Familiebedrift til salgs - objektivt styremedlem søkes

Av Sverre Holen 20. september 2016

Styre eller familieraad? Et eksternt styremedlem kan bidra med perspektiver.Når familiebedriften vurderes solgt, kan ett eller flere eksterne medlemmer i styret skjerpe diskusjonene og fungere som kjølende vann i årene når familieblodet koker.


Hvilken rolle spiller styret når familiebedriften skal selges? Svaret er det samme som når en hvilken som helst bedrift skal selges: Styrets rolle er å bidra med innspill til den videre utviklingen av bedriften. Men hva om styret består av familie, og det som er best for bedriften ikke nødvendigvis er det beste for familien?

Styre og stell i familiebedrifter

Begrepet «familiebedrift» brukes gjerne om bedrifter hvor familie har en eierandel på minst 50,1 prosent. Familiebedrifter kommer i alle former og størrelser, fra den minste håndverkerbedrift til massive kjemper i næringslivet. I dette innlegget refererer jeg hovedsakelig til små og mellomstore familiebedrifter hvor familie og nære bekjentskaper er involvert i både styre og stell.

Familiebedrifter skiller seg fra andre virksomheter blant annet ved at personer i bedriften ofte har flere nøkkelroller, for eksempel eier, leder og familiemedlem. Familiebedrifter har også flere ulike styringsorganer: familieråd, generalforsamlinger, ledergrupper og styrer.

Styret i en familiebedrift kan ha flere ulike sammensetninger. Noen styrer består kun av eierne og deres nærmeste familie og venner. Ofte ser man at slike styrer kun har en proforma rolle, og at det ikke er tenkt at medlemmene skal ha andre oppgaver enn de som går på å møte lovkravene. De funksjoner og oppgaver man forventer av styret, blir i mange tilfeller overtatt av mer eller mindre formelle familieråd.

LES OGSÅ: Styret i mindre selskaper - en ressurs eller en belastning?

Andre styrer i familieeide bedrifter inkluderer eksterne styremedlemmer, og kanskje til og med en ekstern styreleder. Etter min mening er dette sunnhetstegn! Familiebedriften har innsett at de ikke sitter på alle svarene selv. Ofte er det snakk om en stor tillitserklæring: En «utenforstående» er valgt til å komplettere familiens ressurser og bidra med nye tanker, ideer og erfaringer!

Derfor bør du ha minst ett eksternt medlem i familiestyret

Jeg vil hevde at alle bedrifter er tjent med å ha ett eller flere eksterne medlemmer i styret. Det innebærer noe mer press på å avholde styremøter og jobbe med styrearbeid på en skikkelig måte, men til gjengjeld er det verdifullt at noen kommer utenfra og ser selskapet med nye øyne.

Gode grunner til å ha et styremedlem uten familietilknytning:

  • Det skjerper kravene til eierne og ledelsen.
  • Det skaper rom for andre typer meningsutvekslinger enn de man gjerne får i styremøter som foregår rundt kjøkkenbordet - eller foran speilet.
  • Kan ta meglerrollen og håndtere for eksempel familiære, følelsesmessig sårbare situasjoner og konflikter.
  • Kan fungere som objektiv mentor og diskusjonspartner for eier og leder.
  • Ser bedriften utenfra – kan bidra med perspektiver.
  • Bidrar til å profesjonalisere styret og øker familiebedriftens troverdighet.
  • Kan ha eksternt nettverk som er nyttig for bedriften.

LES OGSÅ: Bruk eksterne styremedlemmer i styret ditt

Fornuft vs. følelser ved salg av familiebedriften

Salg av bedrift er en viktig hendelse, spesielt for den som eier og driver en familiebedrift. Det er viktig å ha dyktige mennesker å snakke med – noen du stoler på, som ser helheten og bedriftens behov foran sine egne interesser og følelser. Et eksternt styremedlem kan bistå med objektivitet, konfidensialitet og erfaring gjennom alle fasene, fra de første tankene om en mulig exit til gjennomføring av salg.

Eiere og ledere i familiebedrifter har følelser for hverandre og for familiebedriften, noe som gjør det ekstra viktig, men også ekstra vanskelig, å bli enige om avgjørelser. Det beste for bedriftens lønnsomhet og utvikling er ikke alltid det beste for alle familiemedlemmer. Personlige interesser kan trumfe strategiske beslutninger og føre til at forretningsmuligheter går tapt. Det kan være svært krevende å argumentere forretningsmessig når man står overfor sterke følelser og familiebånd.

Å ha et eksternt styremedlem eller en ekstern styreleder innebærer at ansvaret for bedriftens utvikling er delt med en som ikke tilhører familien. I kraft av sin uavhengighet vil eksterne styremedlemmer kunne gi råd og argumentere for omstridte anbefalinger på en måte som gjør at familien kanskje kommer ut av «inngrodde» meninger og ser saken fra flere sider.

Når tiden er inne

Når du kommer så langt at bedriften er klar for salg, er det spesielt viktig å ha et godt styre og en god styreleder som kan være med å fronte dette i markedet. En ekstern styreleder vil vekke mer tillit og gi et mer profesjonelt inntrykk overfor enn potensiell kjøper, enn et styre som kun består av familiemedlemmer.

I mange tilfeller vil det være til stor hjelp å ha med ekstern styreleder i diskusjoner og forhandlinger. Hvor ofte selger du familiebedriften? Hvor enkelt er det å være objektiv når noen andre setter en prislapp på din familiehistorie? En objektiv støttespiller kan hjelpe deg å holde forretningsfokuset når følelsene gir seg til kjenne.

Løft blikket – velg riktig

Mitt viktigste råd til deg som vurderer å finne et eksternt styremedlem eller en styreleder til familiebedriften, er å se forbi advokaten, revisoren og mulige kandidater i nærmeste vennekrets. Løft blikket og se lenger fram! Tenk mer på hvilken kompetanse du vil trenge framover, enn hvem som «passer» (i denne artikkelen finner du en sjekkliste som hjelper deg å finne riktig person til styret).

Har du et salg for øye om 2-3 år, så kan det være veldig interessant å finne en person som har kjøpt eller solgt bedrifter før. Det vil koste noen kroner i året, men det er godt investerte penger!

Få gratis guide til Exit Planning Lær hvordan du selger din egen bedrift til best mulig pris.  Last ned nå »

Temaer: Selge bedrift


Sverre Holen's photo

Av: Sverre Holen

(1944 - 2017) Sverre var Mr. Interimleder i Norge. Han hjalp mange bedrifter med å finne riktige interimledere til forskjellige bedrifters behov. Sverre var gründer av Interimleder AS og fra 2001 arbeidet han utelukkende med interimledelse. I sine bloggartikler delte Sverre sine kunnskaper og erfaringer, blant annet om interimledelsens betydning som verktøy for bedrifter og som arbeidsform for ledere. Sverre gikk bort i januar 2017.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

gratis-guide-exit-planning-CTA

Siste innlegg

Temaer

Se alle