<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=633460&amp;fmt=gif">

Fredelig jul og godt nytt år!

Av Vegard Rooth 25. desember 2018

Finne meg på

Fredelig jul og godt nytt år!Alltid litt spennende å sitte å skrive en blogg og se for seg når og hvor den blir lest. Denne vet jeg mange vil få i innboksen 1. juledag, mens andre vil få den på nyttårsaften. Vi forsøker jo å være tidsaktuelle i bloggen, så her kommer denne juleukens forsøk.

Fikk du noe fint til jul i år?

Dette spørsmålet kan besvares helt til klokken 24:00 den 31. desember. Deretter blir det latter når man forsøker å svare. Vi valgte å gi deg en gave gjennom å gi penger til Frelsesarmeen. Vi håper du synes det var en fin gave, og den virker forhåpentligvis godt også inn i det nye året.

Mye av det vi gir ett år virker året etter, og forhåpentlig virker gavene i mange år. Jeg har stor tro på å gi gaver og gjøre handlinger som varer og gir effekt lenge. Enten det er å være trener, trene selv, være leder eller kollega, venn eller coach.

Vi bruker ofte metaforen «stafettløping i lederposisjon» som et bilde på interimledelse – tilfredsstillelsen ved å «løpe» en etappe på et lag i 6-15 måneder, og se en varig effekt av de handlingene man gjør. Det fokus man har når man «løper», er det langsiktig? Det å forestille seg hvordan den fremtidige effekten vil bli av de handlingene man gjør som leder, tror jeg er veldig sunt i all ledelse, og spesielt interimledelse.

Derfor håper jeg du fikk og ga mye fint til jul i år, og resten av 2018, som vil gi effekt i mange år fremover!

Jeg gleder meg til 2019! Interimledelse har tatt litt av de siste årene, og jeg har stor tro på at vi fortsatt vil se at bruken av dette flotte verktøyet vil øke i årene fremover.

Vi starter 2019 med Interimdagen, den 29. januar. Vi vil ha fokus på prestasjonsledelse, bærekraftsledelse og endringsledelse i retail (der skjer det mye). Håper å se deg der!

Godt Nytt År!

Se videoene fra interimdagen 2019 


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

New Call-to-action

Siste innlegg