Endringsledelse - change management – hva er det egentlig?

Av Sverre Holen 3. mai 2016

shutterstock_145613917-909463-edited.jpgI dag leser vi stadig om endringer, omorganisering, oppsigelser, og så videre. Hva er egentlig endringsledelse eller change management? Er det noe "nytt" som man må gjøre akkurat nå, eller er det noe du som leder må gjøre hver dag?

Ledelse

Jeg har mange ganger skrevet om temaet ledelse i mine blogginnlegg. Den som er toppleder har selvsagt ansvaret for å bringe bedriften videre og nå de mål som settes sammen med styret. Ledere er forskjellige og vil også gjøre det på forskjellig måte. Men et hovedfokus er å få med alle i bedriften på de samme tankene og utfordre dem slik at de yter sitt beste og trekker i samme retning. En leder  skaper ikke resultatene alene. Så langt er vi sikkert alle enige.

Hva skiller endringsledelse fra vanlig ledelse?

Etter min vurdering absolutt ingenting. En dyktig leder vil alltid drive endringsledelse. Ikke noe er statisk. Ting endrer seg raskt - og hele tiden. Driver man ikke endringsledelse kontinuerlig vil selskapet raskt få problemer. Bedriften må hele tiden tilpasse seg det som skjer i markedet blant annet med konkurrenter og rammebetingelser.  I gamle dager varte en "sannhet" i 5 år, i dag kanskje 5 måneder. Altså må en dyktig leder hele tiden drive endringsledelse. Dessverre er det ikke alle ledere som gjør dette. Vi leser ofte om selskaper som nå skal ha en ny runde med endringer og omorganiseringer. Betyr ikke det at lederen har sovet i timen, eller at man ikke har brukt nok tid på å forsøke å se fremover og planlegge etter det man ser? 

Det er selvsagt ikke mulig å vite hva som skjer om noen måneder, men fokuset på endring, og så raskt som mulig tilpasse en organisasjon, må være der – hele tiden.

Styret i en endringsprosess

Styrets oppgave er blant annet å være med å trekke opp selskapets strategi og utvikling. Styret og toppleder er de som legger planene og strategien. Skal selskapet lykkes må det også ha et styre med riktig sammensetning og kompetanse. Har de forskjellige selskapene alltid det? Svaret er nok nei.

> Les også: Styret i mindre selskaper - en ressurs eller belastning?

Skal selskapet lykkes må styre og daglig leder sammen legge opp et løp som kontinuerlig gjør at selskapet tilpasser seg stadig endrede rammebetingelser – og gjerne, om mulig ligge litt på forskudd.

Hvordan lykkes – eller hvorfor lykkes man ikke?

Det er selvsagt sammensatte årsaker til at selskaper ikke lykkes. Men i endrings- og forbedringssammenheng er dette forhold som virker inn:

  • Styret er ikke kompetent nok, eller sammensetningen av styret er feil i forhold til det som er viktig for selskapet.
  • Styret bruker for mye tid på kontrollfunksjon og får liten tid på å tenke fremover.
  • Eierne venter for lenge med å gjøre endringer i styresammensetningen.
  • Styret venter for lenge med å gjøre endringer i ledelsen, hvis det ikke fungerer som det skal.
  • Lederen venter for lenge med å gjøre de nødvendige tiltakene i bedriften. Selv om han/hun vet at det må gjøres kontinuerlige endringer, viser alle undersøkelser at veldig mange ledere skyver ubehagelige tiltak foran seg, eller "glemmer" dem. Endringer vil bringe med seg tiltak som ikke alltid er populære, eller rett og slett er ubehagelige å gjennomføre.

Vi som jobber med interimledelse, og leier ut ledere til selskaper i slike situasjoner, har mye erfaring rundt dette temaet. Nesten uten unntak burde selskapet tidligere satt inn nye krefter, men det er menneskelig å noen ganger skyve det foran seg til det nesten er for sent. Hvor mange utleide ledere har ikke sagt : "Her er klokken fem på tolv" eller "dette skulle vært gjort for lenge siden"?

Når jeg ser i media at et selskap skal gjennom en ny runde med endringer, så er det for meg et signal om at her er det noe som ikke stemmer.

En endringsprosess er som sagt ikke noe man gjør som et skippertak, men det er en naturlig del av en leders oppgaver - kontinuerlig!

Last ned gratis guide  Slik lykkes du med interimledelse

Temaer: Ledelse


Sverre Holen's photo

Av: Sverre Holen

(1944 - 2017) Sverre var Mr. Interimleder i Norge. Han hjalp mange bedrifter med å finne riktige interimledere til forskjellige bedrifters behov. Sverre var gründer av Interimleder AS og fra 2001 arbeidet han utelukkende med interimledelse. I sine bloggartikler delte Sverre sine kunnskaper og erfaringer, blant annet om interimledelsens betydning som verktøy for bedrifter og som arbeidsform for ledere. Sverre gikk bort i januar 2017.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - slik lykkes du med interimledelse

Siste innlegg