Hvem bør bli Årets interimleder 2023? [Foreslå din kandidat her]

Av Vegard Rooth 17. oktober 2023

Finne meg på

Hvem bør bli Årets interimleder 2023Som høstløvet preger gatebildet og kalenderen nærmer seg slutten, begynner jakten på den dyktigste interimlederen i år. På Grand Hotel den 1. februar vil vi hedre en spesiell person med tittelen 'Årets interimleder 2023'. Men før den tid trenger vi dine forslag. Hvem mener du fortjener denne ærefulle tittelen?

» Send inn ditt forslag her!

Hvem fortjener tittelen 'Årets interimleder 2023'?

For 8. gang nå, ser vi etter den ene interimlederen som har satt et merkbart avtrykk i bedriften sin, og som har vært en inspirasjon for andre. Har du møtt noen som virkelig har tatt tak, handlet resolutt, skapt verdi og ledet med integritet?

Vi har en stolt tradisjon å forvalte. De tidligere vinnerne representerer det ypperste av ledertalent, og nå ønsker vi at enda et navn skal skinne på listen:

Bruk stemmen din: Hvem mener du fortjener denne prisen?

Din nominasjon teller!

Juryen, med Cecilie Skarphagen i spissen, ser frem til å høre dine forslag. Så, hvem har etter din mening de egenskapene som tidligere vinnere er blitt rost for? Er det noen som:

  • Har et skarpt blikk for hva organisasjonen trenger?
  • Evner å være både lyttende og besluttsom når situasjonen krever det?
  • Leder folk med en naturlig autoritet, men også med empati?
  • Ser og griper mulighetene, utfordrer normer og inspirerer sitt team til å prestere på sitt beste?

Ønsker du å foreslå en kandidat til Årets Interimleder 2023? Klikk her for å sende ditt forslag! Vi verdsetter ditt bidrag i denne spennende prosessen.

Juryens begrunnelser fra tidligere år

For å bli Årets interimleder må man både foreslås, og nomineres, før man blir kåret. Dette er juryens begrunnelser fra tidligere tildelinger, basert på referanseuttalelser – som jo er vakker prosa i seg selv:

  • «Bidratt til å sikre veien videre strategisk, finansielt, ledelsesmessig og organisatorisk. Setter seg raskt inn i nye områder og muligheter. Tar roret med en naturlig autoritet, sikrer resultater, ser nye muligheter og får alle med seg. Fremoverlent og nytenkende, viser forretningsteft, handlekraft og gjennomføringsevne, samt har en unik evne til å både gi og få tillit. Et fantastisk menneske, en super inspirator og motivator. Utstråler engasjement og lidenskap i alt som gjøres.»

  • «Profesjonell, målrettet innfallsvinkel til jobben, med en fantastisk evne til å sette seg inn i organisasjonens situasjon. Lang erfaring med å tilfredsstille markedskrav på tilsvarende felt som vi ønsket løst. Meget åpen. Kunnskapsrik. Utålmodig og energisk leder, som er strukturert og nøyaktig i alt som skal gjøres. Eksepsjonelt god til å lytte til mennesker og skjønne hvordan man best skal få sine medarbeidere til å dra i samme retning.» 
  • «Ser med én gang når verdikjeden ikke fungerer, setter inn tiltak og følger opp at aktivitetene gjennomføres. Er en besluttsom leder med sterk gjennomføringskraft, og er uredd i gjennomføring av forbedringer. Har gjennomført omfattende effektiviseringstiltak, som har bidratt til en betydelig forbedring av resultat og kontantstrøm i virksomheten. Er en redelig og etterrettelig leder, som ikke tillater at noen går på akkord med lover og regler.» 

  • «Tar tak i ting, tar action. Utfordringer håndteres med umiddelbare tiltak. Er ekstremt bra til å involvere, delegere og utfordre, og viser et tydelig lederskap som gjør folk trygge. Har raskt identifisert forbedringspotensialer, vært tydelig på prioriteringer og iverksatt tiltak med omsetningsvekst og resultatforbedring som følge.»

  • «Behagelig tillitsvekkende, sosial intelligent, leverer verdi og fremdrift fra dag 1 – med kvalitet og struktur. Er både pragmatisk og fokusert på det som er kritisk for å nå målet. Får raskt respekt både faglig og i kraft av måten lederrollen utøves på.» 

  • «Dynamisk og nytenkende. Har et godt strategisk blikk og ikke redd for å ta nødvendige grep. Er en solid og uredd leder, har masse driv, er omgjengelig og handlekraftig, samt en flott person som utfordrer konstruktivt og får frem det beste i folkene rundt seg. Er utrolig positiv, imøtekommende, en blid relasjonsbygger og tar utfordringer på strak arm kombinert med dønn profesjonalitet.»

Juryen

Juryen består av Cecilie SkarphagenMagne AmundsenAre Skeie og Rune Brandstadmoen. Jurymedlemmene representerer både kunde-, interimleder- og search/utvelgelses-siden fra næringsliv og organisasjoner i Norge.

Kjenner du noen som kunne vært beskrevet slik? Har du jobbet med en enestående interimleder i 2023? Da vil vi gjerne ha ditt forslag HER, senest 25.11.2023.

Statuttene for Årets Interimleder kan du se her.

Foreslå din kandidat til Årets interimleder 2023

New call-to-action

Temaer: Interimledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

New call-to-action

Siste innlegg

Temaer

Se alle