Frilansing - er det fremtiden også for ledere?

Av Sverre Holen 10. mai 2016

change managementNi av ti norske sysselsatte har fast jobb. Følger vi internasjonale trender kommer flere til å bli frilansere. Gjelder dette ledere også?

Trender internasjonalt

–Frilansing er den nye normalen, og vi har tall som beviser det.
Det hevder den amerikanske organisasjonen Freelancers Union, som fungerer som en fagforening for en stadig økende gruppe amerikanske frilansere. En undersøkelse utført av Edelman Berland på oppdrag fra blant annet Freelancers Union viser at det er mer enn 53 millioner amerikanske frilansere, noe som utgjør 34 prosent av arbeidsstyrken. Forbes Magazine anslår at dette tallet kommer til å vokse til 50 prosent innen 2020.

Eurofound viser at atypiske ansettelsesformer er det som øker mest i de fire mest folkerike EU-landene. Altså øker andelen av dem som enten jobber på midlertidige kontrakter, er deltidsansatte eller er selvstendig næringsdrivende, på bekostning av arbeidstagere i faste ansettelser.

Frilansing i Norge

Hvordan er det i Norge? På dette feltet ligger vi nok et stykke etter. Frilansing er også et hett tema i media i Norge, men mange kjemper  mot denne trenden. Tradisjonelt så skal vi i Norge være fast ansatt. Det er trygt og godt - eller, rettere sagt, var trygt og godt.

I disse dager er det tydelig at det å være fast ansatt ikke utgjør noen garanti. Verden forandrer seg så hurtig at over tid blir det blir vanskelig for bedriftene å være optimalt bemannet hvis kompetansen er uendret. I tillegg er den teknologiske utviklingen med på å drive frem frilansing også i Norge.

Jeg er helt overbevist om at antall frilansere vil øke ganske dramatisk de nærmeste årene.

Les også: Derfor bør du ansette ledere på åremål.

Hva da med lederne – kan de også være frilansere?

Ja, i høyeste grad. Vi som har arbeidet med interimledelse i mange år vet jo dette. Bruk av interimledere er jo nettopp "frilansing". Dette er personer som kommer inn og leder en nøyaktig definert prosess akkurat når bedriften trenger det, og så er de ute igjen.

Erfarne, voksne ledere har valgt seg et yrke som interimleder eller "frilansleder". Dette er personer med en bred erfaring, som en bedrift kan dra nytte av i situasjoner hvor de trenger en omorganisering/snu-operasjon, hvor de mangler en bestemt kompetanse eller hvor de har behov for en erfaren prosjektleder.

På ledersiden er derfor frilansing ikke noe nytt. Ellers i Europa er bruk av interimledere sterkt utbredt og en voksende trend. Denne trenden er nå også i ferd med å utvikle seg i Norge.

Vi ser at flere og flere bedrifter ser nytteverdien av å få inn riktig kompetanse/erfaring i en gitt periode. Etter at denne perioden er gjennomført, kan bedriften ha behov for en helt annen kompetanse/erfaring. Ved å bruke en frilanser binder ikke bedriften seg til kostbare avtaler, men kan lett tilpasse seg nye utfordringer i en verden som endrer seg meget raskt.

Jeg er derfor overbevist om at frilansing, også blant ledere, vil øke sterkt de nærmeste årene.

Last ned gratis guide  Slik lykkes du med interimledelse

 

Temaer: Interimledelse


Sverre Holen's photo

Av: Sverre Holen

(1944 - 2017) Sverre var Mr. Interimleder i Norge. Han hjalp mange bedrifter med å finne riktige interimledere til forskjellige bedrifters behov. Sverre var gründer av Interimleder AS og fra 2001 arbeidet han utelukkende med interimledelse. I sine bloggartikler delte Sverre sine kunnskaper og erfaringer, blant annet om interimledelsens betydning som verktøy for bedrifter og som arbeidsform for ledere. Sverre gikk bort i januar 2017.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er det eneste selskapet i Norge som har spesialisert seg på interimledelse. Vi har leid ut ledere siden 2001 og vist en økning i antall oppdrag hvert år.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på ca. 1400 ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Det er vi alene om i Norge.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - slik lykkes du med interimledelse

Siste innlegg