Å rekruttere ny toppleder er en risikosport

Av Sverre Holen 19. november 2015

Å rekkruttere ny leder er en risikosportTopplederne har stor innvirkning på bedriftens resultat, men vet du hva du skal se etter når du skal rekruttere ny leder? Mette Krogsrud, daglig leder i Korn Ferry, mener å ha funnet svaret. Gjennom omfattende forskning på tusener av ledere i 500 børsnoterte selskaper over hele verden, har Korn Ferry identifisert syv faktorer som kjennetegner de beste topplederne. Å rekruttere en toppleder – spesielt om man henter noen utenfra – er som risikosport, mener Krogsrud. Jeg ser litt nærmere på disse faktorene og hva de betyr. 

Læringsevne og selvinnsikt avgjørende

Om disse faktorene uttaler Krogsrud: Bedrifter der topplederen har høy læringsevne, har i snitt 25% bedre lønnsomhet. Bedrifter der toppledere har høy selvinnsikt presterer mye bedre på børsen, enn bedrifter der lederne har lavere selvinnsikt.  
I tillegg til læringsevne og selvinnsikt, har Korn Ferry-studien identifisert fem andre faktorer som påvirker topplederes forutsetninger for å lykkes. Her får du resten av listen: 

1. Erfaring, erfaring, erfaring

At vedkommende har erfaring fra å løse vanskelige problemer som leder, ligger som en av de viktigste faktorene i undersøkelsen. Dette er helt i tråd med hva vi har erfart hos InterimLeder. Skal du lykkes, må du ha gjort det før. 

2. Lederegenskaper

Lederegenskaper kan være så mangt, men faktorer som optimisme og positiv innflytelse på omgivelsene, er viktige i denne sammenhengen. Jeg har skrevet om dette i denne artikkelen, der jeg argumenterer for at gode lederegenskaper er medfødt. 

3. Motivert av å lede

Studien viser at toppledere som lykkes, motiveres mer av ledergjerningen i seg selv - altså den oppgaven man skal løse sammen med andre - enn prestisje og høyere lønn. Er vi ikke tilbake til Hertzberg og hans hygienefaktorer her?  Suverent på toppen av hans undersøkelser ligger jo nettopp achievement - dette med å føle at du har suksess/lykkes -som den viktigste motivasjonsfaktoren. Det gjelder nok i høyeste grad for ledere. 

4. God resonneringsevne

De beste lederne er kognitivt sterke og har god evne til å løse vanskelige og komplekse oppgaver og problemer. 

5. Håndtere egne avsporingsrisiki

En faktor som har vist seg å påvirke sjansene for å lykkes som toppleder, er evnen til å håndtere risiko knyttet til eget lederskap. Det kan være egenskaper eller adferdsmønstre som ikke er formålstjenlige. Disse bør en god leder ha kartlagt, og hun bør jobbe aktivt med dem for å forbedre lederskapet sitt. 

Min oppsummering

Undesøkelsen Korn Ferry har gjort er meget interessant, og våre erfaringer gjennom mange år med å leie ut toppledere, stemmer godt overens med undersøkelsen. For det første har vi sett at dyktige ledere er bransjeuavhengige og kan lykkes i alle bransjer. Det er ledelse bedriftene trenger, ikke bransjekunnskap. For det andre er en førsteklasses leder, etter min vurdering, født med ledergener og blir først og fremst motivert av å lykkes. For det tredje har vi sett at en leder som lykkes i en change management situasjon eller turn-around, har gjort det før. Det er neppe sannsynlig at en relativt nyutdannet 35-åring vil lykkes i en slik situasjon. Dette krever erfaring.

Læringsevne og selvinnsikt

Dette er avgjørende faktorer, men til liten hjelp uten de andre viktige tingene vi her har nevnt. Jeg tror også at den fødte leder vil ha stor grad av læringsevne. Selvinnsikten kan det nok være så som så med i en tidlig fase, men etter hvert som man får brynt seg litt, vil en slik leder bli veldig bevisst på dette. Når vi leier ut toppledere for en interimlederperiode, legger vi stor vekt på nettopp de faktorene som omtales i Korn Ferrys undersøkelse. Aller viktigst er at kandidaten er Leder med stor L, har bred erfaring og har gjort slike oppgaver før. Derfor er de dyktigste interimlederne over 50 år.

Les mer om hva vi tilbyr eller kontakt oss.

Temaer: Ansette leder


Sverre Holen's photo

Av: Sverre Holen

(1944 - 2017) Sverre var Mr. Interimleder i Norge. Han hjalp mange bedrifter med å finne riktige interimledere til forskjellige bedrifters behov. Sverre var gründer av Interimleder AS og fra 2001 arbeidet han utelukkende med interimledelse. I sine bloggartikler delte Sverre sine kunnskaper og erfaringer, blant annet om interimledelsens betydning som verktøy for bedrifter og som arbeidsform for ledere. Sverre gikk bort i januar 2017.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - slik lykkes du med interimledelse

Siste innlegg

Temaer

Se alle