<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=633460&amp;fmt=gif">

Innovasjon krever erfarne ledere

Av Sverre Holen 15. oktober 2015

Denne uken står i innovasjonens tegn. Oslo Innovation Week er et arrangement med  innovasjon, gründere og penger i fokus. Dessverre er man mindre opptatt av at det trengs erfarne ledere for å lykkes med gründerprosjektene. Mange slike mislykkes nettopp av denne grunn.

Oslo Innovation Week

Dette er en spennende uke for alle som er opptatt av innovasjon og utvikling. Her er det mange møteplasser og mye positivt som skjer. Møtene er ofte mellom innovatører og investorer. Penger er et viktig stikkord for alle som er i en oppstartbedrift, og mange investorer og business angels er på jakt etter nye og spennende prosjekter.

Programmet

Programmet for uken er meget omfattende og inneholder over 60 arrangementer. I stor grad dreier seg om penger, noe disse eksemplene fra programmet viser:

12.10 Er kapitalmangel vårt største innovasjonsproblem
13.10 Going global – speed dating med investorer
13.10 Ideas versus capital
15.10 Norwegian Investment Forum

En nærmere gjennomgang av programmet for uken viser at temaet ledelse ikke behandles overhodet.

En oppstartbedrift krever dyktig ledelse!

Det er naturlig at mange mislykkes med oppstart av nye prosjekter. Men mange kunne lyktes hvis de på et tidlig tidspunkt hadde sett nødvendigheten av å få på plass en dyktig og erfaren leder. Gründeren er selvfølgelig opptatt av produktet, og etter hvert penger, for å komme videre. Det betyr også at gründeren må ta fatt i oppgaver som han kanskje hverken liker eller behersker. Det går igjen utover det han virkelig er god på, nemlig å utvikle, være kreativ og se løsninger. Jeg har selv sittet på Springbrett og vurdert nye prosjekter, og et fellestrekk er at presentasjonene ofte mangler tanker om ledelse.

Ledelse fra oppstarten

Min påstand er at skal en ny ide lykkes, er det viktig å få inn en dyktig leder tidlig i prosessen. En som kan gjøre lederjobben mens gründeren(e) kan konsentrere seg om det de er gode på. Det er sjelden jeg har sett gründere som er veldig opptatt av likviditetsbudsjetter eller hvordan de skal komme inn i markedet utover de kontaktene de eventuelt allerede har. Jeg er også sikker på at de som er villige til å investere i en slik tidlig fase, undervurder nettopp dette behovet for ledelse. Det gjelder først og fremst private investorer. Profesjonelle selskaper som eksempelvis arbeider innenfor venture og PE er nok mer opptatt av hva slags ledelse selskapet har.

Man har ikke råd til å la være!  

Jeg har selv erfart at det er knapt om midler før man har passert "dødens dal". På den annen side må man ikke nødvendigvis ansette en dyr leder på heltid allerede fra oppstart.
I markedet finnes det god tilgang på erfarne ledere som kan tilføre bedriften mye kompetanse. En slik leder kan leies inn på deltid fra starten, eksempelvis to dager i uka.

Mulighetene er her mange, og det kan også hende at man finner avlønningsformer som ikke nødvendigvis betyr at man må ut med mye penger med en gang. Her er det mulig å se på alt fra suksess fee til medeierskap.

Ledelse en nøkkel til suksess

Jeg er overbevist om at ledelse nøkkelen til suksess, også for nystartede bedrifter. De kommer raskt til et punkt hvor man må tenke i disse baner. Hvis ikke ender gründeren ofte opp med å bruke mye av sin tid på ting han eller hun ikke er spesielt god på. Da blir det tilsvarende liten tid til det som vedkommende behersker, og som er grunnen til at selskapet er startet. Det er derfor merkelig at temaet ledelse i gründer-bedrifter ikke er på agendaen i løpet av Innovation Week.

Snakk med en ekspert: kontakt oss for en uforpliktende samtale

 Last ned gratis guide  Slik lykkes du med interimledelse

Temaer: Ledelse


Sverre Holen's photo

Av: Sverre Holen

(1944 - 2017) Sverre var Mr. Interimleder i Norge. Han hjalp mange bedrifter med å finne riktige interimledere til forskjellige bedrifters behov. Sverre var gründer av Interimleder AS og fra 2001 arbeidet han utelukkende med interimledelse. I sine bloggartikler delte Sverre sine kunnskaper og erfaringer, blant annet om interimledelsens betydning som verktøy for bedrifter og som arbeidsform for ledere. Sverre gikk bort i januar 2017.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2000 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - konkrete erfaringer fra interimledelse

Siste innlegg