Toppledelse er en krevende idrett

Av Pål Thore Krosby 25. mai 2021

Finne meg på

Toppledelse er en krevende idrettFor bare få år siden var omstilling et begrep som ble brukt når virksomheter skulle foreta raske endringer, som regel for å bedre lønnsomhet. I dag er omstilling den nye normalen, og det å være en fremtidsrettet toppleder er en krevende idrett.

Virksomheter som i dag ikke arbeider kontinuerlig med omstilling, utvikling og innovasjon vil raskt møte stillstand og tilbakegang. I de fleste markeder utvikles det offensivt av eksisterende aktører, og ikke minst av utfordrere. Samtidig stiller kundene stadig større krav, og henger virksomhetene ikke med i kundereisene, er det lett å bli akterutseilt.

Les også: Først til fremtiden: viktigere enn noensinne!

Kravene til topplederne øker

Personlig har jeg aldri likt ordet forandringsledelse, fordi god ledelse, etter min mening, alltid er forandringsledelse. Alt annet er forvaltning. En toppleders viktigste oppgave er kontinuerlig å bedre virksomhetens prestasjoner gjennom å styrke og utvikle kunderelasjonene og posisjonen i markedet, arbeide smartere, samt løfte organisasjonen.

Dette blir stadig mer krevende, fordi det er mange disipliner man skal kunne beherske, og desto viktigere blir det at man skaper kraft gjennom ledere og medarbeidere som selv driver utvikling og forandrer med deg og for deg. Dette krever godt lederskap, hvor nøkkelen ligger i å finne og utvikle dyktige medarbeidere og skape organisatorisk forandringsevne og -vilje.

Les også: Hva kjennetegner de beste interimlederne?

Kravet til lederressursene øker

Fordi dyktige ledere arbeider systematisk med utvikling, blir de fleste virksomheter i stadig større grad prosjektorganisasjoner, fordi det konstant igangsettes prosjekter som en del av en kontinuerlig omstilling. Dette krever innovative spesialister, enten permanent eller for en periode. Samtidig er høyt og konstant tempo viktig, noe som gir sårbarhet hvis en leder eller nøkkelperson plutselig slutter. Dette er antakeligvis to av forholdene som har bidratt til at interimledelse øker i omfang.

Stadig flere toppledere, styrer og eiere ser viktigheten av å øke kraften i et prosjekt, og at det er forsinkende og dyrt å være uten en tapt, viktig lederressurs, den tid det tar å finne en permanent erstatning. Interimledere er seniorer som kan gå rett inn og bidra, samt utgjøre en betydelig forskjell i en periode. Vel verdt en tanke i disse konstante omstillingstider.

Se videoene fra interimdagen 2021

Temaer: toppledelse, forandringsledelse


Pål Thore Krosby's photo

Av: Pål Thore Krosby

Pål Thore Krosby er seniorrådgiver i Interimleder og tidligere konsernsjef for Aller Media Danmark. Krosby kommer fra stillingen som interim konsernsjef i Avonova. Han er utdannet på masternivå innen finans og marketing ved Aarhus universitet.

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Se foredragene fra Interimdagen 2021

Siste innlegg

Temaer

Se alle