Bærekraftsåret 2019

Av Vegard Rooth 19. mars 2019

Finne meg på

 

Vegard Rooth CAGVi har lenge engasjert oss i bærekraftig ledelse. Derfor er det veldig gledelig å registrere hvilket formidabelt trykk det har blitt på bærekraft. For morgendagens vinnere er ikke bærekraft noe man driver med bare for å være «compliant», men noe man satser på for å vinne fremtidens kunder i fremtidens konkurranse!

Bærekraftig ledelse er ikke for pyser

Når endringsmulighetene er mange og hastigheten stor, gjelder det å ha fart selv! Hva kommer fremtidens kunder til å etterspørre, og hvilken kjøpsatferd vil de ha?

Den som ser dette tydeligst og klarer å omsette det til handling vil vinne fremtidens konkurranse. Hva er det kundene dine egentlig trenger? Hvordan vil de aller helst bli hjulpet med sine behov?

For oss i Interimleder betyr dette at vi må fokusere på bærekraftig ledelse, siden vi er overbevist om at våre kunder i stadig større grad vil trenge ledere med mot til å ha fart og handle i en stadig mer bærekraftig retning i de virksomhetene de skal lede.

Det holder ikke å skylde på at det går for fort eller er vanskelig. Når kundene velger noe annet, er det for sent. Denne mentaliteten i lederskapet kan skape miljø (les: vekstvilkår) og kultur («slik gjør vi det her») i en organisasjon. Slike organisasjoner tror vi vil ha bedre forutsetninger for å bli morgendagens vinnere. Vi gleder oss over å hjelpe stadig flere kunder med dette. Både eierskapsfokus og ledelsesfokus er avgjørende. Trappen vaskes som kjent mest effektivt ovenfra og ned.

Clean Air Games, siden 1988!

De siste årene har vi vært samarbeidspartner med friidrettsarrangementet Clean Air Games, som hadde bærekraft på agendaen allerede i 1988. For årets arrangement er temaet «Bærekraftig fremtid krever modige investeringer».

Mange har vist mot tidlig. Noen har tapt, mens andre vinner. Nå har det imidlertid kommet så langt at man kanskje er modig hvis man IKKE investerer bærekraftig! De aller fleste investorer har minimum «compliance» som et viktig kriterium, og flere ser business mulighetene i bærekraftig utvikling av sine selskapsinvesteringer.

Clean Air Games' historie viser at næringslivet løste viktige miljøutfordringer på 80- og 90-tallet. Uten næringslivet er det ikke mulig å løse hverken klima- eller plastutfordringene i verden.

Derfor er vi veldig glade for at de med penger (pensjonsmidler) nå investerer i dette, da de har tro på fremtidig avkastning. Det betyr at generalforsamlingene og styrene vil være langt mer offensive i fremtiden, og de vil etterspørre bærekraftig ledelse!

Oslo: Europeisk miljøhovedstad 2019

Vi kan alle være stolte som borgere i Oslo, siden vi er valgt til Europas miljøhovedstad i 2019! I Interimleder er vi stolte over at Clean Air Games er valgt som samarbeidspartner!

På bærekraftseminaret på Nobels Fredssenter 3. juni ser vi frem til blant annet å høre Oslo Kommune fortelle om sine modige bærekraftsinvesteringer, og vi er glade for at byrådsleder Raymond Johansen vil åpne friidrettsstevnet på Lambertseter Stadion 4. juni! Slike møteplasser med modige idrettsutøvere, politikere og ikke minst næringsliv, er viktige bidrag til å skape fremtiden.

Som kjent skapes fremtiden av handlinger, og ingen handlinger (bortsett fra reflekshandlinger) skapes uten tanker. Sammen skaper vi tanker for fremtiden!

Godt bærekraftsår i 2019!

New call-to-action
Foto: Eirik Førde

Temaer: Bærekraftig ledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Meld deg på oppdateringer fra oss

Siste innlegg

Temaer

Se alle