<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=633460&amp;fmt=gif">

Finansavisen: «Kriselederne» som redder dødsdømte bedrifter

Av Vegard Rooth 18. september 2018

Finne meg på

Finansavisen - kriselederne«Kriselederne» var tittelen på en stor featuresak som Finansavisen kjørte lørdag 8. september. Den tok for seg flere eksempler på interimledere som har reddet dødsdømte bedrifter. Det er hyggelig at interimledelse som fenomen får økende oppmerksomhet også hos pressen, og ekstra hyggelig når våre egne interimledere nevnes.

I et næringsliv hvor endring er det eneste konstante, og hvor globaliseringen og digitaliseringen velter bransjer og forretningsmodeller på hodet, er det viktig for organisasjoner å være fleksible. 

Av den grunn ser vi blant annet en oppadgående trend for midlertidighet i arbeidslivet generelt, og innen ledelse spesielt. At interimledelse er en økende trend også i Norge, kan vi konstantere ut fra økningen vi har sett i vår egen oppdragsmengde

Gullklokkefolk?

Norske virksomheter innser mer og mer at man ikke bare kan ha gullklokkefolk på alle nivåer fra styret og nedover, som var vanlig for femti år siden.

I sin livssyklus går en organisasjon gjennom mange ulike faser, og hver fase krever en spesifikk form for kompetanse ledelse, og en bestemt type leder. Noen ganger kun i en svært kort periode.

En av interimlederne som nevnes i Finansavisens artikkel er Lars Lemhag, som nå er fast ansatt som CEO i Barcos norske avdeling i Fredrikstad. Bedriften, som tidligere var kjent under navnet Projectiondesign, utvikler og produserer avanserte prosjektorer til proffmarkedet.

Etter en lang lederkarriere i omtrent alle verdens hjørner, tok han oppdraget med å lede en omstillingsprosess som blant annet innebærer redusere staben fra 160 til 80 medarbeidere, samt å flytte produksjonen fra Norge til Belgia (les saken her). 

To tusen interimledere

Lars er en av de over to tusen erfarne lederne vi har i vår database, som på kort varsel (garantien vår er 10 dager) kan gå rett inn i en lederrolle og gjennomføre krevende oppdrag. Ønsker du et bedre innblikk i hva interimledelse er, hva det koster, og hvordan det skiller seg fra å benytte seg av konsulenter anbefaler jeg å lese denne e-boken.

Du bør også sjekke ut videoene fra de utmerkede foredragsholderne på Interimdagen 2018, hvor toppledere fra blant annet YIT og Jøtul bidro med sine perspektiver på endringsledelse:

Få gratis tilgang til video av foredragene her

Temaer: Interimledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2000 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Få gratis tilgang til video av foredragene her

Siste innlegg