Oslo Børs: Er det typisk norsk å være bærekraftig?

Av Vegard Rooth 23. januar 2018

Finne meg på

Vegard Rooth, administrerende direktør InterimLeder - mindre filstørrelse-600708-edited.jpgFor en som brenner for bærekraftig omstilling, er det veldig motiverende å føle det trykket det er blitt i mange settinger på bærekraftig omstilling, inklusive Oslo Børs. Forrige uke holdt jeg mitt foredrag i et sterkt felt av gode foredragsholdere på Grand Hotel i Oslo, hvor Børs- og verdipapirkonferansen 2018 gikk av stabelen.

Det var på slutten av fjoråret, etter å ha publisert artikkelen «Bærekraftig ledelse er ikke for pyser!», at jeg fikk en hyggelig forespørsel fra Verdipapirsentralen og Oslo Børs om å holde et innlegg om dette temaet på Børs- og verdipapirkonferansen 2018, med undertittelen «Verdipapirmarkedet i omstillingens tegn» (for øvrig på samme lokasjon hvor vi om en drøy uke, den 31. januar, avholder Interimdagen 2018)

Oslo Børs – Bærekraftsbørsen?

Etter konferansen sitter jeg igjen med noen tanker. Vi kan være stolte av børsen vår, og med den retningen børsens ledelse tar, kan den kanskje bli enda mer allemannseie i fremtiden. Aksjesparere kan både være folk flest og profesjonelle som investerer på vegne av oss alle.

Det er da interessant å registrere at Storebrand blir kåret til verdens nest mest bærekraftige selskap, samtidig som aksjekursene deres går i været.

Vi kjøper aksjer basert på tro på fremtiden, og vi tror på de som har klare visjoner om bærekraftig utvikling. Etter å ha hørt innlegget til konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand, forstår vi at det ikke er tilfeldig at de har fått denne posisjonen.

Som fremtidige pensjonister i Norge, kan vi også glede oss over administrerende direktør i Folketrygdfondets innlegg om hva bærekraft betyr for deres investeringer. Folketrygdsfondets systematiske fokus på ESG håper jeg, som fremtidig pensjonist, vil fortsette med uforminsket styrke, også etter at Olaug Svarva nå slutter i fondet vårt.

Silvija Seres hadde også et spennende innlegg om nyskapning, blant annet innen Big data og AI. Med sin gode innsikt i teknologi viste hun hvilken akselererende kraft som ligger i teknologien som allerede er her, og at vi må ta inn over oss at det er en fremtid foran oss som vil innebære nye hverdager for virksomheter. Hun trakk også frem en del fortrinn vi har i Norge. Det er opp til hver og en av oss å bruke mulighetene der vi er.

Ikke for pyser

I mitt innlegg, «Bærekraftig ledelse er ikke for pyser», fokuserte jeg på motet som kreves for å «skape fremtiden». Morgendagen trenger nye løsninger, og da må man tørre å gjøre som Ole Brum og Nasse Nøff: Gå til et sted du ikke vet. Går du først, vil nok andre følge etter, og så blir det en sti.

Vi må se mer ut av frontruten enn i bakspeilet, tørre å kannibalisere på egne forretningsmodeller, om du tror det vil kreves om 5-10 år, og satse på det bærekraftige! Det er dumt å stå der med masse flymotorer for fossilt brensel, når alle kjøper elektrisk.

Jeg avsluttet, i likhet med flere andre som holdt innlegg, med at jeg også tror at Norge har unike muligheter i bærekraftsammenheng. Gro Harlem Brundtland startet det, og vi er mange som har bidratt og kan bidra videre fremover. Vi løste ozonlaget, vi har fått ned skogsdøden pga. luftforurensninger. Og vi skal vel klare klimaet også? Du kan se foilene fra presentasjonen min her:

Regulering og økt sparing

For øvrig satt jeg igjen med et inntrykk av at det er overveldende mengder nye reguleringer man må forholde seg til innen finans. Reguleringsmengden er kanskje proporsjonal med innovasjonstakten?

Når kompleksiteten blir stor, har jeg stor sans for de som etterspør enkelhet. En enkelhet som gjør at vi sparere får lyst til å spare i aksjer. Kanskje kan det bli like enkelt og populært som spill? Norsk Tipping har jo en underholdende lottotrekning på TV, og en rekke spillselskaper kjøper annonser i forbindelse med håndballkampene.

Jeg spiller ikke, men ut fra det jeg så og hørte på konferansen, tør jeg vedde på at det norske finansmiljøet vil fortsette å gjøre bærekraftige fremskritt, så jeg i fremtiden interaktivt kan handle aksjer i et enkelt format. Da vil jeg satse på de bærekraftige!

Få gratis tilgang til video av foredragene her

Temaer: Bærekraftig ledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Få gratis tilgang til video av foredragene her

Siste innlegg

Temaer

Se alle