Fire seniorrådgiveres perspektiver på kriseledelse i koronatider

Av Vegard Rooth 1. april 2020

Finne meg på

Fire perspektiver på kriseledelseKorona-krisen har kastet en del skruballer i vår alles retning. Men den har også tvunget oss til å tenke nytt. For oss er seminarer en viktig del av markedsmiksen – og selv om vi sitter på hvert vårt hjemmekontor, har vi mye på hjertet. Torsdag forrige uke inviterte vi derfor til vårt første webinar. Over hundre deltagere logget seg inn for å høre våre perspektiver på kriseledelse – her får du en liten oppsummering og muligheten til å streame hele webinaret.

Du kan se hele webinaret nederst i denne artikkelen.

1. Kommuniser med hode, hjerter og hender

Seniorrådgiver Geir Erik Lian karakteriserte korona-pandemien som en «sort svane». En metafor på det man innen krisestyring kaller en HILF-risiko (High-Impact Low-Frequency). Fordi den rammer så bredt, definerer han den som mørkesort.

Nå er ikke tiden for lange diskusjoner og saksbehandling. Vi må følge definerte beslutningsprosesser. Geir Erik minner oss også om at de ansattes behov for informasjon er enormt stort akkurat nå. God krisekommunikasjon er derfor svært viktig.

Som ledere må vi sørge for at kommunikasjonen er preget av:

 1. «Hodet» – føre rasjonelle argumenter og være realistiske
 2. «Hjertet» – vise at vi forstår den enkeltes behov og at vi er emosjonelt tilstede
 3. «Hendene» – demonstrere handlekraft ved å vise hva vi har gjort for å håndtere krisen

Les også: Vær beredt! Risikotankegang i koronaens tid 

2 . Pust rolig, tenk deg om og handle metodisk

Mitt foredrag hadde samme tema som blogginnlegget jeg nylig skrev om ledelse i krisetider.

Som Director Airside Operations i SAS i 2001 fikk jeg min egen ildprøve som leder da Linate-ulykken skjedde på min vakt. Takket være gode planer og trening, kunne jeg rolig hente fram permen med alle telefonnumrene vi måtte ringe og sette i gang en godt forberedt organisasjon.

Innen luftfart trener man jevnlig på slike kriser – de er forventet. Korona-krisen kom nok mer uventet på virksomheter flest, selv om det lenge har vært et fryktet scenario blant forskere. Bill Gates varslet allerede i 2015 at verden var mer utsatt for en pandemi enn en atomkrig. Professor Heidi Larsen advarte i 2018 om at vi ikke var forberedt på neste pandemi – i samme globale skala som Spanskesyken i 1918-19, som tok over 15 000 norske liv og mange millioner på verdensbasis.

Selv om korona-pandemien viser at vi ikke var godt nok forberedt, er jeg imponert over helsevesenet og hvordan de rolig og metodisk har handlet etter sine forhåndsdefinerte planer.

Plan eller ikke plan – krisetider får frem nye sider av oss. Jeg så det i helvetesuka i jegertroppen: Noen ble handlingslammet, noen så kun det negative, mens andre pustet rolig, tenkte ut løsninger og gikk systematisk til verks.

Les også: Ledelse i krisetider: Tenk rolig, handle metodisk

3. La flere ta støyten i stedet for noen få

Noen bedrifter har store permitteringer – enkelte ser seg tvungne til å gjøre oppsigelser. I sitt foredrag tok seniorrådgiver Petter Quinsgaard til orde for et solidaritetstankesett: Hvis man trenger å permittere femti prosent, kan det gå på rundgang, så alle bidrar, og ikke noen få må ta hele støyten? I stedet for å si opp ti prosent av staben, kan man bli enige om en midlertidig lønnsreduksjon?

Skal man gjøre nedskjæringer er kommunikasjon nøkkelen til å få med seg de ansatte. Vis fram bedriftens tall, så alle ser at tiltakene er nødvendige – ikke for å få en bedre margin, men for å overleve. Åpenhet er avgjørende – og viser du sterkt og trygt lederskap i krisetider, kan det skape et sterkere samhold – noe vi kommer til å trenge i «den nye normalen» vi vil komme ut i på andre siden av Covid-19.

Har virksomheten din definerte verdier, er det Petters anbefaling at du kommuniserer rundt tiltakene basert på disse verdiene. Verdier som «lågånd» eller «rettferdighet» vil for eksempel kunne rettferdiggjøre en delvis permittering av mange i stedet for full permittering av noen få.

Til slutt oppfordrer Petter til å planlegge for neste fase nå. Sikre tilgang til kapital, ha dialog med banken og del planene dine med dem. Utforsk også regjeringens krisepakke. Nå gjelder det å ruste seg til den nye hverdagen som kommer.

Les også Petters blogginnlegg: Det er bedre at alle lider litt enn at noen lider mye

4. Tenk nytt

Narve Karlsen tok for seg noen av de 12 lærdommene fra kinesiske bedrifters respons på Covid-19, hentet fra en artikkel i Harvard Business Review:

 1. Se fremover og juster tiltakene
 2. Bruk en fleksibel bottom-up-tilnærming sammen med dine top-down-tiltak
 3. Vær proaktiv i å skape klarhet og trygghet hos dine ansatte
 4. Omfordel arbeidskraft til forskjellige aktiviteter
 5. Skift til nye salgskanaler (hint: netthandel)
 6. Bruk sosiale medier til å koordinere ansatte og partnere
 7. Forbered dere på en raskere restitusjon enn dere forventer
 8. Forvent at noen sektorer vil komme seg raskere til hektene enn andre
 9. Se etter muligheter midt i all elendigheten
 10. Tilpass recovery-strategien til lokale forhold
 11. Innover lynraskt rundt nye behov
 12. Fang opp nye forbrukervaner


Mange har allerede tatt lærdom av disse punktene, og vi ser at Ravis «e-ordet» nå har fått en ny betydning. Folk konsulterer e-leger, går på e-museum, e-konserter, tar e-takst på boligen og deltar i e-begravelser.

Det innoveres rundt nye behov også. Flypersonell omskoleres til helsepersonell, Janus ruller ut munnbind i ull, og brenneriet KG Puntervold går fra gin til håndsprit. Netthandel får også et oppsving – noe vi ser hos kolonial.no, hvor bilene går 24/7.

Om endringene blir varige, og hvordan den nye normalen blir, blir spennende å se. I spørreundersøkelsen til deltagerne på webinaret trodde 87 prosent at koronakrisen ville skape varige endringer i vårt handlemønster i retning netthandel.

Les også Narves blogginnlegg: Den digitale syretesten

Se hele webinaret om kriseledelse her:

 

Dette hører vi fra bedriftene nå

Avslutningsvis – hvordan er status hos oss i Interimleder akkurat nå? Som de fleste andre merker vi at vannet er roligere. Mange sitter stille i båten – men noen trenger akutt hjelp:

 • Noen trenger en ny, erfaren CEO som kan ta roret raskt. Spesielt de som hadde det tøft allerede før krisen oppsto.

 • Mange opplever stopp i kontantstrømmen og trenger en CFO som raskt kan gå inn for å håndtere cashtilgang, likviditet og kostnadskutt. (I noen tilfeller permitteres CEO eksempelvis 80 % for å leie inn CFO.)

 • Dyktige prosjektledere er også etterspurt for å fremskynde og øke produksjonen, eksempelvis innen medisinsk utstyr.

 • Behovet for en ekstra leder for å avlaste ledergruppen melder seg hos noen, samt behovet for å hente inn en «styregrossist» som kan tilføre virksomheten verdifulle erfaringer fra andre virksomheter i samme situasjon.

Hvordan går det i din virksomhet eller bransje? Vi hører gjerne dine erfaringer og refleksjoner i kommentarfeltet. Ønsker du en interimleder-prat, er vi tilgjengelige døgnet rundt på telefon 23 38 38 70.

Se videoene fra interimdagen 2020

Temaer: kriseledelse


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard Rooth er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

Se alle