7 ting styret og ledelsen må vite om interimledelse

Av Sverre Holen 28. september 2015

7_ting_styret_og_ledelsen_m_vite_om_interimledelseBruk av interimledere blir mer og mer vanlig - også i Norge. Her har jeg satt opp 7 ting som alle styreledere og bedriftsledere må vite om bruk av interimledelse.

1) En interimleder er på plass i løpet av 10 dager

Fordelen med å bruke interimledere er at de kan være meget raskt på plass. Normalt vil det gå maksimum 10 dager mellom forespørselen kommer og en interimleder er i operativ jobb. Når det oppstår akutte situasjoner på ledersiden i en bedrift er bruk av interimledere derfor en utmerket løsning.

2) Interimlederen er en operativ, erfaren leder - ikke en konsulent

Det er vesentlig forskjell mellom en interimleder og en konsulent. Interimlederen har selv jobbet operativt som leder i mange år (har ofte 15–20 års ledererfaring) og er opptatt av å gjennomføre eller implementere. Han eller hun har gjort jobben før og vet hvordan det skal gjøres.

3) Nye øyne

Interimlederen har en bakgrunn som matcher bedriftens behov. I tillegg kommer vedkommende inn med nye øyne. Han har en annen bakgrunn/erfaring og kan tilføre bedriften nye tanker og ideer. Ofte lønner det seg å ta inn en interimleder som ikke har spesifikk bransjeerfaring. Bransjekompetanse er det som regel nok av i bedriften fra før.

4) Ingen bindinger til organisasjonen og ingen konkurrent til fremtidige stillinger

En interimleder som kommer inn i en bedrift for å gjøre en snuoperasjon i en eller annen form har den fordelen at han ikke har noen bindinger i organisasjonen fra før. Han har ikke vært med i utviklingen av bedriften og har ikke noen personlige relasjoner til andre i bedriften. I tillegg skal han ikke være med å konkurrere om fremtidige stillinger. Han er inne for å gjøre en jobb og så er han ute igjen.

5) Fungerer fra dag 1

En erfaren interimleder ser meget raskt hva som må gjøres i bedriften. Læringskurven er bratt, men med sin erfaring vil han kunne fungere mer eller mindre fra dag 1. Interimlederen skal løse oppdraget innen en definert tidsperiode og er vant til å levere.

6) Bruk av interimleder skaper stor fleksibilitet

En interimleder leies inn for en bestemt periode, f.eks. 6 mnd. I denne perioden har kunden 1 ukes oppsigelsesfrist av kontrakten, noe som gir stor fleksibilitet. I tillegg betales en interimleder som regel med en dagspris og det er ingen rekrutteringshonorar eller sluttpakke!

7) Bruk av interimleder er en meget lønnsom investering

En dyktig interimleder vil gi bedriften en meget god avkastning. Interimlederen gjør en jobb som for bedriften kan bety store forbedringer. I en snuoperasjon vil f.eks. resultatet kunne bli både 10- og 100-dobbelt det interimlederen kostet. Selv i en gap-situasjon vil interimlederen tilføre bedriften verdi langt utover kostnadene.

Dette var 7 punkter som alle styreledere, bedriftseiere og toppledere kjenne til. I tillegg er det en hel del andre fordeler som jeg vil komme tilbake til i en annen artikkel!


Last ned gratis guide  Les konkrete erfaringer fra interimledelse

Temaer: Interimledelse


Sverre Holen's photo

Av: Sverre Holen

(1944 - 2017) Sverre var Mr. Interimleder i Norge. Han hjalp mange bedrifter med å finne riktige interimledere til forskjellige bedrifters behov. Sverre var gründer av Interimleder AS og fra 2001 arbeidet han utelukkende med interimledelse. I sine bloggartikler delte Sverre sine kunnskaper og erfaringer, blant annet om interimledelsens betydning som verktøy for bedrifter og som arbeidsform for ledere. Sverre gikk bort i januar 2017.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - slik lykkes du med interimledelse

Siste innlegg

Temaer

Se alle