Årets interimleder 2019

Av Vegard Rooth 1. oktober 2019

Finne meg på

Årets interimleder 2019Tittelen «Årets interimleder 2019» henger høyt, og kandidatene må score på fem viktige kriterier. Nå ønsker vi dine forslag til kandidater!

Årets Interimleder 2018 ble Christian A.E. Andersen, som hadde jobbet som COO i Travel Retail Norway. Referansene hans ga følgende uttalelser:

  • «Christian tar tak i ting, tar action. Utfordringer håndteres med umiddelbare tiltak.»
  • «Christian er ekstremt bra til å involvere, delegere og utfordre, og viser et tydelig lederskap som gjør folk trygge.»
  • «Christian har raskt identifisert forbedringspotensialer, vært tydelig på prioriteringer og iverksatt tiltak med omsetningsvekst og resultatforbedring som følge.»

Foreslå din kandidat til Årets interimleder 2019 her

Solskjær

Ole Gunnar Solskjær var jo en tilsynelatende suksessfull interimleder før han ble fast ansatt i Manchester United. Vi har blogget om dette tidligere i år, blant annet da han startet: Vil Ole Gunnar Solskjær lykkes som interimleder?

Det vil bli spennende å se om Solskjær blir en av de foreslåtte, nominerte, og om han eventuelt vil komme igjennom juryens nåløye, i konkurranse med en rekke andre gode kandidater.

Prosess og kriterier

Det er en grundig prosess som ligger bak utvelgelsen av Årets Interimleder. Vi er nå inne i forslagsfasen, før kandidater nomineres og juryen setter i gang med sitt arbeid. Vinneren kåres på Interimdagen 2020, den 28. januar på Grand Hotel i Oslo. Les mer om prosessen i statuttene for kåringen.

Hovedkriteriene for å bli valgt er:

  • En særlig god leder
  • Må kunne vise til oppnådde resultater i oppdraget
  • Ha levert verdi for kunden, både økonomisk og immaterielt
  • God evne til å komme raskt inn i organisasjonen og gjort nødvendige grep
  • Fremstå som et forbilde for andre interimledere

Det er en meget kompetent jury bestående av Cecilie Skarphagen, Magne Amundsen, Are Skeie og Hege Sundquist. Disse representerer både kunde-, interimleder- og search/utvelgelseserfaring fra næringsliv og organisasjoner i Norge.

Hvem blir Årets interimleder 2019, og hva har vært spesielt i 2019?

I 2018 ble en fra retailsektoren valgt. Uten at det var noen sammenheng, men det var faktisk i retailsektoren at interimledelse ble brukt mest i 2018. I år ser det så langt ut til at det er produksjonsvirksomheter som er hyppigst inne på kundelisten for interimledelse. Vil det komme forslag derfra?

Noe annet det kan være spennende å se, er om det kommer forslag på kandidater som har utmerket seg innenfor generelt viktige temaer som bærekraftsledelse, ledelse og digitalisering, m.m.

Se videoene fra interimdagen 2020

Temaer: Interimledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

New Call-to-action

Siste innlegg