Et ras av lederskifter

Av Sverre Holen 26. oktober 2015

Dette var overskriften i Finansavisen 21.oktober. Rekordmange bedrifter fikk ny sjef i tredje kvartal i år. Henger det sammen med at det er dårlige tider i Norge, eller er det en naturlig utskiftingstakt? Jeg vil se dette i lys av erfaringene vi har gjort oss hos InterimLeder .

Hvilke bedrifter får ny sjef?

Experian har på oppdrag fra Finansavisen utarbeidet en statistikk som viser at 2607 bedrifter med en omsetning over 5 mill kroner, fikk ny leder i 3.kvartal i år. Ingen kvartaler har inneholdt flere lederskifter siden statistikkens oppstart i 2005. Det er de store bedriftene med en årlig omsetning på over 250 mill., som skifter hyppigst. Nesten 10,1% av de største bedriftene skiftet ut lederen i tredje kvartal.

Røde tall på bunnlinjen kan være en medvirkende årsak til flere av lederskiftene. Statistikken viser at 21,3% av bedriftene gikk med underskudd i forrige rapporteringsperiode, og 28,1% av lederskiftene ble gjennomført i disse bedriftene.
* Alle prosenter og tall fra Finansavisen

Hva sier "spesialistene"?

Finansavisen har i samme oppslag intervjuet noen som kjenner disse situasjonene godt. Her kommer noen sitater:

Per Inge Hjertaker, adm.dir i Headvisor:
Omstillingserfaring er det viktigste nå. De ønsker kandidater som kan dokumentere gode resultater fra endringsprosesser. I dag er det gode tider for eldre ledere.

Cato Backer, adm.dir I BackerSkeie erfarer også at det har vært mange utskiftninger I den siste tiden og uttaler:
Bransjer om opplever konjunkturelle og strukturelle endringer har spesielt store lederutfordringer. Omstillinger sliter på toppledelsen og her trenger eierne og styrene ofte nye ledere.

Per-Andrè Marum i Panamera IMD sier:
I dårlige tider blir svak kompetanse lettere synlig, og det er mange bedrifter som ønsker seg en annen ledertype.

Hva sier vi?

InterimLeder har hatt 32 oppdrag med lederskifter, hvorav 25% er i internasjonale selskaper og 22% er i PE/Venture selskaper. 48% kan vi kategorisere som snuoperasjoner, 24% som gap management og 24% som prosjektledelse. 28% av oppdragene er CEOer, 22% prosjektledere  og 19% er CFOer. Resten er spredt på forskjellige linjefunksjoner.

På denne bakgrunn kan vi uttale oss med en viss tyngde om det som skjer i markedet. Det er ingen tvil om at utskiftingstakten for ledere har økt og vil øke. Jeg tror dette spesielt vil gjelde adm.dir eller CEO. Det trengs ofte en annen ledertype ved nedskalering enn ved oppbygging. Som Hjertaker sier: De ønsker kandidater som kan dokumentere gode resultater fra endringsprosesser. I dag er det gode tider for eldre ledere.

> Les også: Hvorfor lykkes man ikke med endringsledelse?

Dette er vel det argumentet vi bruker mest for innleie av interimledere.; de har gjort det før og vet hva dette dreier seg om. En ting er å si det, noe annet er virkelig å gjøre det. Bruken av dyktige, erfarne interimledere, som raskt kan være på plass, vil derfor øke i den situasjonen næringslivet nå er inne i.

Snakk med en ekspert: kontakt oss for en uforpliktende samtale

Last ned gratis guide  Les konkrete erfaringer fra interimledelse

Temaer: Ledelse


Sverre Holen's photo

Av: Sverre Holen

(1944 - 2017) Sverre var Mr. Interimleder i Norge. Han hjalp mange bedrifter med å finne riktige interimledere til forskjellige bedrifters behov. Sverre var gründer av Interimleder AS og fra 2001 arbeidet han utelukkende med interimledelse. I sine bloggartikler delte Sverre sine kunnskaper og erfaringer, blant annet om interimledelsens betydning som verktøy for bedrifter og som arbeidsform for ledere. Sverre gikk bort i januar 2017.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - slik lykkes du med interimledelse

Siste innlegg