentrert å tenke at alle andre vil like å bli behandlet slik som du selv ønsker det. Derfor oppfordrer jeg barna mine til å heller være mot andre “litt slik som de andre foretrekker”. 

"Alle er født som genier ...” 

Alle mennesker, uansett opprinnelse, har ulike personlighetstrekk, verdier og menneskesyn. Den viktigste egenskapen du kan ha som en god leder, mener jeg, er å frigjøre deg fra tradisjonelle fordommer og møte mennesker med oppriktighet og nysgjerrighet. Det er avgjørende for å bli godt kjent med menneskene rundt deg, og først da kan hver og en ressurs nå sitt fulle potensial. 

Selv om de lærde strides om opphavet, så har vi vel alle hørt det følgende velkjente konseptet:  

“Alle er født som genier. Men hvis du dømmer en fisk etter dens evne til å klatre i et tre, vil den resten av livet tro at den er dum.” 

Dette er noe alle ledere bør huske på og gjenspeile i sin lederstil. Mennesker jobber på forskjellige måter og ikke alle er gode på det samme. En god leder finner og utnytter sine ressursers sterke sider for at både de og virksomheten skal blomstre.

Les også: Prestasjonsledelse — hva skal til for å nå ditt fulle potensial?

Ledere er også mennesker 

Dette gjelder også for deg selv som leder, og de relasjoner du skaper med dine ansatte. 

Din største jobb som leder, når du kommer på jobb om morgningen, er å sørge for at dine ansatte har det bra – det er bra for bunnlinja. Men ledere er også mennesker; selv om forskjellsbehandling ikke skal skje, vil du kunne oppleve å ha ansatte som du kommer bedre overens med enn andre. Det er da ledelse begynner, og for å få det beste ut av ressursene dine blir du også nødt til å tilpasse lederstilen.

Som leder er det derfor et par gylne regler du bør være bevisst i forbindelse med relasjonen til dine ansatte: 

  1. Vi lytter bedre til mennesker vi liker. 

  2. Du kan aldri stille høyere krav enn relasjonen tillater. Dessuten får du større klønekonto når relasjonen er god; du blir lettere tilgitt hvis du begår feil. 

  3. Du kan ikke forandre andre, det må de velge å gjøre selv. Men ledere kan tilrettelegge for endring. Inspirere, heie og innimellom provosere til vekst og utvikling.  

HubSpot Video

 

3 mennesketyper på arbeidsplassen 

På de aller fleste arbeidsplasser kan vi dele folka – både ansatte og ledere – inn i tre kategorier: A, B og U. 

Mennesketype A er som en ambulanse – en lagbygger som er opptatt av felleskapet foran individet. A er opptatt av å se mennesker, passe på at alle blir hørt og at alle har det bra. Ofte er det disse menneskene som er kollegenes go-to-person, som gjerne ender opp som tillitsvalgt. 

Mennesketype B er som en brøytebil – utålmodig og opptatt av å komme seg fremover i prosjekter. Disse menneskene er ikke redde for å ta plass, og tar ofte styringen om andre ikke melder seg på fort nok. De er målbevisste og ofte motoren i et prosjekt.

Mennesketype U er som en u-båt – en grubler som dykker dypt ned i materie, med behov for å stille oppfølgingsspørsmål og tenke gjennom ting før de responderer. U tenker ofte risikoanalytisk, og ser alle sider av et problem før de begynner å tenke ut løsninger.  

Disse mennesketypene skal samarbeide hver dag – selv om mennesketype B mener at U bruker for lang tid på å finne en løsning, og U mener at B tar for store risikoer. Samtidig prøver A sitt beste for at både U og B skal føle seg hørt.

Les også: Over Nordpolen i mørket: I krysningspunktet mellom prestasjons- og bærekraftsledelse

Selvsagt er ingen 100 % bare én av disse typene. Vi er alle satt sammen forskjellig og har disse trekkene i ulik grad. Som leder er det din jobb å identifisere og bli kjent med disse typene, og finne en måte alle kan bruke sine styrker til sitt eget – og selvsagt lagets – beste. 

Toleransekondisjon 

Helt til slutt har jeg et spørsmål til deg som leder; hvor mye har du jobbet med toleranse de siste årene under korona? Hvor mye har du omgitt deg med de folka og oppgavene du egentlig ikke er mest glad i? 

Toleranse burde egentlig staves med “å” – tåleranse. Du skal tåle det du ikke forstår eller ikke liker. Ordet toleranse brukes ofte litt flåsete. Å si at vi skal blir mer tolerante er litt som å si at du skal begynne å trene i januar. Du blir ikke mer trent av å snakke om det i to år, og du blir ikke mer tolerant uten å gjøre noe med det.

Derfor vil jeg gjerne utfordre deg; Én gang i uka skal du ta et aktivt ledervalg om å snakke med en person som irriterer deg, og jobbe med å være mer tolerant og mindre irritert av å snakke med vedkommende. Etter et par uker med dette har du antakeligvis drevet langt mer toleransetrening enn du tidligere har gjort. Slik utvikler du toleransekondisjonen. Lykke til!

New Call-to-action


Marco Elsafadi's photo

Av: Marco Elsafadi

Marco Elsafadi er i tillegg til å være foredragsholder en skikkelig ildsjel og toppidrettsutøver. Marco holder foredrag for næringslivet, det offentlige apparatet og i skolen, og snakker om motivasjon, ledelse, arbeidskultur, teambuilding, å håndtere motgang, mobbing og relasjonenes kraft.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Meld deg på oppdateringer fra oss

Siste innlegg