Generasjonsskifte - hvem stoler du på når virksomheten skal leve videre?

Av Vegard Rooth 21. november 2017

Finne meg på

Hvem stoler du på når du planlegger et generasjonsskifte?
Det er ganske åpenbart at et generasjonsskifte ikke er noe man er igjennom mange ganger i løpet av livet. Du får kanskje bare den ene sjansen til å se virksomheten din godt videre. Hvem stoler du på når du trenger noen å snakke med?

Generasjonsskifter er som regel både krevende og fulle av følelser. Derfor går man kanskje bare til de man stoler aller mest på for å få råd og hjelp.

I Interimleder er vi spesialister på lederstafett. Gjennom lederstafettetapper har vi også sett "eierstafetter" inklusive generasjonsvekslinger, og vi har gjort oss noen refleksjoner.

Er et seminar et sted å få råd?

Jeg har deltatt på mange seminarer om eierskifte, men få om generasjonsskifte. Som regel er det M&A-aktører, advokater og revisorselskaper som arrangerer eierskifteseminarer. Tør man gå på et slikt seminar når man står i en krevende og følelsesladet situasjon med generasjonsskifte?

Selv inviterte vi nylig, i samarbeid med dyktige partnere, til et seminar med følgende introduksjon:

GENERASJONSSKIFTE I PRAKSIS

Intet varer evig. Derfor er det viktig å tenke fremover som eier av virksomheter. Resultatet av en generasjonsskifteprosess er alltid et direkte speilbilde av forberedelsene. De færreste er igjennom dette mange ganger i livet. Derfor kan det være fornuftig å lytte til "erfarne fjellfolk".

Vi fikk seks påmeldinger og valgte heller å følge opp disse individuelt enn å gjennomføre seminaret. Personlige møter og enkeltvise samtaler er sannsynligvis en bedre egnet ramme for å snakke om dette temaet med de det gjelder.

LES OGSÅ: Velg din eier og leder med omhu!

Ingen lever evig!

Noen av dere fikk kanskje med dere at vår egen grunnlegger, Sverre Holen, også omtalt som Mr. Interimleder, gikk bort i januar i år. Jeg ble kjent med Sverre da selskapet var nystartet. Jeg ble med i "poolen" av interimledere, var coach og senere styremedlem i selskapet.

Sverre tenkte lenge på neste etappe etter seg selv, og han startet forberedelsene tidlig. Det var prøving og feiling underveis. I 2015 takket jeg ja til å ta ledelsen i selskapet, og i dag forvalter jeg eierskapet på vegne av neste generasjon (Anton er bare 8 år) og hans mor. Jeg har også selv blitt eier sammen med dem.

Dette var løsningen som ble valgt i vårt tilfelle. Jeg har dog erfaringer fra mindre godt planlagte eier- og generasjonsskifter, og har sett resultatene av det.

Det er ikke mulig å ikke løse alt på forhånd. Man må innse at man må overlate til noen andre å treffe beslutningene i fremtiden, og da er valget av personer det aller viktigste du gjør. Du trenger noen du kan stole fullt og helt på!

LES OGSÅ: Familiebedrift til salgs - objektivt styremedlem søkes

Snakk med revisor og noen som har gjort det før

Revisorer er ofte kloke mennesker å henvende seg til når det gjelder både eier- og generasjonsskifter. I tillegg er det svært nyttig å diskutere praktiske anliggende med noen som har "stafetterfaring" - som har gjort tilsvarende øvelse før. Prøv derfor å finne noen som har operativ erfaring med generasjonsskifte. Sannsynligvis kjenner din revisor noen.

Hvis ikke revisor kan hjelpe, så kan du selvsagt kontakte oss. Vi bistår gjerne med råd og erfaringer. Når det er sagt, så har jeg også full forståelse for at du kanskje ikke vil diskutere noe så krevende som et generasjonsskifte med en fremmed!

Det er tross alt snakk om ditt livsverk i en fremtid hvor du ikke selv står ved roret. Nettopp derfor er det så viktig å ha noen du har tillit til, som både kan lytte og gi deg råd.

Lykke til!

Få gratis tilgang til video av foredragene her

Temaer: Exit planning


Vegard Rooth's photo

Av: Vegard Rooth

Vegard er Master of Management fra Handelshøyskolen BI, og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford. Han har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder. Vegard har vært administrerende direktør i Interimleder siden januar 2015.

Følg på LinkedIn

Følg på Twitter

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

gratis-guide-exit-planning-CTA

Siste innlegg