Europeiske trender for bruk av interimledere

Av Sverre Holen 23. november 2015

Europeiske-trender-for-bruk-av-interimledere.jpgMange norske bedrifter har høstet gode erfaringer ved å bruke interimledere. Vi ser i denne bloggen på erfaringer fra Tyskland og UK. Undersøkelser i Tyskland viser at bedrifter som har benyttet seg av denne tjenesten, får i gjennomsnitt 5 euro igjen for hver euro en interimleder koster. Kan erfaringene fra kontinentet fortelle oss noe om det norske markedet?  

Tyskland - et modent marked  

I Tyskland er det mange selskaper som har spesialisert seg på å levere interimledere. Flere av dem har lang erfaring og startet allerede på 1990-tallet. Antallet i Tyskland anslås å være mellom 20 – 25 000. De leies inn for å dekke et av tre hovedområder. Disse er Gap Management (dekke kapasitets- eller kompetansehull), Change Management samt Prosjektledelse.

I denne kommentaren henviser jeg til funn fra to forskjellige undersøkelser: ”Interim Leadership Success” er en del av et forskningsprosjekt om fleksibilitet i arbeidslivet. Det ble gjennomført i januar av Helmut-Schmidt-Universität og AIMP - den tyske interesseorganisasjonen for interimledelse. Her intervjuet de 249 beslutningstagere i tyske virksomheter. Den andre undersøkelsen er gjennomført av Ludwig Heuse GMBH, hvor man intervjuet 700 interimledere.

Oppdragstyper og trender i Tyskland

Hovedtendensen er at en økende andel av oppdragene retter seg mot Change Management. Interimledere er spredt på mange ulike bransjer, men bil og industri utmerker seg. Interimledelse i den offentlige sektoren er ikke et stort område i Tyskland. Det er interessant å merke seg at 55 % av bedriftene sier at de benytter seg av denne tjenesten regelmessig.  

ROIM (Return-on-Interim-Management)

Interimledelse er altså en utbredt og veletablert tjeneste i Tyskland. Men hva slags avkastning får bedriftene på en slik investering? Bedriftene oppgir svært gode tall. For hver euro de investerer får de mangfold tilbake. 20 % svarer at de får 10 euro eller mer igjen for hver euro en interimleder koster. Under 1% svarer at de får mindre igjen enn de investerer. I gjennomsnitt sier bedriftene at de får igjen fem ganger pengene investert.  

Kriterier for valg  

Et av de viktigste kriteriene ved valg av interimleder er hurtighet. Altså hvor raskt vedkomende kan være på plass. Aller helst bør det skje i løpet av noen få dager. Det er også et ønske om at leverandøren har en stor utleiebase og god oversikt over markedet. Det øker sannsynligheten for å finne riktig kandidat.  

Mange bedrifter finner også kandidater gjennom noen de kjenner. Kvaliteten på kandidater fra interimlederselskap får imidlertid den beste scoren.  I tiden fremover ser tyske bedrifter at fleksibiliteten i arbeidsmarkedet vil øke. Det betyr at bruken av interimledere også vil øke.

> Les også: Hvordan kvalifisere en midlertidig leder?

Interimledelse på det britiske markedet  

I Storbritannia, som i Tyskland, er interimledelse en veletablert bransje. Institute of Interim Management er foreningen for tilbydere av interimledertjenester til det britiske markedet. Gjennom sine nettsider formidler de innsikt og statistikk om markedet for bruk av interimledere.  

Oppdragstyper og trender i Storbritannia  

I Storbritannia er også fordelingen på bransjer ganske spredt. De mest representerte er imidlertid konstruksjon (bygg og anlegg), telecom og media. I motsetning til Tyskland er det utstrakt bruk av interimledere i offentlig sektor. Oppdragstypene er tilsynelatende noe annerledes enn i Tyskland. Change Management har noe nedgang, mens prosjektledelse og turn-around er økende.  

Markedet for interimledelse i Storbritannia  

Det finnes et stort marked for interimledelse i Storbritannia, med mange aktører. Her er det både selskaper som leverer interimledere og selvstendige interimledere.  

Den årlige verdiskapningen innen interimledelse ligger på ca. £1,5 milliarder per år. Det forventes fortsatt vekst i markedet, både i volum og i inntjening. Interimledelse er også en anerkjent karrierevei.  

Executive Search og interimledelse kompletterer hverandre i stor grad. En stor andel av oppdragsformidling foregår via ISP-er (interim service providers).  

Oppsummering

Tyskland og Storbritannia har et langt og modent forhold til bruk av interimledere. Interimledelse er et yrke for mange, og en veletablert bransje som fortsatt vokser. Innholdsmessig er interimledelse som konsept mye likt det vi har i Norge. Tilbyderne har store databaser med dyktige, erfarne ledere og leverer på svært korte tidsfrister.   Avkastningen på å investere i interimledere er nok minst like stor i Norge. Likevel er det norske markedet fremdeles prematurt, sett i forhold til disse to landene.      

Last ned gratis guide  Les konkrete erfaringer fra interimledelse              

Temaer: Interimledelse


Sverre Holen's photo

Av: Sverre Holen

(1944 - 2017) Sverre var Mr. Interimleder i Norge. Han hjalp mange bedrifter med å finne riktige interimledere til forskjellige bedrifters behov. Sverre var gründer av Interimleder AS og fra 2001 arbeidet han utelukkende med interimledelse. I sine bloggartikler delte Sverre sine kunnskaper og erfaringer, blant annet om interimledelsens betydning som verktøy for bedrifter og som arbeidsform for ledere. Sverre gikk bort i januar 2017.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - slik lykkes du med interimledelse

Siste innlegg