GAP Management - Hva gjør jeg som leder?

Av Sverre Holen 29. juni 2015

GAP_Management_-_hva_gjr_jeg_som_lederI alle bedrifter og organisasjoner kommer det situasjoner hvor man får et gap mellom nødvendig kompetanse og/eller kapasitet. Hvordan løser du som leder det?

GAP Management

Gap management handler i praksis om å fylle kompetanse- og kapasitetsgap i organisasjonen. Det kan være mange utløsende grunner til slike gap:

 • En sentral person/leder blir langtidssykemeldt
 • En kvinne skal i barselpermisjon
 • For liten kapasitet f.eks. i en årsoppgjørsperiode
 • Ny kunde som krever spisskompetanse man ikke har i virksomheten
 • Et større prosjekt hvor man ikke har kapasitet/kompetanse som prosjektleder

Fellesnevneren for de fleste av disse situasjonene er at de er forbigående. I stedet for å ansette en ny person bør man derfor finne en løsning som fungerer etter at behovet for å fylle gapet har gått over.

Løsninger

Hvilke løsninger kan man ty til i slike situasjoner? Her er tre alternativer:

 1. Omrokkering
  Det første en leder vil tenke på er om vi klarer å løse dette internt ved å omrokkere mennesker og fordele oppgaver og ansvar. Man tenker umiddelbart at det er den billigste løsningen, men den kan faktisk bli ganske dyr. De færreste virksomheter har i dag ekstra ressurser i sine organisasjoner. Det betyr at personer som allerede har mer enn en full hverdag får nye oppgaver som skal utføres. Risikoen er at de blir overarbeidet og går lei, eller like sannsynlig, at de oppgavene de blir pålagt blir et venstrehåndsarbeid som blir dårlig utført. I verste fall går det ut over begge jobbene.

 2. Vikariat
  En annen mulighet er å gå ut offentlig, enten selv eller via byrå, og annonsere et vikariat. Dette kan fungere, men det er da litt tilfeldig om man får tak i en kvalifisert person som tidsgapet passer for. Man vet heller aldri hvor lenge behovet er der. En langtidssyk kan f.eks. komme tilbake før man tror og et prosjekt kan bli forlenget eller avluttet. En ansettelse av vikar koster tid og penger, og det vil også ta noe tid før personen finner seg til rette i organisasjonen.

 3. Interimleder
  En tredje mulighet, som etter min mening er den beste, er å leie inn en interimleder. De er fleksible, kan begynne raskt og er som regel positivt overkvalifisert for oppgaven. Dette er nok den sikreste måten å erstatte en leder/nøkkelperson i en kortere eller lenger periode, og den løsningen som gir virksomheten mest igjen for pengene. En interimleder er operativ fra dag én, kommer inn med nye øyne og kan tilføre virksomheten ny kunnskap. En interimleder er også fleksibel når det gjelder sluttidspunkt, noe som gir lav risiko for bedriften.


Oppsummering

Når det oppstår hull i kompetanse eller kapasitet er det et krevende problem å løse. Velger du å omrokkere bør du ha en del "slakk" i organisasjonen fra før. Velger du et vikariat bør du har god tid. Den desidert raskeste løsningen, med lavest risiko, er å leie inn en interimleder. Lær mer om dette ledelsesverktøyet i vår gratis e-bok "Slik lykkes du med interimledelse".

Last ned gratis guide Slik lykkes du med interimledelse

Temaer: Ledelse


Sverre Holen's photo

Av: Sverre Holen

(1944 - 2017) Sverre var Mr. Interimleder i Norge. Han hjalp mange bedrifter med å finne riktige interimledere til forskjellige bedrifters behov. Sverre var gründer av Interimleder AS og fra 2001 arbeidet han utelukkende med interimledelse. I sine bloggartikler delte Sverre sine kunnskaper og erfaringer, blant annet om interimledelsens betydning som verktøy for bedrifter og som arbeidsform for ledere. Sverre gikk bort i januar 2017.

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Gratis guide - slik lykkes du med interimledelse

Siste innlegg

Temaer

Se alle