<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=633460&amp;fmt=gif">

Bli med å kåre årets interimleder 2018 i Norge

Av Vegard Rooth 11. september 2018

Finne meg på

Bli med å kåre årets interimleder 2018 i NorgeHar du leid inn en interimleder eller jobbet med en interimleder i 2018? Nå har du muligheten til å nominere en kandidat til denne gjeve prisen. Prisen vil bli delt ut på Interimdagen 2019, som vil finne sted på Grand Hotel i Oslo, tirsdag 29. januar!

Etter nomineringen vil vi ha en rådgivende avstemning, men det er juryen, ledet av Kaare Frydenberg, med medlemmene Are Skeie, Magne Amundsen og Hege Sundquist, som kårer den endelige vinneren på Interimdagen. Se mer om hvordan kåringen skjer her.

Hva ser juryen etter?

Juryen vil først og fremst se på kandidatens evne til å løse selve interimoppdraget innenfor den definerte rammen. Vinneren må på en positiv måte ha bidratt til å forbedre oppdragsgivers resultater gjennom raskt å komme inn i organisasjonen og ta nødvendige grep. Han eller hun må på en forbilledlig måte ha vist tydelig lederskap gjennom involvering, handlekraft og høy kompetanse. I tillegg må vinneren få positive tilbakemeldinger fra oppdragsgiver på sin evne til å se de ansatte og til å stille klare krav og forventninger.

Vinneren av Årets interimleder 2017

Vi har kåret årets interimleder flere ganger nå, og i fjor var det Nils Agnar Brunborg, administrerende direktør i Jøtul AS, som ble vinneren. Følgende sitater ble nevnt av juryens leder ved utdelingen:

  • «Han ser med én gang når verdikjeden ikke fungerer, setter inn tiltak og følger opp at aktivitetene gjennomføres.»
  • «Han er en besluttsom leder med sterk gjennomføringskraft, og er uredd i gjennomføring av forbedringer.»
  • «Han har gjennomført omfattende effektiviseringstiltak, som har bidratt til en betydelig forbedring av resultat og kontantstrøm i virksomheten.»
  • «Han er en redelig og etterrettelig leder, som ikke tillater at noen går på akkord med lover og regler.»

Nå er det altså kåring igjen, og vi ber deg nominere kandidater her, innen 31. oktober 2018!

Få gratis tilgang til video av foredragene her

Temaer: Interimledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2000 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Få gratis tilgang til video av foredragene her

Siste innlegg