Exit & Entry Planning & Execution ved kjøp og salg av selskaper

Av Sverre Holen 21. juni 2016

exit_planning-520481-edited.jpgTorsdag 16.6. ble det arrangert et frokostseminar med temaet Exit & Entry Planning & Execution Ved Kjøp og Salg av Selskaper. Foredragsholdere var Vegard Rooth, Henning Øvrebø og Christoffer Bjerknes.

Vegard er administrerende direktør i Interimleder AS og har flere tiårs erfaring fra endringsledelse og interimledelse. Han fortalte om konkrete erfaringer og viktige perspektiver fra prosesser før, under og etter M&A ( Mergers & Aquisitions : fusjoner og oppkjøp)

Henning og Christoffer er partnere i Simonsen Vogt Wiigs M&A-avdeling, med flere tiårs erfaring fra kjøp og salg av selskaper samt løpende bedriftsrådgivning og styrearbeid. De fortalte om sine erfaringer fra både kjøper- og selgersiden ved overdragelse av virksomheter. Her følger en oppsummering av seminaret.

Last ned presentasjonen fra foredraget her (pdf).

God planlegging

Henning Øverbø og Christoffer Bjerknes tok naturlig nok utgangspunkt i et rettslig ståsted. Det som på mange måter var hovedbudskapet deres var at god planlegging er viktig for å lykkes. Dette gjelder både om man skal selge eller kjøpe et selskap. Jo bedre planlegging, desto større sjanse er det for å få suksess.

De la ellers vekt på viktigheten av å samle og strukturere informasjon og være veldig bevisst på hva som er aktuelt å dele med en potensiell kjøper og til hvilket tidspunkt. En salgssituasjon kan være vanskelig også for de ansatte. For det første skaper det uro i organisasjonen hvis det blir kjent at selskapet er til salgs. For det andre er det avgjørende for kunnskapsbedrifter at nøkkelpersoner forblir i selskapet. Dette er en viktig og utfordrende oppgave for både ledelsen og øvrige parter involvert i prosessen.

Due Dilligence

Ved kjøp/salg av selskaper utfører ofte kjøper en Due Diligence. Kjøper gjennomgår selskapet fra A-Å sammen med eventuelle rådgivere. Det er viktig at selger har gjort denne jobben skikkelig på forhånd. Dette gjelder datarom, struktur, ryddighet, osv. Det er også vesentlig at man har bekreftet det man er enige om skriftlig. Det er veldig problematisk å si etter to år at "Ja, men det ble vi jo enige om på telefon!".

Gode avtaler

I transaksjonsprosesser er det også vanlig å lage en intensjonsavtale når kjøper og selger har gjennomført den initiale prosessen. En intensjonsavtale høres ganske uskyldig ut, men her er det viktig å tenke nøye gjennom hva den skal inneholde. Konkretiser hva man er enig om og veien videre. Den setter i stor grad føringen for forhandlingene.

Når man kommer til transaksjonsavtalen, er det ofte fordelaktig å være den som lager første utkast. Rådet vi fikk var å ta føringen på denne delen av prosessen selv om det kanskje medførte ekstra arbeid for parten og rådgiverne.

Klart mål

Vegard tok frem noen kjente tilfeller av feil strategier og feilkjøp som vi alle kjenner. Dette gjelder f.eks. ICAs kjøp av Rimi og den totalt uriktige strategien som her ble lagt til grunn.

En kjøper må på forhånd ha klart for seg hvorfor han skal kjøpe selskapet og hva målet med oppkjøpet er. Dette må igjen operasjonaliseres i hverdagen når handelen er i havn. Det gjelder alt fra kommunikasjon/informasjon til oppfølging i hverdagen, fra KPI-er fra Guernsey til mandagsmøtet, som Vegard uttrykte det.

Respekt for forskjeller

Vegard fortalte om sine erfaringer som operasjonell leder i situasjoner med kjøp og salg av bedrifter. Et av hans hovedbudskap var: Ha respekt for forskjeller. Dette gjelder både strategisk og kulturelt.

Han var innleid CEO når et stort finsk selskap kjøpte et norsk selskap og opplevde den ikke ubetydelige forskjellen mellom finsk og norsk kultur. Oppkjøpet førte til stor uro blant de ansatte, med dertil hørende oppsigelser, nettopp på grunn av denne kulturforskjellen. Som interimleder hadde han den krevende oppgaven med å bygge broer mellom kulturene.

To faser

For at et kjøp/salg av en bedrift skal være en suksess så er det i hvert fall to faser. Den første fasen er det som advokatene gikk gjennom. Alt det som foregår før transaksjonen er gjennomført.

Det andre fasen er det som må gjøres når disse selskapene skal matches og bli den suksessen man forventer. Ledelsen har ansvar for at den operasjonelle delen går som ønsket.

Stikkordene er (med kulturforskjeller som bakteppe!) : 

  • Mennesker
  • Respekt
  • Motivasjon
  • Koble sammen og bygge bro
  • Oppfølging
  • Walk the talk


Mine kommentarer:
Kjøp og salg av bedrifter er ingen "walk in the park". Hverken før eller etter transaksjonen er gjennomført. Det betyr i praksis at man trenger gode rådgivere for å komme i mål med en riktig transaksjon, og man skal ha en god ledelse for å lykkes med sammenslåingen og få de synergieffektene man har sett for seg.

Jeg har tidligere blogget en hel del om dette temaet, og dere kan gå inn på blogg.interimleder.no for å lese mer om dette. Her har jeg plukket ut noen relevante artikler: 

Lykke til! 

Få gratis guide til Exit Planning Lær hvordan du selger din egen bedrift til best mulig pris.  Last ned nå » 

Temaer: Exit planning, Selge bedrift


Sverre Holen's photo

Av: Sverre Holen

(1944 - 2017) Sverre var Mr. Interimleder i Norge. Han hjalp mange bedrifter med å finne riktige interimledere til forskjellige bedrifters behov. Sverre var gründer av Interimleder AS og fra 2001 arbeidet han utelukkende med interimledelse. I sine bloggartikler delte Sverre sine kunnskaper og erfaringer, blant annet om interimledelsens betydning som verktøy for bedrifter og som arbeidsform for ledere. Sverre gikk bort i januar 2017.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

gratis-guide-exit-planning-CTA

Siste innlegg

Temaer

Se alle