Selvledelse har aldri vært viktigere

Av Silke Holen 11. mai 2021

Finne meg på

selvledelseVil du beholde og tiltrekke deg de beste talentene? Da bør du ta selvledelse på alvor og gå foran som en god rollemodell.

Selv om Covid 19-pandemien ikke varer evig, har den skapt varige endringer i kundeadferd og konkurransebetingelser. Og, ikke minst, en ny hverdag for deg og dine medarbeidere. Det kjente og trygge er borte. Livet oppleves som uforutsigbart og utfordrende.

Skal du lykkes med din organisasjon, kan du ikke lede som før. For å vedlikeholde en sterk bedriftskultur, fostre frem innovasjon og holde produktiviteten oppe trenger vi å bli gode på å lede oss selv og lære våre medarbeidere til å gjøre det samme.

Hva er selvledelse?

Selvledelse er en prosess der du tar kontroll over din egen atferd ved å bruke teknikker for å påvirke tanker og følelser. Det er nært knyttet til superledelse, det å lede medarbeidere til å lede seg selv. Jeg vil påstå at dette aldri har vært mer relevant.

Lars Glasø, professor på BI og redaktør og medforfatter av boka «Selvledelse», forklarer til Ledernytt at selvledelse er et fagområde som har blitt forsket på i 30 år. Det baserer seg på teorier om motivasjon, målsetting og kognitiv psykologi. Selvledelse handler om ansvarliggjøring, myndiggjøring og selvkontroll. Forskning viser at selvledelse reduserer stress og angst – og at man skaper større grad av mestring, økt trivsel og høyere kvalitet på jobben.

Les også: 7 tips til kriseledelse på avstand

Nye krav til deg som leder

Selvledelse er en moderne form for ledelse som på mange måter er et motstykke til den gammeldagse lederstilen hvor sjefen bestemmer alt. Post-Covid19, når du skal lede medarbeidere som sitter hver for seg, er selvledelse helt nødvendig.

I kjølvannet av pandemien vil vi oppleve at medarbeiderne stiller nye krav til oss ledere: mer fleksibilitet, frihet til å strukturere egen arbeidsdag (jobbe hvor som helst og når som helst) og hyppige tilbakemeldinger.

Hva kjennetegner en god selvleder?

Det er minst seks kjennetegn på de som er gode på å lede seg selv:

 • De er proaktive og tar styring.
 • De setter seg ambisiøse, men realistiske, mål.
 • De er bevisste på hvilke verdier som styrer dem og prioriterer valgene sine etter dem.
 • De ser stadig etter forbedringsområder hos seg selv og inviterer til konstruktive innspill.
 • De har lært seg å tenke positiv og motiverer seg selv framfor å snakke seg selv ned.
 • De har funnet verktøy for å håndtere stress og har en god balanse mellom jobb og fritid.

Ledelse: Interimledelse er lederskapets elitedivisjon

Hvordan hjelper du medarbeiderne dine til å bli selvledende?

Her er noen prinsipper du kan følge for å gjøre dine medarbeidere til dyktige selvledere:

 • Gå foran som en god rollemodell (se punktene over).
 • Sett av tid til diskusjon med dine medarbeidere for å etablere en felles forståelse av organisasjonens strategier, verdier og mål, og for å avklare gjensidige forventninger.
 • Påvirk dine medarbeidere på en positiv måte ved å støtte deres evne til egenmotivasjon og belønning og gi konstruktive tilbakemeldinger og innspill.
 • Oppfordre medarbeiderne dine til å observere seg selv og spør tydelig om de trenger støtte, råd eller å utvide kompetansen sin. Hvilke arbeidsoppgaver liker og mestrer de, hva er utenfor komfortsonen og må jobbes annerledes med?
 • Avklar gjensidige forventninger og krav, og gjennomfør oppfølgingsmøter.
 • Påse på at medarbeiderne dine har en god balanse mellom jobb og fritid. Engasjer deg i deres ve og vel, støtt opp og vis at du som leder har tro på at de får det til.

Les også: Hva kjennetegner de beste interimlederne?

Viktige aspekter på veien

Selvledelse og stressmestring henger tett sammen. Verdens helseorganisasjon har erklært stress som den største helsefaren i vårt århundre. Derfor er det meget viktig å ta negativt stress relatert til arbeidslivet på alvor og finne gode individuelle stressmestringsteknikker. Les deg opp og sett deg inn i hva negativt stress betyr for deg og dine medarbeidere på sikt, og hvilke teknikker som kan brukes.

Lær deg for eksempel å meditere, sette sunne grenser, bruke naturen og skogen til avkobling og pauser, og ta ansvar for din egen stressmestring. Selvledelse må ikke forveksles med grenseløshet og ubegrenset arbeidsmengde og ansvar, men heller ses i lys av motivasjon, målsetting og en god dose psykologi.

Det at hver og en kjenner sine egne stresstriggere, er oppmerksom på egne reaksjoner og handlinger og er bevisst på hva «kamp- og fluktresponsen» gjør med den logiske delen av hjernen vår, er avgjørende for ikke å miste tilgang til egne viktige kognitive ferdigheter.

Selvledelse er avgjørende for å kunne være en emosjonelt og mentalt tilstedeværende leder, både for seg selv og andre. Jeg tar nå lunsjpausen ute på tur i skogen med hunden min. Hva gjør du?

Se videoene fra interimdagen 2021

Temaer: superledelse, selvledelse


Silke Holen's photo

Av: Silke Holen

Silke Holen er gründer og administrasjonssjef i Interimleder. Hun kommer opprinnelig fra Tyskland, hvor hun har erfaring fra vikar- og bemanningsbransjen, blant annet som avdelingsleder.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Se foredragene fra Interimdagen 2021

Siste innlegg