Omorganisering – suksess eller fiasko?

Av Sverre Holen 2. november 2015

Omorganisering

Alle bedrifter, virksomheter og etater kjører større eller mindre omorganiseringsprosjekter. Forskjellen fra tidligere er at dette nå skjer mer eller mindre kontinuerlig. Virksomhetene er i stadig endring på grunn av at det skjer mye rundt dem. Dette kan vi nå se veldig tydelig i oljebransjen med  tilhørende leverandør- og servicenæringer. Hva er avgjørende for at slike omorganiseringene blir suksess?

Ledelse?

Alle prosesser må ha en ledelse. I omstillingsprosjekter er det som regel CEO som har denne rollen. Da snakker vi om Change management eller omstillingsledelse. Det innebærer å lede enkeltpersoner, team og organisasjoner fram til en endret tilstand. Som leder skal man gjennomføre endringene, og ha tro på at man kan få til en ny og forbedret organisasjon. Lett å si – vanskelig å gjøre! En god ledelse er helt nødvendig for at en omstillingsprosess skal fungere som tenkt. Min erfaring er at dette er den største hindringen. 

Å lykkes med omstillingsprosesser

Utfordringene er mange når man skal omstille en hel virksomhet. Enten man er i det private næringsliv, eller i det offentlige, støter man gjerne på en eller flere av disse:

Utfordring nummer 1, Se "verden" på samme måte.

Utgangspunktet for å lykkes er at alle i virksomheten ser "verden" på samme måte. Det vil nok dessverre aldri skje, men en god endringsleder kommuniserer og informerer grundig for å få til dette så godt som mulig. Som mennesker vil vi gjerne beholde verden slik den er, og det skal litt til før vi aksepterer at vi må endre oss. Det er krevende å endre seg, og både ledere og resten av organisasjonen må klare å skape en vilje til å endres for å lykkes. Det hjelper ikke at ledelsen vet at man må gjøre endringer hvis ikke hver enkelt medarbeider ser og forstår det.

Utfordring nummer 2, Tid.

Tid er et vesentlig i slike omstillinger. Hvis prosessen trekker ut i tid, skapes det masse usikkerhet i organisasjonen. Hva skjer nå? Hvem må slutte eller få en annen jobb? Hva med meg? En slik situasjon tapper organisasjonen for energi og forstyrrer hovedoppgaven, nemlig å skape verdier for bedriften.
Dyktige medarbeidere er alltid etterspurt i markedet. Når en uklar fase trekker ut i tid, er det stor risiko for at disse slutter.

Utfordring nummer 3, Strukturer og systemer.

I alle bedrifter er det mange strukturer og systemer som fungerer tilfredsstillende. Disse hindrer omstilling. De lever på en måte sitt eget liv og er ofte vanskelige å forandre. På den annen side er de skapt av mennesker og kan endres av mennesker.

Desto mer man ser på omstillingsprosesser så blir det klarere og klarere at nøkkelen i slike prosesser er ledelse.

Endringsledelse krever ledelsesendring. Behovet for lederskap er ofte sterkt ignorert, og derfor havarerer mange omstillingsprosesser. Tidligere gjennomførte man gjerne én slik prosess, og så var det "fredelig" en periode. Nå ser vi ofte at virksomheter er i kontinuerlig endring. Det er krevende for alle i en organisasjon, men med samfunnets hurtige endringstakt er det også nødvendig. Kravet til en dyktig leder er i dag at han er en god omstillingsleder; en som kan få virksomheten og organisasjonen til å skjønne behovet for endring. Altså er ledelse, kommunikasjon og informasjon er nøkkelen til suksess. I gitte situasjoner er det nok ganske smart å få inn en leder utenfra (interimleder) til å kjøre slike prosesser. Han eller hun har ingen bindinger til selskapet, og vil heller ikke konkurrere om fremtidige stillinger.

Snakk med en ekspert: kontakt oss for en uforpliktende samtale

Last ned gratis guide  Slik lykkes du med interimledelse

Temaer: Ledelse


Sverre Holen's photo

Av: Sverre Holen

(1944 - 2017) Sverre var Mr. Interimleder i Norge. Han hjalp mange bedrifter med å finne riktige interimledere til forskjellige bedrifters behov. Sverre var gründer av Interimleder AS og fra 2001 arbeidet han utelukkende med interimledelse. I sine bloggartikler delte Sverre sine kunnskaper og erfaringer, blant annet om interimledelsens betydning som verktøy for bedrifter og som arbeidsform for ledere. Sverre gikk bort i januar 2017.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - slik lykkes du med interimledelse

Siste innlegg