Prestasjonskultur: 10 nøkler til å skape en vinnende organisasjon

Av Anders Meland 2. april 2024

Finne meg på

Anders Meland - Interimdagen 2024Drømmer du om en sterk prestasjonskultur der alle kan nå sitt fulle potensiale? Basert på mine erfaringer som prestasjonsutvikler i Luftforsvaret, Oljefondet og Olympiatoppen presenterer jeg i denne artikkelen 10 nøkkelfaktorer for å skape en prestasjonskultur. Bare ved å ta tak i én av disse faktorene, vil du kunne utgjøre stor forskjell i din ledergruppe, avdeling eller for hele organisasjonen.

Red: Denne artikkelen er basert på et foredrag Anders Meland holdt på Interimdagen 2024 – BEST I VERDEN på Grand Hotel, basert på hans erfaringer fra prestasjonsutvikling i Olympiatoppen og Oljefondet. Du kan få gratis tilgang til fordraget hans her, samt alle de andre foredragene. Her kan du se et kortere intervju med Anders: 

 

1. Ikke bli selvtilfreds

Suksess kan føre til en farlig fiende: selvtilfredshet. Når alt går bra, er det lett å bli komfortabel og miste fokus på å bli bedre. Vi kan begynne å tro at vi har "funnet fasiten" og slutte å lete etter nye muligheter. I luftfarten kalles det "complacency", og det er en av hovedårsakene til ulykker. Selv erfarne piloter kan bli blinde for mulige farer fordi de senker guarden og mister årvåkenheten. De har kapasiteten, men aktiverer den ikke. Det samme kan skje i bedrifter. Selvtilfredshet kan føre til at vi slutter å være innovative, undervurderer nye konkurrenter, godtar middelmådighet og overser interne problemer.

2. Bygg et solid fundament

Et solid fundament er avgjørende for best mulig prestasjon. I luftforsvaret kalles det "Stupid Human Factors" – enkle, men ofte oversette faktorer som kan ha stor innvirkning på evnen til å levere. Som pilot bør du for eksempel unngå sykdom og holde deg i god form. Derfor har de også klare regler for søvn og skjermbruk. I Oljefondet jobber vi med “charging stations”, hvor ansatte kan koble av og lade batteriene I løpet av arbeidsdagen. Det mange gjør feil når de tar seg en pause er at de bare bytter til en annen aktivitet. I pausene er det viktig å koble fra og gi hjernen en sjanse til å hvile. Hvile er en ferdighet som må trenes. En god soldat hviler når han kan, og det samme gjelder for deg som leder. Ta deg tid til å lade batteriene, både fysisk og mentalt, slik at du kan være på ditt beste når det gjelder.

3. Jobb med viktige områder som kan forbedres

Det er lett å bli distrahert av ting som er utenfor vår kontroll, men en høytytende organisasjon setter søkelyset på områder som er viktige, og som kan påvirkes. Dette er toppidrettsutøvere gode på. De bruker ikke energi på været og andre ting de ikke rår over.

Les også: Mr. Modig: – Bli en modig leder som inspirerer de som er rundt deg

4. Fokuser på prestasjon, ikke resultat

Gode resultater kan skjule dårlige prestasjoner – men dårlige resultater betyr ikke nødvendigvis at du gjorde noe feil. Hva er lærdommen her? Ikke heng deg opp i hvordan suksess skal se ut. Men vær veldig klar over hvilke drivere og faktorer som får deg dit – både på kort og lang sikt. Hva driver prestasjon nå, og hva kommer til å drive prestasjon om fem til ti år? Hva er det daglige fokuset vårt, og hvordan måler vi prestasjonene våre? En felle mange går i er at de begynner å fikse på ting som er i orden når de presterer dårlig. Søk heller å forstå driverne dine, så du kan jobbe med dem.

Les også: Prestasjonsledelse: Fra «Good» til «Great»

5. Evaluer og støtt hverandre

Tilbakemeldinger og støtte er en sentral del av en prestasjonskultur. I Olympiatoppen har de en kultur for å gi og motta ærlige tilbakemeldinger. Du sier det den andre trenger å høre, fordi du bryr deg. Den samme mentaliteten finnes i Oljefondet, og er synlig i et spørsmål Nicolai Tangen liker å stille: Er du lidenskapelig opptatt av dine kollegers suksess?

Gode samtaler rundt lagspill er avgjørende. Still de viktige spørsmålene til deg selv og teamet, og reflekter over svarene:

 • Er jeg en god lagspiller?
 • Bidrar jeg til å gjøre andre gode?
 • Respekterer jeg mine kolleger?
 • Gir jeg andre rom til å utfolde seg?
 • Setter jeg pris på ulikhet?
 • Er jeg en hyggelig kollega å ha?
 • Forplikter jeg meg til mine kolleger?
 • Oppmuntrer jeg til initiativ og delegerer ansvar?
 • Setter jeg pris på alles bidrag?
 • Er jeg en god kommunikator?

Debriefing etter prestasjoner er også viktig for læring. Spør: Hvordan tenkte du underveis?», «Gjorde du noe spesielt?», «Hva var ditt fokus?».

Les også: Viktigheten av kultur ved utvikling av en virksomhet

6. Ha et fleksibelt tankesett

Et fleksibelt tankesett innebærer evnen til å innta forskjellige roller basert på hva situasjonen krever. Forskning viser at høyt presterende team har teammedlemmer som viser fleksibilitet på fire områder:

 • Kontroll: Evnen til å ta ledelsen når det er nødvendig.
 • Omsorg: Evnen til å støtte andre teammedlemmer.
 • Opposisjon: Evnen til å være «djevelens advokat» og stille spørsmål for å sikre grundig vurdering.
 • Lojalitet: Evnen til å støtte beslutninger, selv om man er uenig i dem.

De som over tid underpresterer, er de som alltid havner i den samme rollen. De mangler evnen til å tilpasse seg situasjonen og oppgavens behov.

Les også: Ledergrupper med growth mindset skaper de beste resultatene

7. Sørg for å ha overblikk

Detaljfokus er viktig i øyeblikket, men for å prestere på lang sikt, og ikke minst under press, er det avgjørende å ha et fugleperspektiv. Når vi blir stresset, tenderer vi til å zoome inn på detaljer og mister evnen til å tenke utenfor boksen. Dette er spesielt relevant for langsiktige investeringer, hvor man konstant blir ydmyket av markedet. Geniene i Oljefondet er de som har 51 prosent rett, men som bommer 49 prosent av gangene. De lykkes fordi de har en langsiktig strategi og holder seg til den, selv når markedet er turbulent.

8. Fokuser på ikke-tekniske ferdigheter

Prestasjonskultur handler ikke bare om faglig kompetanse. Det handler om å identifisere og utvikle de ikke-tekniske ferdighetene som er avgjørende for suksess.

Disse ferdighetene inkluderer:

 • Konsentrasjon
 • Nysgjerrighet
 • Initiativ
 • Ledelse
 • Tålmodighet
 • Mentalt fokus
 • Styringsevne
 • Mental utholdenhet
 • Planmessighet

Ved å sette fokus på de ikke-tekniske ferdighetene og iverksette tiltak på viktige områder, kan man skape en kultur der alle har mulighet til å prestere på sitt beste.

9. Forplikt deg til egen trening

Å si "jeg skal skjerpe meg" er ikke nok. For å lykkes med egen trening må du identifisere de konkrete forbedringsområder dine og lage en plan for å nå målene du setter deg.

Her er et eksempel fra en samtale jeg hadde med en person som ville bli bedre på mental økonomisering. Han følte at han brukte for mye energi på stress og bekymringer, og ville derfor reise "litt lettere".

Vi ble enige om at han skulle jobbe med både det mentale og det fysiske:

Mentalt:

 • Velge 1-2 hverdagssituasjoner der han ofte opplevde utålmodighet.
 • Finne den mest energibesparende måten å håndtere disse situasjonene på.

Fysisk:

 • Stoppe opp i arbeidet 2 ganger daglig for å scanne kroppen for spenninger.
 • Bruke påminnelser i Outlook for å huske dette.
 • Gjennomføre 5 minutter daglig avspenning med sakte pust i 6-8 uker.

Dette er et konkret eksempel på hvordan man kan forplikte seg til egen trening for å oppnå bedre resultater.

Les også: Selvledelse har aldri vært viktigere

10. Følg 1%-regelen

De som følger 1%-regelen har en klar fordel. For å oppnå varig prestasjonsutvikling over tid, er det viktig å unngå å bli for ambisiøs. Starter du for hardt, kan prosjektet raskt falle sammen. Prøv heller å bli litt bedre hver dag. Da slår prinsippet om "compounding effect" inn. Ved å bli 1% bedre hver dag, blir man 38 ganger så god i løpet av et år.

Hvis hver enkelt av oss finner ut hva vårt konkrete bidrag til strategien skal være, enten det er å gå litt saktere til lunsj eller å være mer til stede i møter, kan det i seg selv være den gode prestasjonen.

Eksempler:

 • En prosent mer vennlig
 • En prosent mer dialog
 • En prosent mer til stede
 • En prosent mer restitusjon
 • En prosent mer debriefing

Som leder kan du velge én ting å bli bedre på. Dette vil ha en effekt, men dere blir ikke dominerende før du får med deg flere. Og dere blir ikke best i verden før du får med deg alle. Når dere får det til, blir dere derimot veldig vanskelig å ta igjen.

Konklusjon

Å skape en prestasjonskultur er en kontinuerlig reise, men det er en reise du må bestemme deg for å ta fatt på. Det er ingen snarveier, og det krever en innsats fra alle i organisasjonen. Men ved å fokusere på noen av de 10 faktorene, kan du legge grunnlaget for en kultur der suksess er normen. Den beste prestasjonen ligger alltid foran oss. Det høres kanskje litt defensivt ut, men det er det livet jeg håper du skal begynne å like. Problemet for de fleste er at de aldri kommer i gang. Eller, de trener ikke nok til at treningen fungerer. Jeg håper og tror du ikke er i de kategoriene. Gi gass, og lykke til!

New call-to-action

Temaer: Ledelse, prestasjonskultur


Anders Meland's photo

Av: Anders Meland

Anders Meland har en PhD i idrettspsykologi, befal- og krigsskoleutdanning fra Forsvaret, og er forsker ved Norges Idrettshøgskole. Med sin erfaring fra prestasjonsutvikling av toppidrettsutøvere og norske jagerflyvere ble han hentet til Norges Bank Investment Management i 2021 for å sikre at tallknuserne i Oljefondet presterer på sitt beste. Meland er engasjert som prestasjonsutvikler i Rosenborg og har vært konsulent i sportspsykologi ved Olympiatoppen.

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

New call-to-action

Siste innlegg

Temaer

Se alle